Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie
odwiedzin: 041961
dzisiaj: 51
on-line: 1

MOPS posiadaczem Certyfikatu CAL
Serdecznie witamy na naszej stronie

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W KRASNYMSTAWIE
ul. Piłsudskiego 9
22- 300 Krasnystaw

tel./fax (082) 576-23-24, tel. (082) 576-22-81

mops@krasnystaw.pl     mopskrasnystaw@wp.pl    
elektroniczna skrzynka podawcza

Godziny pracy
poniedziałek - piątek:       730 - 1530


16.04.2014r.

Wynik naboru na stanowiskoi Psychologa, Terapeuty uzależnień oraz Doradcy zawodowego wynik.pdf


Lista kandtdatów spełniająca wymagania formalne lista.pdf

10.04.2014r.

Projekt „Kapitał na starcie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt „Kapitał na starcie” realizowany jest w okresie 01.04.2014 – 30.06.2015 w ramach Priorytetu VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie.

Kapitał na starcie.pdf

09.04.2014r.

Podziękowanie

Zarząd Krasnostawskiego Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Psychicznego i Pomocy Społecznej wraz z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie serdecznie dziękują wszystkim wolontariuszom a także społeczności naszego miasta za udział w Wielkanocnej Zbiórce Żywności zorganizowanej w dniach 04-05.03.2014r. wspólnie z Fundacją Banku Żywności w Lublinie.

podziekowanie.pdf

07.04.2014r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko - Doradca zawodowy

Ogłoszenie.pdf
Załącznik.doc

Ogłoszenie o naborze na stanowisko - Psycholog

Ogłoszenie.pdf
Załącznik.doc

Ogłoszenie o naborze na stanowisko - Terapeuta uzależnień

Ogłoszenie.pdf
Załącznik.doc

31.03.2014r.

WIELKANOCNA ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI

W imieniu Krasnostawskiego Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Psychicznego i Pomocy Społecznej,
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie oraz Fundacji Banku Żywności w Lublinie
zapraszamy do wsparcia "Wielkanocnej Zbiórki Żywności",
która odbędzie się w dniach :
4 kwietnia 2014 r. (piątek) w godzinach 1300 - 1700
5 kwietnia 2014 r. (sobota) w godzinach 1000 - 1400


na terenie 3 lokalnych sklepów :
1. Sklep "Biedronka" ul. Nieczaja
2. Sklep "Biedronka" ul. Zakręcie
3. Sklep "Tesco" ul. Zakręcie


Łącznie 18 wolontariuszy zbierać będzie artykuły spożywcze z długim terminem przydatności do spożycia codziennej potrzeby takie jak: mleko, mąkę, cukier, makaron, ryż, płatki kukurydziane, herbatę, słodycze dla najmłodszych oraz konserwy mięsne i rybne.
Paczki żywnościowe z artykułami spożywczymi, trafią w pierwszej kolejności do wielodzietnych lub niepełnych rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej.

Wielkanocna Zbiórka Żywności.pdf


27.03.2014r.

"ŚWIADCZENIA PIELEGNACYJNE. DODATKOWA POMOC DLA RODZICÓW POSIADAJĄCYCH UPRAWNIENIA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO.

Osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne,którym na miesiące styczeń, luty i marzec 2014r. przyznano pomoc w wysokości 200 zł miesięcznie, pomoc ta zostanie z urzędu przedłużona na kolejne miesiące tj. od kwietnia do grudnia 2014r. W Dzienniku Ustaw z 14 marca 2014r., poz. 320 zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego. Rozporządzenie wchodzi w życie 17 marca 2014r. Rodzice, którzy zrezygnowali z pracy, aby opiekować się niepełnosprawnym dzieckiem lub inne osoby spełniające warunki uzyskania świadczenia pielęgnacyjnego otrzymywać będą po 820zł miesięcznie do końca roku 2014r. Postępowanie zostanie wszczęte z urzędu, a następnie będzie wydana decyzja administracyjna przyznająca pomoc z rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego


18.03.2014r.

"O G Ł O S Z E N I E

     Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie prowadzi zbiórkę odzieży, pościeli, mebli
i sprzętu AGD dla najbardziej potrzebujących mieszkańców Krasnegostawu.
     Zbiórka odbywa się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krasnymstawie przy ul.Piłsudskiego 9 od poniedziałku do piątku w godzinach 730 - 1530.


21.03.2014r.

"Spotkanie międzypokoleniowe - dzieci dla seniorów"

W dniu 21 marca 2014 roku w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Krasnymstawie odbyło się spotkanie w ramach integracji międzypokoleniowej. Uczestników DDPS odwiedziły dzieci z Niepublicznego Przedszkola Specjalnego w Krasnymstawie przy ul. Kwiatowej.

spotkanie dzieci z seniorami.pdf


14.03.2014r.

"Dzień Kobiet w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej"

Dnia 14 marca 2014 roku odbyło się spotkanie integracyjne z okazji „Dnia Kobiet” dla uczestników grupy wsparcia „Krok w przód”. W spotkaniu udział wzięli: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie - Mariusz Antoniak, Prezes Krasnostawskiego Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Psychicznego i Pomocy Społecznej - Monika Sawa, Kierownik Sekcji Pomocy Środowiskowej - Ewa Jastrzębska oraz pracownicy socjalni: Regina Hałas i Agnieszka Kowalczyk. Uczestniczki spotkania z okazji „Dnia Kobiet” otrzymały tulipany, następnie biesiadowały spożywając owoce i ciasta przy stole, do którego same przygotowały nakrycia.

Dzień Kobiet.pdf


13.03.2014r.

"Dzień Kobiet w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej"

Dnia 13 marca 2014 roku odbyło się spotkanie integracyjne z okazji Dnia Kobiet. W spotkaniu wzięło udział 12 uczestniczek grupy samopomocowej "Twarzą do życia". Na spotkanie została zaproszona Kierownik Sekcji Pomocy Środowiskowej - Ewa Jastrzębska.

Dzień Kobiet.pdf


12.03.2014r.

"Dzień Kobiet w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej"

Dnia 12 marca 2014 roku odbyło się spotkanie integracyjne z okazji "Dnia Kobiet" dla uczestniczek grupy wsparcia " Razem Łatwiej''.

Dzień Kobiet.pdf


11.03.2014r.

"Spotkanie edukacyjne
w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Krasnymstawie"

     W dniu 11 marca 2014 roku w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Krasnymstawie odbyło się spotkanie edukacyjne zorganizowane dla uczestników ośrodka wsparcia.      Wykład na temat zdrowia, profilaktyki oraz zdrowego odżywiania wygłosiła Pani Bogumiła Prymaczuk - pracownik Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Krasnymstawie.

spotkanie edukacyjne.pdf


07.03.2014r.

"Spotkanie z okazji Dnia Kobiet dla uczestników Dziennego Domu Pomocy Społecznej"

Dnia 7 marca 2014 roku w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Krasnymstawie odbyła się uroczystość z okazji Dnia Kobiet. Dzień ten upłynął pod znakiem muzyki i dowcipu. Już w chwili rozpoczęcia uroczystości zrobiło się gwarno i wesoło. Życzenia zdrowia, uśmiechu i spełnienia marzeń złożyła wszystkim Kierownik ośrodka wsparcia - Bożenna Pachla.

Dzień Kobiet.pdf


27.02.2014r.

„Zabawa taneczna z okazji Tłustego Czwartku w Dziennym Domu Pomocy Społecznej”

W dniu 27 lutego 2014 roku w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Krasnymstawie odbyło się spotkanie z okazji Tłustego Czwartku, dla 40 osobowej grupy uczestników ośrodka wsparcia.

tlusty czwartek.pdf


14.02.2014r.

„Spotkanie z okazji Dnia Zakochanych dla uczestników Dziennego Domu Pomocy Społecznej”

Dnia 14 lutego 2014 roku w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Krasnymstawie odbyło się spotkanie z okazji Święta Zakochanych, dla 40 osobowej grupy uczestników ośrodka wsparcia.

Walentynki.pdf


03.02.2014r.

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla kuchni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie
Numer ogłoszenia: 37906 - 2014; data zamieszczenia: 03.02.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

ogłoszenie.pdf


25.01.2014r.

Zabawa Choinkowa w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krasnymstawie

W dniu 25 stycznia 2014 roku w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krasnymstawie zorganizowano po raz kolejny zabawę choinkową dla 85 osobowej grupy dzieci wywodzących się z rodzin najuboższych z terenu Krasnegostawu przy wsparciu finansowym Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krasnymstawie oraz lokalnych sponsorów.
Zabawa choinkowa.pdf


GALERIA


                       


17.01.2014r.

Dzień Babci i Dziadka

W dniu 16 stycznia 2014 roku podopieczni Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Krasnymstawie korzystając z zaproszenia Przedszkola Nr 1 w Krasnymstawie uczestniczyli w spotkaniu z okazji Dnia Babci i Dziadka. Seniorzy zostali zaproszeni do wysłuchania i obejrzenia programu artystycznego przygotowanego specjalnie na tę okazję. Dzieci z przejęciem recytowały wiersze i śpiewały piosenki, a seniorzy ze wzruszeniem odbierali czułe słowa kierowane pod ich adresem. Seniorzy nagrodzili występy dzieci gromkimi brawami i słodyczami. Na zakończenie dzieci każdej babci i dziadkowi wręczyły laurki.
Dzień Babci i Dziadka.pdf


15.01.2014r.

Spotkanie w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Krasnymstawie

Dnia 15 stycznia 2014 roku w Dzienny Domu Pomocy Społecznej w Krasnymstawie odbył się wyjątkowy koncert kolęd w wykonaniu uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej im. Witolda Lutosławskiego w Krasnymstawie. Seniorzy wysłuchali najpiękniejszych polskich kolęd i pastorałek zagranych na skrzypcach. Wykonane z sercem, ale i kunsztem kolędy przedłużyły refleksyjny nastrój świąt w DDPS. Występ nagrodzony został entuzjastycznymi oklaskami, a zgromadzeni seniorzy nie kryli swojej radości i wzruszenia.
koncert kolęd.pdf


14.01.2014r.

Spotkania Noworocznego w Dziennym Domu Pomocy Społecznej
w Krasnymstawie

Dnia 14 stycznia 2014 roku o godz.1400 w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Krasnymstawie odbyło się Spotkanie Noworoczne dla społeczności DDPS. Spotkanie rozpoczęła Kierownik Ośrodka - Bożenna Pachla, która wszystkim obecnym uczestnikom przedstawiła nowo zatrudnionego Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie - Mariusza Antoniaka. Delegacja uczestników powitała Dyrektora życząc satysfakcjonującej pracy zawodowej. Następnie Kierownik - Bożenna Pachla złożyła wszystkim zgromadzonym pracowników oraz uczestników ośrodka wsparcia życzenia noworoczne
Spotkanie Noworoczne.pdf


14.01.2014r.

Oświadczenie dotyczące przedłużenia związania ofertą
"Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych
dla kuchni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie"

oświadczenia.pdf


07.01.2014r.

Oświadczenie dotyczące przedłużenia związania ofertą
"Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych
dla kuchni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie"

oświadczenia.pdf