Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie •  


 • odwiedzin: 079870
  dzisiaj: 60
  on-line: 6

  Myślisz, że nie ma dla Ciebie miejsca? Pamiętaj: SPOŁECZEŃSTWO TO TAKŻE TY
  27.08.2015r.

  "Wyjazd nad Zalew Żółtańce"

  W dniu 19 sierpnia 2015 roku uczestnicy Dziennego Domu Pomocy Społecznej wraz z opiekunem wybrali się na wycieczkę nad Zalew Żółtance koło Chełma. W tym dniu pogoda dopisała i seniorzy mogli w pełni korzystać z uroków wypoczynku nad wodą. Po krótkiej, wesołej podróży, seniorzy przeszli nad zalew. Następnie kilka osób od razu wyruszyło na spacer dookoła zalewu z kijami nornic walking. Następnie grupa seniorów korzystała z uroków jeziora i odpoczywała na jednym z pomostów. Po południu wszyscy zasiedli do posiłku - gorących kiełbasek. Po obiedzie seniorzy śpiewali i tańczyli przy akompaniamencie akordeonu. Po wspólnym biesiadowaniu, około godz. 15.00 seniorzy wyjechali do Krasnegostawu.

  Więcej informacji pdf


  18.08.2015r.

  VIII SPARTAKIADA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - KRASNYSTAW 2015


  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie jako partner organizacji VIII Spartakiady informuje, że Krasnostawskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego i Pomocy Społecznej wraz ze Środowiskowym Domem Samopomocy w Krasnymstawie zapraszają Ośrodki Wsparcia działające na rzecz Osób Niepełnosprawnych z terenu województwa lubelskiego do udziału w VIII SPARTAKIADZIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - KRASNYSTAW 2015, która odbędzie się 8 września 2015r. w Krasnymstawie. Szczegółowe zasady zgłaszania ośrodków określa Regulamin VIII Spartakiady Osób Niepełnosprawnych.
  ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU! dzięki dofinansowaniu Miasta Krasnystaw, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Województwa Lubelskiego zmaganiom sportowym towarzyszył będzie Festyn Integracyjny z DJ MUNDI.

  Regulamin pdf
  Załączniki.docx

  10.08.2015r.

  Uczymy jak zdrowo się odżywiać w czasie upałów


  6 sierpnia 2015r. w stołówce Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Krasnymstawie odbyły się warsztaty w ramach działań współtowarzyszących Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 -2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Organizatorem warsztatów była Fundacja Bank Żywności w Lublinie oraz Krasnostawskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego i Pomocy Społecznej.
  Warsztaty obejmowały pogadankę pt. "Zasady zdrowego żywienia" prowadzoną przez dietetyka - Panią Edytę Szymaniak. Szczególnie podkreślano istotność doboru posiłków w trakcie obecnie trwających trudnych warunków atmosferycznych tj. eliminacji sztucznie słodzonych napoi oraz spożywaniu dużej ilości wody niegazowanej. W trakcie warsztatów trwał pokaz kulinarny prowadzony przez kucharza - Pana Łukasza Jakubczyka, który zaprezentował jak łatwo i tanio można przygotować orzeźwiającą lemoniadę, pyszne sałatki oraz zdrowy chłodnik.

  Więcej informacji pdf

  07.08.2015r.

  INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

  Wnioski o ustalenie prawa do zasiłków rodzinnych na nowy okres świadczeniowy 2015/2016 będą wydawane i przyjmowane od dnia 1 września 2015r w MOPS Krasnystaw, ul. Piłsudskiego 9, pok.120.

  W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada.

  W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października do 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia.  Od 1 września 2015r.
  PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW NA ZASIŁKI RODZINNE  poniedziałek,wtorek
  od 730 do 1530
  środa,czwartek,piątek
  od 730 do 1330
  w pokoju 120

  07.08.2015r.

  INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ ALIMENTACYJNYCH

  Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2015/2016 będą wydawane od dnia 1 sierpnia 2015r. w MOPS Krasnystaw, ul.Piłsudskiego 9, pok.120.

  W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia alimentacyjne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń alimentacyjnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.

  W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia alimentacyjne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do 31 października, ustalenie prawa do świadczeń alimentacyjnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 listopada.  Od 1 sierpnia 2015r.
  PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW NA FUNDUSZ ALIMENTACYJNY  poniedziałek,wtorek
  od 730 do 1530
  środa,czwartek,piątek
  od 730 do 1330
  w pokoju 120

  05.08.2015r.

  "XIV Biesiada Integracyjna"       Dnia 4 sierpnia 2015 roku w ogrodach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie odbyła się XIV Biesiada Integracyjna zorganizowana przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Krasnymstawie przy współpracy z Krasnostawskim Stowarzyszeniem Ochrony Zdrowia Psychicznego i Pomocy Społecznej oraz Środowiskowym Domem Samopomocy w Krasnymstawie. Biesiada Integracyjna stała się coroczną, tradycyjną imprezą, w tym roku pod hasłem: "Tradycje wiejskiego wesela". Głównym celem spotkania była aktywizacja i integracja środowiska seniorów z terenu miasta i powiatu krasnostawskiego oraz mieszkańców zaprzyjaźnionych domów pomocy społecznej, uczestników ośrodków wsparcia, a także promocja twórczości kulturalnej i artystycznej oraz kultywowanie polskiej tradycji.

  Więcej informacji pdf


  05.08.2015r.

  Podwyższenie kryteriów dochodowych i wysokości zasiłków z pomocy społecznej od 1 października 2015 r.

  W Dzienniku Ustaw z dnia 29 lipca 2015 r., poz. 1058 opublikowane zostało rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Nowe kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej to: dla osoby samotnie gospodarującej – maksymalnie 634 zł (wzrost o 92 zł), dla osoby w rodzinie – maksymalnie 514 zł (wzrost o 58 zł).

  Pobierz treść rozporządzenia w formie PDF

  05.08.2015r.

  Ważne zmiany w zasiłkach - przekroczenie kryterium dochodowego będzie nadal uprawniało do świadczeń rodzinnych.

  Nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych, opublikowana w Dzienniku Ustaw z 17 lipca 2015 r., poz. 995 przewiduje, że rodziny, które przekroczą próg dochodowy, nie stracą ich - tak jest teraz. Będą je nadal otrzymywać, ale pomniejszone o kwotę, o jaką przekroczyły kryterium dochodowe. Zmiana ustawy o świadczeniach rodzinnych zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2016 r.

  Więcej informacji

  04.08.2015r.


  Osoby świadczące pomoc sąsiedzką w ramach projektu "SĄSIEDNI" - rozwój usług sąsiedzkich na rzecz mieszkańców Krasnegostawu do końca roku 2015 realizowanego w partnerstwie przez Krasnostawskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego i Pomocy Społecznej oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie mają zapewnione optymalne warunki pracy poprzez:

  zapewnienie odzieży ochronnej,
  zapewnienie stałego dostępu do rękawiczek ochronnych - jednorazowych,
  zapewnienie stałego dostępu do artykułów higienicznych - ręczników jednorazowych.

  Więcej informacji pdf

  04.08.2015r.

  PRZYPOMINAMY O DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie przypomina, że Krasnostawskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego i Pomocy Społecznej z siedzibą w Krasnymstawie przy ul. Piłsudskiego 9 z dniem 11 czerwca 2015 r. rozpoczęło dystrybucję artykułów żywnościowych otrzymywanych z Fundacji Bank Żywności w Lublinie.

  Dystrybucja żywności odbywa się w sposób ciągły
  w każdy dzień roboczy w godzinach :
  - od 10 00 - 14 00 w okresie letnim (lipiec - sierpień)
  - od 9 00 - 12 00 w okresie jesienno - zimowym (wrzesień - luty 2016)


  Więcej informacji pdf

  04.08.2015r.


  Już ponad 2 000 godzin pomocy sąsiedzkiej otrzymało 15 osób starszych zakwalifikowanych do projektu "SĄSIEDNI" - rozwój usług sąsiedzkich na rzecz mieszkańców Krasnegostawu do końca roku 2015 realizowanego w partnerstwie przez Krasnostawskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego i Pomocy Społecznej oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie.

  Realizacja pomocy sąsiedzkiej rozpoczęła się od maja 2015r. i potrwa do końca grudnia tego roku. Do pomocy sąsiedzkiej zatrudniono 15 osób wyrażających wolę i chęć udzielania pomocy sąsiadowi (większość stanowią osoby, które jeszcze przed rozpoczęciem realizacji projektu taką pomoc świadczyły bezinteresownie i nieodpłatnie). Sąsiedzi wspierają osoby starsze w podstawowych czynnościach dnia codziennego. Zakres wsparcia jest indywidualny i dostosowany do potrzeb, oczekiwań i barier osób starszych.

  Są to przede wszystkim czynności związane z pomocą m.in.:
  w robieniu zakupów,
  dokonywaniu opłat,
  utrzymaniu czystości w pomieszczeniach,
  wykupywaniu leków, ustalaniu wizyt lekarskich
  przygotowywaniu posiłków,
  w załatwianiu spraw urzędowych,
  utrzymaniu higieny odzieży i bielizny,
  w organizacji czasu wolnego.

  Dzięki realizacji projektu osoby starsze mają stwarzane warunki do dalszego (jak najdłuższego) funkcjonowania w dotychczasowym środowisku jak również promowane są postawy społeczne propagujące ideę solidarności międzypokoleniowej jak również podejmowania działań na rzecz starszych mieszkańców Krasnegostawu.

  Realizacja projektu nie byłaby możliwa bez dofinansowania ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 - 2020.

  03.08.2015r.

  ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W DZIAŁANIACH TOWARZYSZĄCYCH PROGRAMU POPŻ 2015


  Wszystkich beneficjentów Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 Podprogramu 2015 (osoby otrzymujące pomoc żywnościową w formie paczek)


  ZAPRASZAMY do udziału w działaniach towarzyszących tego programu, które odbędą
  się 6 sierpnia (czwartek) 2015r. od godz. 1400 w stołówce Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Krasnymstawie ul. Piłsudskiego 9

  W ramach działań przewidziano:
  1.Pogadankę nt. "Zasady zdrowego żywienia" (prowadząca Edyta Szymaniak - dietetyk)
  2.Pokaz kulinarny połączony z degustacją orzeźwiającej lemoniady, pysznych sałatek i zdrowego chłodnika (prowadzący mistrz kuchni Kamil Kozioł)


  17.07.2015r.

  "Spotkanie ku czci błogosławionych męczenników z naszego regionu, wyniesionych na ołtarze przez Papieża Jana Pawła II wśród 108 błogosławionych dnia 13 czerwca 1999 roku"


  W dniu 17 lipca 2015 roku w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Krasnymstawie odbyło się spotkanie poświęcone bł. ks. Zygmuntowi Pisarskiemu oraz bł. Stanisławowi Kostce Staroweyskiemu. Spotkanie prowadzili:

  ks. Ryszard Ostasz - Kustosz Sanktuarium Pojednania, Proboszcz Parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Gdeszynie - ostatnie miejsce służby kapłańskiej i miejsce męczeńskiej śmierci bł ks. Zygmunta Pisarskiego;

  ks. Zbigniew Kulik - autor książki "Błogosławiony Stanisław Kostka Starowieyski - cztery tajemnice zwykłego człowieka".
  Spotkanie swoją obecnością zaszczycili: Pani Hanna Mazurkiewicz Burmistrz Krasnegostawu, Pan Henryk Czerniej Wicestarosta Krasnostawski, Pan Ryszard Zawadowski Prezes Stowarzyszenia Pamięć Jana Pawła II, Pani Danuta Żukowska przedstawicielka rodziny bł. ks. Zygmunta Pisarskiego, Pani dr Maria Szumigaj, Pan Zbigniew Atras redaktor czasopisma "Nestor", Pan Mariusz Antoniak Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie, przedstawiciele kadry kierowniczej MOPS Pani Bożena Pleszczyńska oraz Pani Grażyna Wyłupek.

  Więcej informacji pdf

  09.07.2015r.

  "Wyjazd uczestników Dziennego Domu Pomocy Społecznej nad Zalew Żółtańce"


  W dniu 9 lipca 2015 roku uczestnicy Dziennego Domu Pomocy Społecznej wraz z opiekunem wybrali się na wycieczkę nad Zalew Żółtance koło Chełma. Podróż upłynęła szybko i w miłej atmosferze. Po wesołej podróży, seniorzy przeszli nad zalew szukając miejsca do wypoczynku, rozłożyli koce i po krótkim posiłku część grupy wyruszyła na spacer z kijami nornic walking brzegiem jeziora. Następnie grupa seniorów korzystała z uroków jeziora i odpoczywała na jednym z pomostów. Po południu cała grupa siadła przy zadaszonych ławach i spożywała gorące kiełbaski. Nie zabrakło również wspólnego śpiewania ulubionych piosenek przy akompaniamencie akordeonu oraz gier i zabaw z piłką. Po wspólnym biesiadowaniu, około godz.15.00 seniorzy wyjechali do Krasnegostawu

  Więcej informacji pdf

  07.07.2015r.

  Bezpłatne jabłka


  Mieski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie uprzejmie informuje, że Krasnostawskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego i Pomocy Społecznej prowadzi bezpłatną dystrybucję jabłek.

  Zapraszamy po odbiór beneficjentów pomocy społecznej.
  03.07.2015r.

  "Wycieczka na trasie Trzcianki - Janowiec - Kazimierz Dolny"


  W dniu 03.07.2015 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie zorganizował wycieczkę dla 14 osobowej grupy dzieci wywodzących się z rodzin z problemem alkoholowym, w tym 6 dzieci niepełnosprawnych na trasie Krasnystaw - Trzcianki - Janowiec - Kazimierz Dolny - Krasnystaw. Celem wycieczki była integracja i aktywizacja społeczna dzieci, poznanie historii zwiedzanych miejsc oraz aktywne spędzanie czasu wolnego. Wycieczkę rozpoczęliśmy od pobytu i zwiedzania Magicznych Ogrodów w Trzciankach. Wędrując wśród szumiących wodospadów i strumieni, pachnących kwiatów, zieleni dzieci docierały do różnych krain Magicznych Ogrodów. Na początku zobaczyliśmy Marchewkowe Pole, Kwiatowa Dolinę, Robankową Łąkę, Wodny Świat i Smocze Gniazdo.

  Więcej informacji pdf

  23.06.2015r.

  "Wyjazd uczestników Dziennego Domu Pomocy Społecznej na VII Piknik Integracyjny do Domu Pomocy Społecznej w Krasnymstawie"


  W dniu 23 czerwca 2015 roku seniorzy z Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Krasnymstawie korzystając z zaproszenia, wzięli udział w VII Pikniku Integracyjnym organizowanym przez Dom Pomocy Społecznej im. bł. Jana Pawła II przy ulicy Kwiatowej w Krasnymstawie. Impreza odbyła się w stylu "country", w pięknie przygotowanej scenerii swój repertuar znanych przebojów i kowbojskich ballad zaprezentowały zespoły z zaproszonych jednostek wsparcia oraz domów pomocy społecznej. Dzienny Dom Pomocy Społecznej reprezentował zespół w składzie: Pani Bronisława Śliwa, Pani Aniela Kazanowska, Pani Halina Saj, Pani Halina Borkowska oraz Pan Adam Szymański.


  Więcej informacji pdf

  20.06.2015r.

  "KRASNYSTAW NA PARADZIE SENIORÓW W STOLICY"


  W dniu 20 czerwca 2015 roku w sobotę po południu Ulicami Warszawy przeszła II Parada Seniorów. W barwnym korowodzie uczestniczyły osoby dojrzałe; byli także bębniarze, szczudlarze i dwie ruchome sceny muzyczne. Miasto Krasnystaw reprezentowane było przez:
  - przedstawicieli Rady Seniorów Miasta Krasnystaw,
  - słuchaczy Uniwersytetu III Wieku w Krasnymstawie,
  - seniorów Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Krasnymstawie.

  Seniorzy nieśli w rękach balony i transparenty, towarzyszyła im muzyka disco i techno. Na przedzie parady szła grupa ubranych na biało bębniarzy, wyznaczając rytm reszcie korowodu. Na końcu parady jechały dwa londyńskie autobusy - platformy, z których puszczano muzykę. DJ zachęcał do tańca i śpiewu. Parada wyruszyła z placu Konstytucji, przeszła ulicą Piękną i Alejami Ujazdowskimi. Trasa została wyznaczona w ten sposób, by również osoby o słabszej kondycji fizycznej mogły wziąć udział w pochodzie.

  Więcej informacji pdf

  20.06.2015r.

  "WYJAZD AKTYWIZACYJNO - KULTURALNY W BIESZCZADY"


  W dniach od 17 do19 czerwca 2015 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie zorganizował wycieczkę w Bieszczady dla uczestniczek grupy wsparcia "Razem łatwiej". Celem wyjazdu było oderwanie się od problemów życia codziennego, poznanie polskiej przyrody i dorobku historyczno - kulturowego Bieszczad. Pierwszego dnia zwiedzaliśmy Ogród Biblijny w Myczkowcach, przewodniczka ciekawie opowiadała o historii powstania ogrodu. Następnie spacerowaliśmy po zaporze wodnej w Myczkowcach. Po czym udaliśmy się na rejs po jeziorze solińskim i punkt widokowy w Polańczyku Zdrój. Odwiedziliśmy także muzeum Bojków i cerkiew z ikonostasem w Czarnej.  Więcej informacji pdf

  13.06.2015r.

  "Wyjazd uczestników Dziennego Domu Pomocy Społecznej do Łaszczowa i Gdeszyna"


  W dniu 13 czerwca 2015 roku uczestnicy ośrodków wsparcia w Krasnymstawie: DDPS i ŚDS wyjechali do Łaszczowa na uroczystości ku czci bł. Stanisława Starowieyskiego z racji Jego 120 rocznicy urodzin oraz 16 rocznicy beatyfikacji. Błogosławiony Stanisław Starowieyski urodził się 11 maja 1895 roku w Ustrobnej. Był działaczem kościelnym, społecznym, wspierał finansowo kształcenie katolików świeckich. Działał głównie w ramach Akcji Katolickiej. Uczestniczył w międzynarodowych kongresach kościelnych. W 1934 papież Pius XI nadał mu tytuł szambelana papieskiego. 19 czerwca 1940 roku został aresztowany przez Niemców i ostatecznie osadzony w obozie koncentracyjnym w Dachau. Jako przedstawiciel ziemiaństwa oraz działacz społeczny był surowo prześladowany przez władze obozu, na terenie którego prowadził działalność apostolską i pomagał współwięźniom. Zmarł w nocy z Wielkiej Soboty na Niedzielę Wielkanocną 13 kwietnia 1941 roku. Urna z Jego prochami została przesłana rodzinie przez władze obozu, po czym pochowana na cmentarzu rodzinnym w parku w Łabuniach.

  Więcej informacji pdf

  13.06.2015r.

  "Dzień Dziecka w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krasnymstawie"


  W dniu 13 czerwca 2015 roku w ogrodach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie odbył się Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka zorganizowany dla dzieci wywodzących się z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz dla dzieci niepełnosprawnych. W spotkaniu uczestniczyli najmłodsi podopieczni Ośrodka wraz z rodzicami i rodzeństwem. Imprezę otworzył Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie - Mariusz Antoniak życząc wszystkim uczestnikom miłej i niezapomnianej imprezy. Podczas imprezy uczestnicy wzięli czynny udział w grach i zabawach organizowanych przez Dywizjon LKS. Ponadto dzieci mogły obejrzeć spektakl, w którym wykorzystano postacie Wilka i Zająca ze znanego i popularnego rosyjskiego filmu animowanego. W trzech zabawnych epizodach Zając występujący, jako właściciel restauracji, dentysta i policjant, spotyka się z Wilkiem. Pełen komicznych sytuacji i humoru spektakl rozśmieszał, a zarazem uczył dzieci odpowiednich zachowań w konkretnych sytuacjach życiowych. Dzieci miały możliwość zagrania różnych epizodów, tworząc z aktorami wspaniałe widowisko.

  Więcej informacji pdf

  29.05.2015r.

  „Dzień Matki w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krasnymstawie”


  W dniu 29 maja 2015 roku uczestnik grupy wsparcia "Krok w przód" uczestniczyły w spotkaniu integracyjnym pn. "Majówka". Impreza odbyła się na terenie lokalu „Margerita” w Krasnymstawie. Uczestniczki korzystały z uroków spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu w towarzystwie własnym jak i osób, korzystających w tym samym czasie z usług „Margerity” będących uczestnikami "Dni Krasnegostawu".  Więcej informacji pdf

  28.05.2015r.

  "Dzień Matki w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krasnymstawie"


  W dniu 28 maja 2015 roku odbyło się spotkanie integracyjne z okazji Dnia Matki. W spotkaniu udział wzięło 11 uczestniczek grupy samopomocowej "Twarzą do życia". W tym szczególnym dniu uczestniczki spotkania wspominały otrzymane od dzieci laurki, kwiaty oraz różnego rodzaju prezenty. To święto miało na celu okazanie matkom szacunku, miłości, podziękowania za trud włożony w wychowanie.  Więcej informacji pdf

  26.05.2015r.

  "Dzień Matki w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Krasnymstawie"


  W dniu 26 maja 2015 roku w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Krasnymstawie odbyło się spotkanie z okazji "Dnia Matki", zorganizowane dla uczestników ośrodka wsparcia. W spotkaniu uczestniczyło około 40 osób.       
  Ten szczególny dzień postanowiliśmy uczcić w sposób uroczysty i wyjątkowy. Dzień Matki to święto pełne miłości, które uświadamia nam, że osobą, której zawdzięczamy w życiu najwięcej jest nasza matka. Uroczystość rozpoczęliśmy od wzniesienia toastu lampką soku i zaśpiewania "Sto lat" oraz złożenia życzeń wszystkim mamom.


  Więcej informacji pdf

  20.05.2015r.

  Pielgrzymka do Gdeszyna


  W dniu 20 maja 2015r. uczestnicy Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Krasnymstawie, zaprzyjaźnieni seniorzy z terenu miasta oraz uczestnicy ŚDS w Krasnymstawie brali udział w Pielgrzymce do Gdeszyna - miejsca pracy i męczeńskiej śmierci wyjątkowej postaci bł. ks. Zygmunta Pisarskiego (ur. w Krasnymstawie). Około 50 osobowej pielgrzymce przewodzili: ks. Roman Skowron oraz ks. Zbigniew Kulik,


  Więcej informacji pdf

  06.05.2015r.

  XVI Pielgrzymka Środowisk Pomocy Społecznej Województwa Lubelskiego w Parczewie


  W dniu 6 maja 2015 roku uczestnicy ośrodków wsparcia w Krasnymstawie: DDPS i ŚDS uczestniczyli w XVI Pielgrzymce Środowisk Pomocy Społecznej, która w tym roku miała miejsce w Parczewie w Sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin. Uczestnicy wraz z kadrą opiekuńczą o godz. 7.30 wyjechali autokarem do Parczewa. Czas podróży wypełniony był modlitwą i wspólnym śpiewem.


  Więcej informacji pdf

  05.05.2015r.

  Nie będzie zmiany kryterium dotyczącego świadczeń z funduszu alimentacyjnego

  Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej nie planuje likwidacji ani podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego – poinformowało 28 kwietnia 2015 r. biuro prasowe resortu. Obecnie kryterium to wynosi 725 zł.

  Więcej informacji

  05.05.2015r.

  Wysokość dodatku energetycznego od dnia 1 maja 2015 r. do dnia 30 kwietnia 2016 r.


  W Monitorze Polskim z dnia 28 kwietnia 2015 r., pod poz. 377 ukazało się obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2015 r. do dnia 30 kwietnia 2016 r.
  Pobierz treść obwieszczenia pdf

  22.04.2015r.

  Spotkanie dla uczestników Dziennego Domu Pomocy Społecznej pt. "Ruch to zdrowie"


  W dniu 22 kwietnia 2015 roku o godz.14.00 w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Krasnymstawie odbyło się spotkanie zorganizowane dla uczestników ośrodka wsparcia. Głównym punktem spotkania był wykład na temat znaczenia aktywności fizycznej dla zdrowia, zwiększenie świadomości na temat ruchu oraz przedstawienie jego wpływu na organizm osoby starszej. Prezentacja multimedialna przybliżyła seniorom jak ruch wpływa na poszczególne układy w organizmie człowieka, a także jak ćwiczenia fizyczne odciągają uwagę od codziennych zmartwień i kłopotów, pozwalają uwolnić się od myśli powodujących lęk czy obawę. W każdym wieku ruch jest dobrodziejstwem dla zdrowia, trzeba go tylko dostosować do własnych możliwości i sprawności fizycznej. Po wykładzie wywiązała się dyskusja na temat tego, co jest najbardziej potrzebne, aby utrzymać dobrą kondycję psychiczną i fizyczną.

  Więcej informacji pdf

  16.04.2015r.

  "Wycieczka do Krasnobrodu uczestników Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Krasnymstawie"


  W dniu 16 kwietnia 2015 roku uczestnicy Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Krasnymstawie wraz z opiekunem wybrali się na wycieczkę do Krasnobrodu. Celem wyjazdu było poszukiwanie wiosny i rekreacja na świeżym powietrzu. Z Krasnegostawu seniorzy wyjechali o godz. 9.30, a na miejsce dojechali około godz. 10.30. Już sama podróż dostarczyła im miłych wrażeń - oglądali widoki za oknem śpiewali i opowiadali dowcipy. Po miłej podróży i w dobrych humorach seniorzy przeszli do ptaszarni zobaczyli ciekawe, niespotykane okazy ptactwa, a pawie zrobiły na uczestnikach największe wrażenie, następnie oglądali eksponaty w Muzeum Wsi Lubelskiej. Seniorzy nawiedzili również kościół pod wezwaniem Niepokalanej Najświętszej Panny i po krótkiej modlitwie ruszyli w stronę "Kapliczki na wodzie", przy której wypływa woda mająca właściwości lecznicze.

  Więcej informacji pdf

  15.04.2015r.

  OGŁOSZENIE O REALIZACJI PROJEKTU

  Krasnostawskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego i Pomocy Społecznej w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krasnymstawie rozpoczyna realizację projektu pt. „SĄSIEDNI” – rozwój usług sąsiedzkich na rzecz mieszkańców Krasnegostawu do końca roku 2015 współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 - 2020.
  Projekt „SĄSIEDNI” ukierunkowany jest na wdrożenie nowatorskiej dla miasta Krasnystaw formy wsparcia i pomocy
  tj. usług sąsiedzkich mających charakter wspomagająco – opiekuńczy

  Więcej informacji pdf

  KARTA ZGŁOSZENIOWA.pdf

  14.04.2015r.

  Z wielką satysfakcją informujemy


  Krasnostawskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego i Pomocy Społecznej w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krasnymstawie jest liderem wśród oferentów Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 - 2020 Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Spośród 221 organizacji z całego kraju oferta Stowarzyszenia na realizację projektu pt. "SĄSIEDNI" - rozwój usług sąsiedzkich na rzecz mieszkańców Krasnegostawu do końca roku 2015 otrzymała 192 punkty i uplasowała się na 4 miejscu.

  Więcej informacji pdf

  10.04.2015r.

  Małe pudełko - akcja wielkiej wagi. W Krasnymstawie rusza projekt "Pudełko życia"

  Niepozorny, plastikowy pojemnik - a w nim niezwykle cenne informacje na temat stanu zdrowia pacjenta, umożliwiające szybką i adekwatną reakcję służb ratunkowych. Do popularnej akcji "Pudełko życia" już niebawem włączy się Krasnystaw. Kampania skierowana jest do osób starszych, schorowanych, niepełnosprawnych, często mieszkających samotnie. Seniorzy otrzymują darmowy zestaw, składający się z plastikowego pojemnika z kartą informacyjną do wypełnienia, a także naklejki stanowiącej oznakowanie miejsca przechowywania pudełka. Miejscem tym jest najczęściej lodówka - obiekt łatwy do zlokalizowania w każdym domu. Postępując zgodnie z podaną instrukcją seniorzy wypełniają ankietę, wpisując informacje na temat stanu zdrowia, przebytych chorób, uczuleń, przyjmowanych leków itd., a także numery kontaktowe do najbliższych osób.

  Więcej informacji pdf

  09.04.2015r.

  "Spotkanie Wielkanocne w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krasnymstawie"

  W dniu 9 kwietnia 2015 roku odbyło się spotkanie wielkanocne uczestniczek grupy samopomocowej "Twarzą do życia". Pan Mariusz Antoniak Dyrektor MOPS życzył zebranym, aby święta były okresem spokoju i odpoczynku od codziennych trudów. Uczestnicy spotkania wraz z pracownikami socjalnymi Panią Elżbietą Stępniak i Panią Agnieszką Talarowską, Kierownikiem Sekcji Pomocy Środowiskowej Panią Ewą Jastrzębską oraz Panem Dyrektorem tradycyjnie podzielili się jajkiem wielkanocnym.

  Więcej informacji pdf


  09.04.2015r.

  "Spotkania Wielkanocne w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Krasnymstawie"

  Dnia 9 kwietnia 2015 roku w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Krasnymstawie odbyło się Spotkanie Wielkanocne zorganizowane dla uczestników DDPS i ŚDS z udziałem zaproszonych gości. W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście: Ks. Piotr Kimak, Ks. Roman Skowron, Ks. Zbigniew Kulik, Pan Krzysztof Gałan - Sekretarz Miasta, Pani Agnieszka Pociska - Bartnik - Przewodnicząca Komisji Samorządowej, Spraw Społecznych, Handlu i Usług, Pan Mariusz Antoniak - Dyrektor MOPS, przedstawiciele kadry kierowniczej MOPS - Pani Regina Flak, Pani Bożena Pleszczyńska, Pani Ewa Jastrzębska, Pani Grażyna Wyłupek oraz Prezes Krasnostawskiego Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Psychicznego i Pomocy Społecznej - Pani Monika Sawa. Pan Mariusz Antoniak - Dyrektor MOPS powitał uczestników ośrodków wsparcia, zaproszonych gości oraz pracowników. Ks. Piotr Kimak rozpoczął spotkanie modlitwą w intencji śp. Pani Ewy Osińskiej

  Więcej informacji pdf

  08.04.2015r.

  "Spotkanie z okazji Świąt Wielkanocnych"

  W dniu 08 kwietnia 2015 roku odbyło się spotkanie integracyjne z okazji Świąt Wielkanocnych dla uczestniczek grupy wsparcia "Razem Łatwiej". W spotkaniu uczestniczył Pan Mariusz Antoniak Dyrektor MOPS, Pani Ewa Jastrzębska Kierownik Sekcji Pomocy Środowiskowej, Pani Monika Sawa Prezes Krasnostawskiego Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Psychicznego i Pomocy Społecznej oraz pracownicy socjalni Pani Agnieszka Piłat i Pani Anna Pudło. Celem spotkania była integracja społeczna uczestniczek oraz kultywowanie tradycji i obyczajów. Uczestniczki na spotkanie przyszły z dziećmi, poczęstowanie zostały potrawami wielkanocnymi, ciastem, herbatą i kawą. W czasie spotkania rozmawiały na temat tradycji związanych ze świętami wielkanocnymi.


  Więcej informacji pdf

  31.03.2015r.

  SPRAWOZDANIE ZE SPOTKANIA KOŃCZĄCEGO PROJEKT
  pn. "Aktywność popłaca" wsparcie i aktywizacja zawodowo-społeczna niepracujących klientów Miejskiego Ośrodka

  Dnia 30 marca 2015r. w stołówce Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Krasnymstawie odbyło się uroczyste spotkanie konczące realizację projektu w latach 2008 - 2015. W spotkaniu udział wzięło ponad 70 osób, w tym uczestnicy projektu wraz z otoczeniem, zespół projektowy oraz zaproszeni goście - kadra kierownicza Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie. Spotkanie otworzył Pan Mariusz Antoniak- Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie dziękując zespołowi projektowemu za zaangażowanie i bardzo dobrą współpracę. Szczegółowego przedstawienia zastosowanych działań projektowych oraz osiągniętych rezultatów w latach 2008 - 2015 dokonała Pani Monika Sawa - Koordynator projektu. Atrakcyjnym punktem spotkania było przedstawienie zrealizowanej "ścieżki reintegracji" 1 uczestnika projektu realizującego kontrakt socjalny w latach 2014 - 2015. Uczestnik przystępując do projektu deklarował chęć uzyskania kwalifikacji zawodowych w zawodzie terapeuty, jednakże po dokonanej diagnozie potrzeb i diagnozie predyspozycji zawodowych przez psychologa i doradcę zawodowego projektu swoją ścieżkę zawodową związał z tańcem tj. nauką tańca. Dzięki uczestnictwie w projekcie beneficjent uzyskał tytuł instruktora tańca oraz instruktora jogi. W trakcie spotkania zaprezentowana została grupa taneczna " Chaînés" działająca przy Zespole Szkół nr 5 w Krasnymstawie pod kierownictwem uczestnika projektu.

  Więcej informacji pdf

  28.03.2015r.

  „Spotkanie Wielkanocne w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krasnymstawie”

  W dniu 27 marca 2015 roku odbyło się spotkanie integracyjne z okazji Świąt Wielkanocnych dla uczestników grupy wsparcia „Krok w przód”. W spotkaniu udział wzięli: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie - Mariusz Antoniak, Kierownik Sekcji Pomocy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - Ewa Jastrzębska i pracownicy socjalni: Agnieszka Kowalczyk i Regina Hałas.  Więcej informacji pdf

  24.03.2015r.

  23.03.2015r.

  Jednolity tekst ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

  W Dzienniku Ustaw z dnia 10 marca 2015 r., pod poz.332 ukazał się jednolity tekst ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Jednolity tekst ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135) uwzględnia zmiany w przepisach wprowadzone między 7 grudnia 2012 r. a 18 lutego 2015 r. Chodzi o nowelizacje ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z: 7 grudnia 2012 r., 14 grudnia 2012 r., 13 czerwca 2013 r. oraz 25 lipca 2014 r. Tekst jednolity uwzględnia ponadto zmiany wynikające z: nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z 14 grudnia 2012 r., ustawy z 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (11 lipca 2014 r.), a także zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed 18 lutego 2015 r.

  Pobierz tekst ustawy w formie PDF

  11.03.2015r.

  "Pielgrzymka uczestników Dziennego Domu Pomocy Społecznej
  do Krakowa, Łagiewnik i Kalwarii Zebrzydowskiej"

  W dniu 13 marca 2015 roku uczestnicy Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Krasnymstawie wyjechali na dwudniową pielgrzymkę. Czas podróży wypełniony był modlitwą i śpiewem pieśni religijnych. Pierwszym punktem pielgrzymki było nawiedzenie Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach. Seniorzy z uwagą wysłuchali prelekcji prowadzonej przez przewodnika - siostrę zakonną na temat łask płynących z modlitwy do Miłosierdzia Bożego. Siostra pokrótce przybliżyła postać Św. Siostry Faustyny, Jej służbę zakonną, cierpienia których doznawała oraz zaangażowanie w propagowanie Kultu Miłosierdzia Bożego. Następnie pielgrzymi przeszli do celi, w której mieszkała św. Siostra Faustyna. Łagiewniki to miejsce szczególne, tutaj Siostrze Faustynie objawiał się Pan Jezus. Po modlitwie przed relikwiami Św. Siostry Faustyny Kowalskiej uczestnicy przeszli do Kaplicy Wieczystej Adoracji, a następnie wzięli udział w nabożeństwie Koronki do Miłosierdzia Bożego. Kolejnym punktem pielgrzymki było Muzeum oraz Sanktuarium Świętego Jan Pawła II na Białych Morzach w Krakowie.

  więcej informacji.pdf  11.03.2015r.

  "Spotkania z okazji Dnia Kobiet"

  W dniu 10 marca 2015 r. w ramach spotkań okolicznościowych grupy samopomocowej Programu Aktywności Lokalnej zorganizowano spotkanie związane z obchodami Dnia Kobiet- międzynarodowego święta, którego tradycja sięga 1910 r. Uczestników spotkania przywitała Pani Jadwiga Krzyżanowska, która wszystkim Paniom złożyła serdeczne życzenia: zdrowia, pogody ducha, samych radosnych chwil, do życzeń dołączyła się także Pani Monika Sawa - koordynator projektu oraz Pani Edyta Zwarzyńska- opiekun grupy .
  więcej informacji.pdf

  11.03.2015r.

  "Dzień Kobiet"

  W dniu 11 marca 2015 roku odbyło się spotkanie integracyjne z okazji "Dnia Kobiet" dla uczestniczek grupy wsparcia "Razem Łatwiej". W spotkaniu uczestniczyła Pani Monika Sawa Prezes Krasnostawskiego Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Psychicznego i Pomocy Społecznej, Pani Ewa Jastrzębska Kierownik Sekcji Pomocy Środowiskowej oraz pracownicy socjalni Pani Agnieszka Piłat i Pani Anna Pudło. Uczestniczki spotkania zostały poczęstowane ciastem, kawą i herbatą, każda z pań otrzymała tulipana. W czasie spotkania rozmawiały o zmianach jakie zaszły w ich życiu dzięki uczestnictwu w grupie wsparcia.  więcej informacji.pdf

  09.03.2015r.

  Bajka "Kopciuszek" w wykonaniu grupy artystycznej działającej przy Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Krasnymstawie

       Dnia 4 marca 2015 roku seniorzy z Dziennego Domu Pomocy Społecznej wystawili bajkę "Kopciuszek" w Krasnostawskim Oddziale Związku Nauczycielstwa Polskiego dla emerytowanych pracowników oświaty. Przedstawienie spotkało się z niezwykle ciepłym przyjęciem i pozytywnymi opiniami. W dniu 6 marca 2015 roku seniorzy kolejny raz dali popis swoich umiejętności aktorskich - tym razem na dużej scenie w Krasnostawskim Domu Kultury wystawiając bajkę dla dzieci z krasnostawskich przeszkoli oraz mieszkańców miasta. Szczególnym gościem wśród widowni była Burmistrz Krasnegostawu - Hanna Mazurkiewicz.
       Przedstawienie jest efektem kilkumiesięcznej pracy seniorów w ramach zajęć artystycznych. Po wielu próbach, zarówno tekst, jak i gra aktorów zostały doskonale opanowane. Gromadzenie rekwizytów oraz przygotowanie kostiumów dla poszczególnych postaci było okresem twórczej zabawy. Wyzwalało wiele pozytywnych emocji i pomysłów. Z ogromną przyjemnością oglądano grę aktorów amatorów, którzy włożyli dużo serca w odgrywane przez siebie postacie. Przedstawienie zyskało szczególny charakter dzięki przepięknym kostiumom oraz scenografii. Wszyscy z dużym zainteresowaniem oglądali spektakl.
       W baśniowy świat widza wprowadzają postacie grane przez seniorów: Narrator: Halina Borkowska, Nimfa: Bronisława Śliwa, Król: Roman Mach, Królowa: Helena Michalak, Królewicz: Adam Szamański, Kopciuszek/Księżniczka Michalina Szałachwij, Księżniczka Telimena: Bronisława Śliwa, Macocha: Maria Sochaczewska, Sąsiadka/Wróżka: Elżbieta Tchórzowska, Haneczka: Marianna Domańska, Kasieńka: Leokadia Makuch, Dama Dworu: Anna Listowska, Herold: Stanisław Kasprzak, Ochmistrz: Stanisław Bojarczuk, Strażnik: Eugeniusz Krysa, Mieszczanin I: Feliksa Omiotek, Mieszczanin II: Aniela Kazanowska, Panna Adela ze Srebrnego Strumyka: Elżbieta Tchórzowska, Panna Dorota córka Starosty: Zofia Skowyra, Szlachcianka Fryderyka: Maria Berus.
       Przedstawienie było też okazją do spotkania międzypokoleniowego i zaprezentowania zdolności i zaangażowania seniorów. Takie działania zapobiegają stereotypom, ułatwiają spojrzenie na siebie nawzajem z większą otwartością, uczą tolerancji i wrażliwości, wzmacniają więzi w społeczności lokalnej, a także dostarczają wszystkim dobrej zabawy.
       Widzowie nagrodzili "aktorów" dużymi brawami. To niezwykle miłe wydarzenie z pewnością na długo pozostanie w pamięci dzieci, seniorów oraz publiczności w średnim wieku.


  06.03.2015r.

  "Dzień Kobiet w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krasnymstawie"

  Dnia 06 marca 2015 roku w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krasnymstawie odbyło się spotkanie integracyjne z okazji „Dnia Kobiet” dla uczestniczek grupy wsparcia "Krok w przód".

  więcej informacji.pdf

  05.03.2015r.

  "Dzień Kobiet w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krasnymstawie"

  Dnia 5 marca 2015 roku w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krasnymstawie odbyło się spotkanie integracyjne z okazji Dnia Kobiet. W spotkaniu udział wzięło 12 uczestniczek grupy samopomocowej "Twarzą do życia". W spotkaniu uczestniczył także Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie - Mariusz Antoniak, Kierownik Sekcji Pomocy Środowiskowej - Ewa Jastrzębska, Prezes Krasnostawskiego Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Psychicznego i Pomocy Społecznej - Monika Sawa oraz pracownicy socjalni: Elżbieta Stępniak i Agnieszka Talarowska.

  więcej informacji.pdf


  18.02.2015r.

  "Dzień Zakochanych w Dziennym Domu Pomocy Społecznej"

  Dnia 13 lutego 2015 roku w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Krasnymstawie odbyło się spotkanie z okazji Dnia Zakochanych zorganizowane dla uczestników DDPS. W spotkaniu uczestniczyło około 35 osób. Podczas uroczystego spotkania seniorzy zaprezentowali wiersze o tematyce miłosnej znanych polskich poetów. Miłosne strofy ubarwione były utworami muzycznymi. W drugiej części spotkania seniorzy przedstawili kilka skeczy o kontaktach damsko - męskich i wspólnie śpiewali piosenki z lat młodzieńczych. Miłym akcentem spotkania był słodki poczęstunek.

  więcej informacji.pdf

  13.02.2015r.

  "Zabawa karnawałowa w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Krasnymstawie"

  Karnawał to okres wielkiego świętowania i hucznej zabawy. Z tej okazji we wtorek 10 lutego 2015 roku w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Krasnymstawie odbył się kostiumowy bal karnawałowy. W zabawie udział wzięło około 60 seniorów. Imprezę swoja obecnością zaszczycili: Przewodniczący Rady Miasta - Pan Edward Kawęcki, Przewodnicząca Komisji Samorządowej - Pani Agnieszka Pocińska - Bartnik, Zastępca Burmistrza Krasnegostawu - Pan Robert Kościuk, Dyrektor MOPS - Pan Mariusz Antoniak, Pani Regina Flak oraz Prezes Krasnostawskiego Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Psychicznego i Pomocy Społecznej - Pani Monika Sawa.

  więcej informacji.pdf


  04.02.2015r.

  Jednolity tekst ustawy o pomocy społecznej

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy społecznej

  Pobierz jednolity tekst ustawy o pomocy społecznej w formie PDF

  31.01.2015r.

  "Zabawa Choinkowa w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krasnymstawie"

  W dniu 31 stycznia 2015 roku zorganizowano zabawę choinkową dla 70 dzieci pochodzących z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, w tym niepełnosprawnych korzystających ze wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie.

  więcej informacji.pdf
  30.01.2015r.

  Jednolity tekst ustawy o świadczeniach rodzinnych

  W Dzienniku Ustaw z dnia 22 stycznia 2015 r., pod poz. 114 ukazało się obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach rodzinnych.

  Pobierz jednolity tekst ustawy o świadczeniach rodzinnych w formie PDF

  27.01.2015r.

  "Zabawa Choinkowa w Dziennym Domu Pomocy Społecznej"

  W dniu 27 stycznia 2015 roku w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Krasnymstawie zorganizowano zabawę choinkową dla 45 osób.      Wszystkich przybyłych seniorów serdecznie przywitała Pani Bożenna Pachla - Kierownik DDPS. Zespół K2 - Pani Krystyna Kobylańska i Pan Ryszard Król swoją grą porwali do tańca wszystkich uczestników zabawy, oprócz tańca były też inne formy wspólnej zabawy, w których wszyscy uczestniczyli.

  więcej informacji.pdf

  13.01.2015r.

  "Spotkanie Noworoczne w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Krasnymstawie"

  Dnia 13 stycznia 2015 roku w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Krasnymstawie odbyło się Spotkanie Noworoczne, zorganizowane dla uczestników i pracowników ośrodka wsparcia.

  więcej informacji.pdf

  05.01.2015r.

  Od 2015 roku zmiany w specjalnym zasiłku opiekuńczym. Zobacz, kto go dostanie

  Od 2015 roku wniosek o specjalny zasiłek opiekuńczy będą mogły składać nie tylko osoby, które zrezygnowały z zatrudnienia, aby opiekować się osobą niepełnosprawną, ale również opiekunowie, którzy w ogóle nie podejmowali pracy. Nowe przepisy są wynikiem orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, który zakwestionował część nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych. Na jej podstawie osoby uprawnione do pobierania świadczenia pielęgnacyjnego utraciły je bezterminowo i ostatecznie. Podstawa - art. 17 pkt 2 lit. a. ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U. z 2014 r., poz. 567), wprowadzający z dniem 1 stycznia 2015 r. zmianę art. 16a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

  więcej informacji.pdf

  MOPS posiadaczem Certyfikatu CAL
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie
  ul. Piłsudskiego 9, tel/fax 82 576 23 24, e-mail: mopskrasnystaw@wp.pl