Wyższe świadczenia pielęgnacyjne

W 2018 r., w związku ze wzrostem wysokości minimalnego wynagrodzenia, zwiększeniu ulegnie wysokość świadczenia pielęgnacyjnego. W 2018 r. osoby opiekujące się niepełnosprawnymi dziećmi mogą liczyć na 1477,00 zł miesięcznie.
Podstawa: Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie kwoty świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2018 (M.P. z 2017 r. poz.1014)

Obwieszczenie.pdf

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dostawy "Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla kuchni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie"

Czytaj więcej ...

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dostawy "Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla kuchni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie" - Zadanie nr 8

Czytaj więcej ...

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty "Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla kuchni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie"

Czytaj więcej...

Informacja z otwarcia ofert "Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla kuchni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie"

Czytaj więcej...

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla kuchni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dotyczy: „Realizacji talonów wydawanych dla osób i rodzin korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie”

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Sukcesywną dostawę artykułów spożywczych dla kuchni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie".

Czytaj więcej...