Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie •  


 • odwiedzin: 090692
  dzisiaj: 72
  on-line: 2

  Myślisz, że nie ma dla Ciebie miejsca? Pamiętaj: SPOŁECZEŃSTWO TO TAKŻE TY

  30.01.2016r.

  PODZIĘKOWANIE

  Świetlica Dziennego Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży w Krasnymstawie serdecznie dziękuje

  Centrum Integracji Społecznej w Krasnymstawie
  pracowni stolarskiej

  za współpracę i wykonanie karmnika dla ptaków dla wychowanków Świetlicy Dziennego Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży w Krasnymstawie

  Mariusz Antoniak
  Dyrektor
  Miejskiego Ośrodka
  Pomocy Społecznej
  w Krasnymstawie

  Marta Soczyńska
  Kierownik
  Świetlicy Dziennego Wsparcia
  dla Dzieci i Młodzieży
  w Krasnymstawie


  30.01.2016r.

  PODZIĘKOWANIE
  Świetlica Dziennego Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży w Krasnymstawie serdecznie dziękuje

  Pani Marcie Śliwińskiej

  za bezinteresowną pomoc w projekcie graficznym- logo Świetlicy Dziennego Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży w Krasnymstawie.

  Mariusz Antoniak
  Dyrektor
  Miejskiego Ośrodka
  Pomocy Społecznej
  w Krasnymstawie

  Marta Soczyńska
  Kierownik
  Świetlicy Dziennego Wsparcia
  dla Dzieci i Młodzieży
  w Krasnymstawie


  29.01.2016r.

  "Zabawa karnawałowa w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Krasnymstawie"

  W dniu 29 stycznia 2016 roku w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Krasnymstawie odbyła się zabawa karnawałowa, w której uczestniczyło 65 seniorów, a także zaproszeni goście. Karnawał to okres zabaw i spotkań towarzyskich, uczestnicy DDPS z niecierpliwością czekali na ten dzień. Celem spotkania oprócz kultywowania tradycji ludowych była również integracja środowiska seniorów. Atrakcją tegorocznej zabawy był premierowy występ seniorskiego kabaretu uczestników DDPS - "Humor, satyra" przedstawiający skecz pod tytułem: "Kierownik Florczak i personel Malinowski". Wszyscy z dużym zainteresowaniem oglądali humorystyczną scenkę przedstawiającą poranek w biurze.

  więcej informacji


  28.01.2016r.

  "Zabawa Karnawałowa dla wychowanków Świetlicy Dziennego Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży w Krasnymstawie"

  Miesiąc styczeń jest tradycyjnie miesiącem zabaw karnawałowych. Wobec tego taką też zabawę postanowiłyśmy zorganizować dla naszych wychowanków Świetlicy. Dnia 28 stycznia 2016 roku nasza Świetlica zamieniła się w salę balową. Wcześniej wychowankowie na zajęciach przygotowali elementy, które miały posłużyć do dekoracji sali - różnokolorowe łańcuchy, serpentyny, balony oraz uczyli się projektowania masek, czapek i kotylionów karnawałowych. Zjawiskowy wygląd, wprowadził dzieci w wesoły nastrój i zachęcił do wspólnej zabawy. Dzieci przebrane w kolorowe stroje, wcieliły się w bohaterów znanych bajek i filmów. Wszyscy przy dźwiękach muzyki bawili się wyśmienicie. Bardzo ważną rolę w sprawnym przeprowadzeniu imprezy odegrały wolontariuszki z Liceum Ogólnokształcącego im. C. K. Norwida z Krasnegostawu pod przewodnictwem Pani Katarzyny Wójtowicz. Za pomoc serdecznie dziękujemy!

  więcej informacji


  29.01.2016r.
       Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie wraz z Krasnostawskim Stowarzyszeniem Ochrony Zdrowia Psychicznego i Pomocy Społecznej składa serdeczne podziękowania  Panu Januszowi Mazurkowi MAZUREK METAL
  22 - 300 Krasnystaw ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 95  za bezinteresowną pomoc w organizacji transportu żywności Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020.

  Dzięki Pana wrażliwości i życzliwości ponad 10 ton artykułów spożywczych trafi do najbardziej potrzebujących mieszkańców Krasnegostawu.

  więcej informacji


  28.01.2016r.

  "Dzień Babci i Dziadka" w Świetlicy Dziennego Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży w Krasnymstawie

  Dnia 22 stycznia 2016 roku w naszej Świetlicy obchodziliśmy ważne Święto, a mianowicie Dzień Babci i Dziadka. Na tą uroczystość zostali zaproszeni seniorzy z Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Krasnymstawie wraz z p.o. Kierownika Panią Agnieszką Radczuk. Celem tego spotkania było przede wszystkim kształtowanie uczuć, szacunku, kulturalnego zachowania się wobec osób starszych, obmyślenie różnych niespodzianek sprawiających radość najbliższym.

  więcej informacji


  27.01.2016r.

  KOMUNIKAT w sprawie programu "RODZINA 500 PLUS"

  Zakończyły się konsultacje społeczne w sprawie programu "Rodzina 500 plus". Program "Rodzina 500 plus" to wprowadzenie świadczenia wychowawczego na każde drugie i kolejne dziecko do ukończenia przez nie 18 lat. Aby otrzymać ww świadczenia także na pierwsze dziecko trzeba będzie spełnić kryterium dochodowe 800 zł lub 1200 zł w przypadku dziecka niepełnosprawnego. Świadczenie wychowawcze otrzymywać mogą rodzice,opiekunowie prawni lub faktyczni dziecka. Jeśli dzieckiem lub dziećmi opiekują się oboje rodzice lub opiekunowie - świadczenie otrzyma tylko jedno z nich. Prawo do świadczenia wychowawczego ustala się na okres 1 roku - od 1 października do 30 września Pierwsze przyznanie świadczenia będzie ważne dłużej do 30 września 2017r. Dzięki temu rodzice nie będą musieli składać dwóch wniosków kiedy program wejdzie w życie. Wysokość świadczenia wychowawczego wg.projektu programu "Rodzina 500 plus" wynosi 500 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie.Program wejdzie prawdopodobnie od kwietnia 2016 r. Postępowanie w sprawie świadczenia prowadzi organ właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze. Projekt z dnia 22 grudnia 2015 r. ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci znajduje się na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.


  27.01.2016r.

  Ustawa "złotówka za złotówkę" od 1 stycznia 2016 roku


  Rodziny, które przekroczą próg dochodowy, nie stracą wsparcia finansowego państwa. Dzięki wprowadzeniu zasady "złotówka za złotówkę" ich świadczenia będą stopniowo obniżane wraz ze wzrostem dochodów.


  Zasada "złotówka za złotówkę"

  Teraz, gdy rodzina przekroczy próg dochodowy (od 1 listopada 2015 r. wynoszący 674 zł na osobę w rodzinie lub 764 zł dla rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem), traci prawo do świadczeń rodzinnych. Dzięki wprowadzeniu zmian, świadczenia nie będą już odbierane po przekroczeniu progu. Będą stopniowo obniżane wraz ze wzrostem dochodu. Za każde przekroczenie progu o 1 zł, łączna kwota świadczeń przysługujących rodzinie będzie pomniejszana o 1 zł.
  Jakich zasiłków dotyczy "złotówka za złotówkę"

  Nowe przepisy dotyczą zasiłku rodzinnego i dodatków do niego z tytułu:
  o urodzenia dziecka,
  o samotnego wychowywania dziecka,
  o opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
  o wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
  o kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
  o rozpoczęcia roku szkolnego,
  o podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania.
  Zmiany obejmą też rodziny, które nie mają prawa do świadczeń z powodu przekroczenia progu dochodowego. Wystarczy, że ponownie wystąpią z wnioskiem o wsparcie.


  27.01.2016r.

  KOMUNIKAT

  w sprawie zmiany wysokości dochodu rodziny ,wysokości świadczeń rodzinnych


  Od 1 listopada 2015r kryterium dochodowe uprawniające do zasiłku rodzinnego, na okres zasiłkowy 2015/2016 wynosi 674 zł na osobę w rodzinie, a w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności wynosi 764 zł. Kryterium dochodowe uprawniające do specjalnego zasiłku opiekuńczego, na okres zasiłkowy 2015/2016 wynosi 764 zł na osobę w rodzinie. Wysokość specjalnego zasiłku opiekuńczego wynosi 520 zł miesięcznie.

  Od 1 listopada 2015r wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:
  1. 89,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,
  2. 118,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia,
  3. 129,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.
  Ulega również zmianie wysokość następujących dodatków do zasiłku rodzinnego:
  - z tytułu wielodzietności 90 zł,
  - z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 80 zł do lat 5, 100 zł powyżej 5 lat,
  - w związku z dojazdem do szkoły ponadgimnazjalnej 63 zł,
  - w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła 105 zł,
  - z tytułu samotnego wychowywania dziecka 185 zł, nie więcej niż 370 zł na wszystkie dzieci,


  27.01.2016r.

  KOMUNIKAT

  w sprawie nowego świadczenia rodzinnego - świadczenia rodzicielskiego
  od 1 stycznia 2016 roku rodziny którym urodzi się dziecko,a które do tej pory nie mogły korzystać z urlopu rodzicielskiego lub macierzyńskiego będą mogły otrzymać świadczenie rodzicielskie w wysokości 1000 zł miesięcznie przez cały rok Świadczenie rodzicielskie
  od 1 stycznia 2016 r.

  Świadczenie rodzicielskie to nowe wsparcie dla rodziców, którzy nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego, czyli studenci, osoby bezrobotne czy osoby pracujące na umowach cywilno - prawnych. Świadczenie wynosi 1000 zł netto miesięcznie , niezależnie od dochodu rodziców, przez pierwszy rok (52 tygodnie) po urodzeniu dziecka . W przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka przy jednym porodzie, okres wypłacania świadczenia wydłuży się do 71 tygodni, a w przypadku przyjęcia dziecka na wychowanie - do ukończenia przez nie 7 lat.
  Świadczenie przysługuje także rodzicom dzieci urodzonych przed wejściem w życie nowej ustawy. Jeśli przykładowo, dziecko urodzi się 1 listopada 2015 r., rodzice będą mogli pobierać pieniądze przez 10 kolejnych miesięcy. Analogicznie do urlopu rodzicielskiego rodzice będą mogli wymieniać się świadczeniem dowolnie po pierwszych 14 tygodniach.
  Komu nie przysługuje?
  Świadczenia rodzicielskiego nie otrzymają osoby uprawnione do zasiłku macierzyńskiego. Także w sytuacji, gdy jeden z rodziców będzie uprawniony do zasiłku macierzyńskiego, drugi nie będzie mógł skorzystać ze świadczenia. Nie jest one również przewidziane dla osób, które mają prawo do skorzystania ze świadczeń z tytułu urodzenia dziecka w systemach innych, niż powszechny system ubezpieczeniowy, np. funkcjonariusze służb mundurowych.
  Kiedy zgłosić się po świadczenie?
  Rodzic po świadczenie będzie mógł się zgłosić w ciągu 3 miesięcy od porodu. Jeżeli zrobi to w późniejszym terminie, świadczenie będzie mu przysługiwało od momentu złożenia wniosku. Złożenie wniosku po tym czasie nie będzie zupełnie dyskwalifikować z otrzymania świadczenia, ale skróci czas jego wypłacania - pieniądze będą przysługiwać dopiero od momentu złożenia wniosku i nie będzie istniała możliwość "odzyskania" pieniędzy za poprzednie miesiące Świadczenie rodzicielskie a inne świadczenia
  W razie zbiegu uprawnień do następujących świadczeń :
  1) świadczenia rodzicielskiego lub
  2) świadczenia pielęgnacyjnego lub
  3) specjalnego zasiłku opiekuńczego lub
  4) dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego lub
  5) zasiłku dla opiekuna - przysługuje jedno z tych świadczeń wybrane przez osobę uprawnioną.
  Gdzie będzie można składać wnioski o przyznanie świadczenia?
  W gminnych instytucjach realizujących świadczenia rodzinnie oraz przez internet.


  15.01.2016r.

  Spotkania Opłatkowego w Świetlicy Dziennego Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży w Krasnymstawie

       Dnia 15 stycznia 2016 roku w naszej Świetlicy odbyło się Wielkie Święto - Spotkanie Opłatkowe połączone z poświęceniem społeczności świetlicowej oraz przedstawieniem inscenizacji Jasełek przez wychowanków Świetlicy.
       Na uroczystość przybyli zaproszeni goście - ks. Henryk Kapica, Proboszcz i Dziekan Parafii Św. Franciszka Ksawerego w Krasnymstawie, przedstawiciele Urzędu Miasta w Krasnymstawie Pani Alicja Grabiec - Przewodnicząca Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rodzinie, Pani Agnieszka Pocińska - Bartnik- Przewodnicząca Komisji Samorządowej Spraw Społecznych, Handlu i Usług, Radna Rady Miasta Krasnystaw, Pan Mariusz Antoniak - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie z przedstawicielami kadry kierowniczej, asystent rodziny - Pani Bożena Piątkowska, Pani Bożenna Pachla - Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy, Pani Ewa Harasim - pracownik Centrum Integracji Społecznej w Krasnymstawie, wychowawcy, rodzice i wychowankowie Świetlicy Dziennego Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży w Krasnymstawie.

  więcej informacji


  06.01.2016r.

  "Tradycja Trzech Króli" w Świetlicy Dziennego Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży w Krasnymstawie

       Na początku stycznia 2016 roku w naszej Świetlicy odbyły się zajęcia tematyczne - Uroczystość Objawienia Pańskiego, zwana też Świętem Trzech Króli lub Szczodrym Wieczorem (z uwagi na dawną tradycję obdarowywania tego dnia dzieci prezentami). Święto nawiązuje do opisywanych w Ewangelii Mędrców ze Wschodu, którzy prowadzeni przez tajemniczą gwiazdę przybywają, by oddać pokłon Dzieciątku Jezus i złożyć Mu dary. To jedno z najstarszych świąt w Kościele. Od stuleci Święto Trzech Króli nieodmiennie wiąże się z tradycją wystawiania jasełek i jest oparty na przekazie biblijnym.      Wychowankowie na zajęciach nie tylko poznali historię Święta, tradycję oraz zwyczaje obchodzenia tego Święta oraz wykształcili właściwy stosunek do tradycji i zwyczajów świątecznych, a także ćwiczyli zdolności teatralne w odgrywaniu przedstawienia - Jasełek. Wychowankowie przy pomocy wychowawczyń przygotowali piękne, ozdobione kryształami korony. Dzięki przedstawieniu Jasełek wychowankowie rozwinęli predyspozycje i zdolności aktorskie, czerpali radość ze wspólnego bycia razem, wykształcili umiejętności wyrażania uczuć i przeżyć podczas inscenizacji Jasełek.

  MOPS posiadaczem Certyfikatu CAL  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie
  ul. Piłsudskiego 9, tel/fax 82 576 23 24, e-mail: mopskrasnystaw@wp.pl