Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie •  


 • odwiedzin: 005442
  dzisiaj: 9
  on-line: 1

  Myślisz, że nie ma dla Ciebie miejsca? Pamiętaj: SPOŁECZEŃSTWO TO TAKŻE TY

  9.12.2016r.
  ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

  Ogłoszenie.pdf


  5.12.2016r.
  Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla kuchni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie

  Ogłoszenie.pdf

  SIWZ.pdf

  Załączniki.pdf


  1.12.2016r.
  Podziękowania

  Sztab Akcji Nr.34 przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krasnymstawie składa podziękowania wszystkim wolontariuszom i przyjaciołom Akcji ,,Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę'' biorącym udział w wielkiej ulicznej zbiórce, a w szczególności:

  1.Państwowej Straży Pożarnej w Krasnymstawie
  2.Ochotniczej Straży Pożarnej w Zastawiu
  3.Ochotniczej Straży Pożarnej w Krasnymstawie ul. Krakowskie Przemieście
  4.Straży Miejskiej w Krasnymstawie
  5.Władzom Miasta w osobie Pani Hanny Mazurkiewicz - Burmistrza Krasnegostawu
  6.Placówkom Handlowym tj. sieci sklepów ,,Biedronka'', sklepowi ,,Aldik'' oraz sklepowi ,,Lewiatan''
  7.Uczniom Zespołu Szkół Nr.1 i uczniom II Liceum Ogólnokształcącego im. Norwida w Krasnymstawie


  1.12.2016r.
  Realizacja talonów wydawanych dla osób i rodzin korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie

  Ogłoszenie.pdf

  SIWZ.pdf

  Załączniki.pdf


  1.12.2016r.
  Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych-drobnych dla kuchni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie

  Ogłoszenie.pdf

  SIWZ.pdf

  Załączniki.pdf

  Ogłoszenie.pdf


  1.12.2016r.
  Dzień Seniora

  W dniu 8 listopada 2016 roku w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Krasnymstawie uroczyście obchodzono Dzień Seniora. W spotkaniu brali udział: uczestnicy i sympatycy DDPS oraz zaproszeni goście: Pani Hanna Mazurkiewicz - Burmistrz Krasnegostawu, Pan Edward Kawęcki - Przewodniczący Rady Miasta, Ksiądz Prałat Piotr Kimak, Ksiądz Dziekan Henryk Kapica, Pani Urszula Hus - Przewodnicząca Rady Seniorów Miasta Krasnystaw, Pani Małgorzata Antoniak - Kierownik Lubelskiej Filii Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Krasnymstawie, Pan Mariusz Antoniak - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie wraz z przedstawicielami kadry kierowniczej MOPS.

  więcej informacji


  25.11.2016r.
  Zabawa andrzejkowa zorganizowana dla wychowanków Świetlicy Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w Krasnymstawie

  25 listopada 2016 roku w Świetlicy zapanowała magiczna atmosfera ponieważ świętowane były Andrzejki. Zgodnie z tradycją w wigilię świętego Andrzeja odbywają się huczne zabawy, a chętni poznania przyszłości wróżą sobie. Często także doszukują się symbolicznych znaczeń w przedmiotach, nabierających w tym dniu szczególnej mocy. Ten dzień na Świetlicy był dniem radosnych zabaw i wróżb, w których wychowankowie mogli poznać swoją bliższą i dalszą przyszłość, pełen magii, konkursów i tańca przy dźwiękach znanych przebojów. Wszyscy bawili się doskonale. Dziewczęta mogły poznać imię swojego przyszłego wybranka, chłopcy wybranki. Kto chciał przekonać się, czy będzie miał powodzenie w miłości, ustawiał buty i kierował je w stronę drzwi śledząc, czy jego (jej) jako pierwszy przekroczy próg. Wróżyliśmy za pomocą wirującej butelki, słodkich cukierków z wróżbą na przyszłość itp. Największym uznaniem cieszyły się konkursy taneczne.

  więcej informacji


  25.11.2016r.
  Spotkanie Andrzejkowe

  W dniu 25 listopada 2016 roku pracownicy Sekcji Pomocy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie zorganizowali spotkanie integracyjne z okazji Andrzejek dla uczestników grupy wsparcia „Krok w przód”. Celem spotkania było: integrowanie uczestników grupy wsparcia i oderwanie się od problemów dnia codziennego, kontynuowanie tradycji i obyczajów.

  więcej informacji


  25.11.2016r.
  Zarządzenie Nr 132/2016 Burmistrza Krasnegostawu w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na rzecz podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie w 2017r.

  Zarządzenie

  Załączniki

  Rozporządzenie


  25.11.2016r.
  Spotkanie Andrzejkowe

  W dniu 24 listopada 2016 roku pracownicy Sekcji Pomocy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie zorganizowali spotkanie integracyjne z okazji Andrzejek dla uczestników grupy samopomocowej ,,Twarzą do życia". Spotkanie uczestniczek grupy wsparcia wraz z otoczeniem i pracownikami socjalnymi Panią Elżbietą Stępniak i Panią Agnieszką Talarowską odbyło się w pizzerii. Wspólnie spędzony czas upłynął w miłej i przyjaznej atmosferze przy wyśmienitej pizzie.

  więcej informacji


  23.11.2016r.
  Złote i srebrne medale dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie

      Dnia 21 listopada 2016 roku o godz. 1230 w Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego podczas Wojewódzkich Obchodów Dnia Pracownika Socjalnego odbyła się uroczystość wręczenia Medali za Długoletnią Służbę oraz wyróżnień dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie.
      Za wzorowe i wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej, postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy Złotym Medalem za Długoletnią Służbę uhonorowani zostali: Józefa Czerniak, Elżbieta Stępniak i Wanda Szewczak. Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę uhonorowani zostali: Joanna Banaszak, Agnieszka Berbeć, Barbara Bereza, Agnieszka Kowalczyk, Ewa Orkiszewska, Wiesław Piłat, Barbara Sawa i Leszek Szymaniak. Wyróżnienie w kategorii indywidualnej za wybitne osiągnięcia w zakresie pomocy społecznej otrzymały Ewa Jastrzębska i Regina Hałas. Laureaci odebrali medale i wyróżnienia z rąk Wojewody Lubelskiego Przemysława Czarnka.

  więcej informacji


  23.11.2016r.
  Akcja "Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę"

  Dnia 20 listopada 2016 roku w godz. 10.00 - 14.00 na terenie Krasnegostawu odbyła się Ogólnopolska Akcja Charytatywna "Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę" pod patronatem Radia Lublin. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie po raz 24 czynnie włączył się w przedsięwzięcie organizując wielką uliczną zbiórkę darów rzeczowych. Na terenie miasta znajdowało się 6 punktów stałych oznaczonych symbolami akcji mieszczących się w: Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Piłsudskiego 9, sklepie "Aldik", ul. Okrzei 12, sklepie "Biedronka", ul. PCK 7, sklepie "Biedronka", ul. Nieczaja 2, sklepie "Biedronka", ul. Zakręcie 2F oraz w sklepie "Lewiatan", ul. Mostowa 39. Ustalone były również 3 punkty ruchome mieszczące się na: parkingu przy skrzyżowaniu ul. Sobieskiego i Chmielnej, pasażu handlowym przy ul. Okrzei oraz parkingu przy ul. PCK obok sklepu " Malinka".

  więcej informacji


  22.11.2016r.
  Warsztaty dotyczące zdrowego żywienia

  Dnia 18 listopada 2016r. w stołówce Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Krasnymstawie oraz w Świetlicy Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży w Krasnymstawie odbyły się warsztaty w ramach działań towarzyszących Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2016. Organizatorem warsztatów była Fundacja Bank Żywności w Lublinie oraz Krasnostawskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego i Pomocy Społecznej.

  więcej informacji


  18.11.2016r.
  Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa - Film informacyjny

  W związku z rozpoczęciem realizacji Podprogramu 2016 w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym , Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, pełniące funkcję instytucji Zarządzającej PO PŻ przygotowało krótki film informacyjny skierowany do osób najbardziej potrzebujących, instruujący, co należy zrobić, aby móc otrzymać pomoc żywnościową w ramach Programu.

  Film można pobrać tutaj


  15.11.2016r.
  Zajęcia edukacyjno – patriotyczne "Dzień Niepodległości" w Świetlicy Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży w Krasnymstawie

  W listopadzie 2016 roku w naszej Świetlicy odbyły się zajęcia edukacyjno - patriotyczne oraz obchodziliśmy Narodowe Święto Niepodległości - najważniejsze polskie święto narodowe. Celem zajęć było przede wszystkim upamiętnienie 98 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, kształtowanie postaw obywatelskich dzieci, pogłębianie wiedzy historycznej, zainteresowań przeszłością, budzenie, umocnienie i pogłębianie postaw patriotycznych, a także rozbudzanie szacunku do tradycji, symboli narodowych oraz właściwego zachowania podczas uroczystości.

  więcej informacji


  15.11.2016r.
  Ponowne przyznanie Certyfikatu Jakości Centrum Aktywności Lokalnej dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie.

      Po raz drugi Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Krasnymstawie został przyznany Certyfikat Jakości Centrum Aktywności Lokalnej za wdrażanie i prowadzenie działań aktywizacyjnych i integracyjnych osób, rodzin i grup społecznych zagrożonych wykluczeniem społecznym ze społecznością lokalną, które są prowadzone od wielu lat przez pracowników socjalnych. Pierwszy Certyfikat za powyższą działalność przyznany był od 2010 - 2015roku.
      W 2015 roku podjęto ponownie starania o przyznanie Certyfikatu Jakości CAL, które zakończyły się sukcesem i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie otrzymał w X 2016r. nowy Certyfikat Jakości CAL, który wyróżnia Ośrodek Pomocy pracą w zakresie organizowania społeczności lokalnej (OSL).
      Centrum Aktywności Lokalne CAL jest organizacją nowego typu otwartą i wrażliwą na zmiany zachodzące w środowisku lokalnym, wsłuchującą się z uwagą w lokalne problemy. Animującą, edukującą i integrująca społeczność lokalną, które przyczyniają się do wzmacnia jej potencjału do rozwoju, współpracując z organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz osób i rodzin potrzebujących pomocy.

  Certyfikat


  15.11.2016r.
  Akcja "Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę"

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie informuje, że zostały utworzone Biuro i Sztab Akcji "Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę". W dniu 20.11.2016 r. w ramach Akcji "Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę" planowana jest Wielka Uliczna Zbiórka Darów, która odbędzie się w godz. 10.00 - 14.00 na terenie miasta Krasnegostawu w następujących miejscach:

  -Punkty stałe:
  1.Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Piłsudskiego 9
  2.Sklep Biedronka ul. Nieczaja 2
  3.Sklep Biedronka ul. PCK 7
  4.Sklep Biedronka Zakręcie 2F
  5.Sklep Aldik ul. Okrzei 12
  6.Sklep Lewiatan ul. Mostowa 39

  -Punkty ruchome:
  1.Parking przy ul. Sobieskiego i ul. Chmielnej
  2.Pasaż przy ul. Okrzei 25
  3.Parking przy ul. PCK 25 koło Sklepu Malinka

  Łącznie planuje się zorganizować 9 miejsc zbiórki darów od mieszkańców Krasnegostawu.

  Oficjalna strona Akcji "Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę"


  10.11.2016r.
  Apel do mieszkańców Krasnegostawu "Nie bądź obojętny".

  Z uwagi na zbliżający się okres zimowy prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej a szczególnie osoby bezdomne, samotne, w podeszłym wieku, niepełnosprawne i rodziny z dziećmi.

    Informacje dotyczące osób wymagających wsparcia należy zgłaszać do: Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie ul. Piłsudskiego 9, tel. 82 576 23 24, 82 576 22 81. lub:

  * Straży Miejskiej w Krasnymstawie - Plac 3 Maja 29 tel. 82 576 21 57 wew. 132, 604 804 755.
  Telefon Alarmowy Bezpłatny: 986
  * Komendy Powiatowej Policji w Krasnymstawie - ul. Okrzei 11 tel. 82 575 62 10.
  Telefon Alarmowy Bezpłatny: 997

  Wykaz placówek zapewniających wsparcie dla osób bezdomnych


  10.11.2016r.
  Apel do mieszkańców miasta Krasnystaw o ostrożność.

  Szanowni Państwo, apelujemy o szczególną ostrożność.
    W związku z pojawiającymi się ostatnio przypadkami podszywania się osób nieuprawnionych pod pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej apelujemy do mieszkańców miasta Krasnystaw o szczególną ostrożność.

    Informujemy, że każdy pracownik socjalny, zobowiązany jest posiadać legitymację pracownika socjalnego ze zdjęciem. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości dotyczących tożsamości osoby podającej się za pracownika socjalnego, należy skontaktować się telefoniczne z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, w celu potwierdzenia tożsamości pracownika.

    Dzwonić można pod następujące numery telefonów MOPS: 82 576 23 24, 82 576 22 81, ewentualnie na policję tel. 112 lub 997, celem zgłoszenia niepokojących Państwa wątpliwości.

  Wzór legitymacji pracownika socjalnego


  27.10.2016r.
  II Dzień Pieczonego Ziemniaka obchodzony w Świetlicy Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży w Krasnymstawie

  Dnia 21 października 2016 roku odbyły się obchody II Dnia Pieczonego Ziemniaka. Miała ono na celu zintegrowanie dzieci oraz rodziców poprzez aktywną współpracę, a także wzmacnianie więzi emocjonalnej pomiędzy wychowankami, rodzicami, zintegrowanie dzieci, dorosłych poprzez aktywną zabawę, rozwijanie postaw koleżeńskich i współpracy pomiędzy dziećmi, poszerzenie wiedzy ucznia na temat ziemniaków wykazanie się pomysłowością oraz twórczym działaniem.

  więcej informacji


  27.10.2016r.
  Dzień Edukacji Narodowej obchodzony w Świetlicy Wsparcia Dziennego

  Dnia 14 października 2016 roku wychowankowie naszej Świetlicy obchodzili Dzień Edukacji Narodowej. Celem zajęć było ukazanie roli i znaczenia ciężkiej pracy nauczyciela, budzenie szacunku i wdzięczności, nauka właściwych postaw wobec pracowników szkoły (zrozumienie znaczenia ich pracy) oraz kształtowanie przekonania o dużej roli nauczyciela w życiu każdego dziecka.

  więcej informacji


  27.10.2016r.
  Zajęcia świetlicowe "Jesień - jako pora roku, obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie".

  Wychowankowie naszej Świetlicy wzięli udział w zajęciach edukacyjno - przyrodniczych mających na celu obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią, dostrzeganie piękna jesieni oraz utrwalenie wiedzy na temat pór roku i ich cykliczności. Zajęcia posłużyły także rozwijaniu pomysłowości i wyobraźni twórczej, wdrażaniu do wypowiadania się na określony temat, doskonalenie naturalnych czynności ruchowych.

  więcej informacji


  21.10.2016r.
  PROJEKT "KWALIFIKACJE DROGĄ DO SUKCESU"

  Projekt "Kwalifikacje drogą do sukcesu" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś 9 "Rynek pracy", Działanie 9.1 "Aktywizacja zawodowa". Projekt jest realizowany przez Lubelską Szkołę Biznesu we współpracy z Fundacją EOS na podstawie umowy o dofinansowanie realizacji projektu podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie. Celem projektu jest zdobycie przez uczestników kwalifikacji i doświadczenia zawodowego niezbędnych na rynku pracy, a przez to zwiększenie zatrudnienia wśród osób, pozostających bez pracy na terenie województwa lubelskiego.

  więcej informacji


  19.10.2016r.
  Propozycja płatnego stażu wraz ze szkoleniem.

  Przedstawiamy propozycję szkoleń wraz z PŁATNYM stażem (czyli jest szansa na kilka miesięcy zatrudnienia i zarobkowania). Za każdą godzinę uczestnicy otrzymaliby wynagrodzenie (plus obiad i poczęstunek każdego dnia). Staż trwałby 3 lub 5 miesięcy. Jedna grupa miałaby szkolenie na kierunku PRACOWNIK ADMINISTRACJI, druga FRYZJER.
  Warunek konieczny to:
  - 30 lat+
  - bierny zawodowo
  W pierwszej kolejności przyjmowane będą osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności.
  Osoby spoza Krasnegostawu mają zapewniony zwrot kosztów dojazdu.
  Więcej informacji pod numerem 502685734 - Magdalena Typiak


  19.10.2016r.
  Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

  W miesiącu październiku 2016r. w ramach działań towarzyszących niefinansowanych wśród beneficjentów korzystających z PO PŻ 2014-2020 Podprogram 2016 np. rozprowadzono ulotki informacyjne nt.: "Co każdy rodzic powinien wiedzieć o prawidłowym odżywianiu" oraz "Dlaczego aktywność fizyczna jest ważna".

  więcej informacji


  6.10.2016r.
  Dzień Pieczonego Ziemniaka dla uczestniczek grupy wsparcia "Razem łatwiej".

  W dniu 5 października 2016 roku pracownicy Sekcji Pomocy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie zorganizowali spotkanie okolicznościowe Dzień Pieczonego Ziemniaka dla uczestniczek grupy wsparcia "Razem łatwiej".

  więcej informacji


  6.10.2016r.
  Dzień Pieczonego Ziemniaka.

  W dniu 30.09.2016 roku pracownicy Sekcji Pomocy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie zorganizowali spotkanie integracyjne z okazji Dnia Pieczonego Ziemniaka dla uczestników grupy wsparcia „Krok w przód”. Oprócz uczestników grupy wsparcia w spotkaniu udział wzięli pracownicy socjalni: Pani Agnieszka Kowalczyk i Pani Regina Hałas.

  więcej informacji


  6.10.2016r.
  Sprzątanie świata - edukacja ekologiczna.

  Sprzątanie Świata jest bardzo ważną akcją polegającą na zwiekszeniu świadomość ekologicznej naszych wychowanków oraz zachęcanie do stosowania w życiu codziennym prostych, ale bardzo skutecznych działań sprzyjających efektywnej ochronie środowiska i zasobów naturalnych. Głównymi celami zajęć było: - propagowanie ekologicznego stylu życia, - kształtowanie postaw szacunku dla przyrody i jej piękna, - wyczulenie uczniów na potrzebę ochrony środowiska naturalnego, - uwrażliwienie uczniów na piękno przyrody, - poznanie miejsc o wyjątkowych walorach przyrodniczych, - uświadomienie potrzeby segregacji odpadów,

  więcej informacji


  6.10.2016r.
  Dzień Chłopaka.

  W naszej Świetlicy 30 września obchodziliśmy Dzień Chłopaka. Z tej okazji dziewczynki przygotowały poczęstunek w postaci tortu oraz lodów z owocami i dodatkami dla chłopców. Wszyscy byli mile zaskoczeni i podekscytowani niespodzianką. Celem zajęć było przede wszystkim wytworzenie ciepłej atmosfery, kultury i obycia w różnych sytuacjach, a także tworzenie więzi emocjonalnych.

  więcej informacji


  5.10.2016r.
  Projekt "Nowy start".

  Z dniem 1 września 2016 r. roku Fundacja „Fundusz Inicjatyw” rozpoczęła realizację projektu "Nowy start". W ramach projektu oferujemy bezpłatne wsparcie dla osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy z obszaru woj. lubelskiego.
  Projekt skierowany jest do 50 osób spełniających łącznie poniższe warunki:
  -zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu;
  -pozostających bez zatrudnienia (bezrobotnych lub biernych zawodowo);
  -zdolnych i gotowych do odbycia 3-miesięcznego stażu zawodowego w pełnym wymiarze czasu pracy oraz późniejszego podjęcia zatrudnienia w min. połowie wymiaru czasu pracy;
  -zamieszkałych (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) wyłącznie na terenie woj. lubelskiego

  więcej informacji


  3.10.2016r.
  Bieg Caritas w Krasnymstawie.

  Bieg Caritas to inicjatywa, którą Caritas Archidiecezji Lubelskiej rozpoczęła w 2013 roku. Jej idea jest prosta, biegnąc – pomagasz. W zamian za włożony wysiłek zawodnika, sponsor biegu przekazuje darowiznę finansową dla potrzebujących dzieci. Cały proces rejestracji oraz opłacania poszczególnych odcinków biegu odbywa się za pośrednictwem strony www.biegcaritas.pl. Trasa każdego biegu podzielona jest na 5 odcinków o różnej wartości w zależności od wariantów biegu (złoty bieg to koszt 200zł za odcinek, srebrny 100zł, biały 30zł). Łącznie bieg zawodnika białego to 150 zł darowizny, srebrnego to 500 zł i złotego 1000 zł.

  Bieg w Krasnymstawie odbędzie się 8 października o godzinie 10:00 przy Centrum Charytatywnym Caritas - ul. Szkolna 9. Rozpocznie się Mszą Święta.

  Ok. godz.11.00 zawodnicy wystartują ulicami: Szkolna – Poniatowskiego – Plac 3 Maja – Kościuszki – Kilińskiego i meta przy Centrum Charytatywnym Caritas. Trasa biegu to 2,2 km.

  Zebrane środki finansowe zasilą działalność Fundusz Caritas Dzieciom – narzędzie pomocowe powołane przez Caritas Archidiecezji Lubelskiej we wrześniu 2013 roku. Jego celem jest finansowanie dożywiania, operacji, stypendiów, wypoczynku letniego i zimowego oraz wyprawek szkolnych dla potrzebujących dzieci z terenu Archidiecezji Lubelskiego. W dotychczasowych trzech edycjach pobiegło łącznie 976 zawodników, którzy wspólnie pokonali dystans ok. 2440 km. Dzięki ich wysiłkowi i wsparciu sponsorów na pomoc potrzebującym dzieciom przeznaczyliśmy 138 950 złotych.


  29.09.2016r.
  Nowa wysokość świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2016/2017.

  Od 1 listopada 2016 r. zmieni się wysokość zasiłku rodzinnego oraz związanych z nim dodatków. Poniżej podajemy jaka będzie wysokość poszczególnych świadczeń rodzinnych. W podsumowaniu przypominamy główne zasady – komu i na jaki cel przysługuje zasiłek rodzinny oraz rodzaje dodatków do zasiłku.

  więcej informacji


  16.09.2016r.
  Działania realizowane w ramach podprogramu 2016 w zakresie dystrybucji artykułów spożywczych.

  Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. Od połowy września 2016 roku rozpocznie się realizacja Podprogramu 2016, w ramach którego osoby najbardziej potrzebujące w całej Polsce będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 jest wspófinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Programem objętych będzie 440 osób.

  Artykuły spożywcze wydawane są od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-11.30

  więcej informacji


  16.09.2016r.
  WAKACJE 2016 w Świetlicy Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży w Krasnymstawie.

  Okres wakacji to najwspalniajszy czas na przywrócenie kondycji psychicznej, fizycznej oraz równowagi umysłowej dziecka po wyczerpującej rocznej pracy w szkole. Wyjazdy, podróże regenerują system nerwowy, przeciwdziałają zmęczeniu psychicznemu, wzbogacają wiedzę o otaczającym świecie poprzez poznawanie nowych miejsc, zwiedzanie obiektów architektury, muzeów, wystaw artystycznych, krajobrazów. Zaszczepiają w dziecku chęć poznawania świata, którą będzie mógł zrealizować sam w przyszłości, będąc dorosłym człowiekiem. Dziecko ma okazję zobaczyć jak żyją i mieszkają inni ludzie.

  więcej informacji


  16.09.2016r.
  Wyjazd na Pojezierze Łęczyńsko – Włodawskie.

  W dniach 29 – 30 sierpnia 2016 roku pracownicy Sekcji Pomocy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie zorganizowali dwudniowy wyjazd aktywizacyjno - integracyjny na Pojezierze Łęczyńsko - Włodawskie dla 20 osobowej grupy wsparcia „Twarzą do Życia” wraz z dziećmi w ramach aktywizacji i integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

  więcej informacji


  9.09.2016r.
  Policja będzie astystować pracownikom socjalnym przy przeprowadzaniu rodzinnych wywiadów środowiskowych.

  Kierownik ośrodka pomocy społecznej powinien wystąpić o wsparcie policji dla pracownika socjalnego co najmniej trzy dni wcześniej od planowanej wizyty w terenie. W wyjątkowych sytuacjach będzie to można zrobić z pominięciem tego terminu. Takie zapisy znalazły się w przygotowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, we współpracy z Komendą Główną Policji, dokumencie "Ogólne zasady postępowania przy zapewnieniu przez policję asysty pracownikowi socjalnemu przeprowadzającemu rodzinny wywiad środowiskowy lub świadczącemu pracę socjalną w środowisku".

  „Ogólne zasady postępowania przy zapewnieniu przez policję asysty pracownikowi socjalnemu przeprowadzającemu rodzinny wywiad środowiskowy lub świadczącemu pracę socjalną w środowisku"

  więcej informacji


  9.09.2016r.
  Zmiany dla opiekunów osób niepełnosprawnych.

  Większe wsparcie dla opiekunów, którzy sprawują opiekę nad więcej niż jedną osobą niepełnosprawną w rodzinie zakłada przyjęta 16 czerwca 2016 r. przez Senat RP nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. To wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 18 listopada 2014 r. Obecnie osoby opiekujące się więcej niż jedną osobą niepełnosprawną w rodzinie mogą otrzymać wyłącznie jedno świadczenie opiekuńcze (świadczenie pielęgnacyjne – 1300 zł, specjalny zasiłek opiekuńczy – 520 zł, zasiłek dla opiekuna – 520 zł), nawet jeśli oboje musieli zrezygnować z pracy. Po zmianach każdy z nich będzie mógł otrzymać świadczenie, gdy zrezygnuje z pracy (lub jej nie podejmie). Planowane wejście w życie nowych przepisów to 1 stycznia 2017 r.

  więcej informacji


  9.09.2016r.
  Regulamin Konkursu FIO 2017

  Regulamin Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na 2017 r. został pod koniec sierpnia br. przyjęty przez Komitet Sterująco-Monitorujący i podpisany przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Ogłoszenie naboru w Priorytecie 1 (Małe inicjatywy) i Priorytecie 2 (Aktywne społeczeństwo) planowane jest na początek września 2016 r., ogłoszenie naboru w Priorytecie 3 (Aktywni obywatele) i Priorytecie 4 (Silne organizacje pozarządowe) planowane jest na grudzień 2016 r. Planowany termin naboru ofert to 21 dni. Złożenie oferty we wrześniu wyczerpuje limit składania ofert w ramach konkursu (wyczerpuje możliwość złożenia oferty w grudniu). Celem głównym Programu FIO jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne. Realizacja Programu FIO ma umożliwić obywatelom angażowanie się w różnorodne działania na rzecz innych, swoich wspólnot oraz w tworzenie, realizację i monitoring polityk publicznych. Program FIO realizowany w 2017 r. dysponować będzie kwotą 60 milionów złotych. Cele szczegółowe FIO to: 1. Zwiększenie ilości inicjatyw oddolnych; 2. Wzrost liczby obywateli angażujących się w działania organizacji pozarządowych i inicjatywy lokalne; 3. Wzrost partycypacji obywateli w sprawach publicznych; 4. Wzmocnienie potencjału III sektora. Więcej informacji: http://www.pozytek.gov.pl

  Pobierz Regulamin Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na 2017 r. w formie pliku PDF.


  9.09.2016r.
  Akcja "Bezpłatny dostęp do leków dla osób powyżej 75. roku życia."

  Na stronie przygotowanej przez Ministerstwo Zdrowia znalazły się podstawowe informacje takie jak na czym polega projekt leki 75+, jak otrzymać bezpłatne leki i jakie są podstawy do otrzymania bezpłatnego leku: wiek – ukończony 75 rok życia; recepta – litera S wpisana w polu „kod uprawnień dodatkowych"; wykaz – potrzebny lek musi znajdować się w wykazie bezpłatnych leków. Leki będą przepisywane na dotychczasowych wzorach recept. Ministerstwo przypomina, że projekt jest skierowany do WSZYSTKICH pacjentów, którzy w dniu wypisywania recepty na leki ukończyli 75 rok życia. Wiek pacjentów będzie weryfikowany poprzez numer PESEL (w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL będzie to data urodzenia). Pacjentom, którzy ukończyli 75 lat, będą przysługiwały bezpłatne leki (oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne). Więcej patrz serwis internetowy 75 plus http://75plus.mz.gov.pl


  6.09.2016r.
  Akcja "Energetyczny Tornister"

  W dniu 24 sierpnia 2016 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie uczestniczył w Akcji "Energetyczny tornister" zorganizowanej przez Polską Grupę Energetyczną Dystrybucja Spółka Akcyjna Oddział Zamość.

  więcej informacji


  12.08.2016r.
  Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

  więcej informacji


  12.08.2016r.
  Informacja kandydatów spełniających wymogi formalne na stanowisko informatyka

  więcej informacji


  08.08.2016r.
  Informacja

  Informujemy, że z kandydatami którzy spełnią wymagania formalne zastanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna w dniu 12.08.2016r. w Sali Konferencyjnej (p.120) przy ulicy Piłsudskiego 9, od godz. 12.00


  05.08.2016r.
  Tydzień filmowo – teatralno - baśniowy w Świetlicy Dziennego Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży w Krasnymstawie

        Teatr, kino w życiu dziecka jest bardzo ważnym czynnikiem wspomagającym rozwój, podobnie jak zabawa i książka. Wobec tego kolejny tydzień upłynął na Świetlicy bardzo ciekawie i twórczo wokół tematyki filmowo - teatralno - baśniowej. Celem zajęć było rozbudzanie zainteresowania filmem, teatrem i baśnią, a mianowicie z takimi terminami jak: aktor, scena, widownia, kulisy, kostiumy, scenografia, scenariusz, muzyka filmowa, teatralna, światło, pacynka, kukiełka, jawajka, marionetka, sycylijka. Rozwijanie wiedzy o teatrze, kinie, rozbudzanie wyobraźni scenicznej i scenograficznej, wyrażanie przeżyć, nastrojów, emocji za pomocą gestów, ruchów, mimiki.
        Wychowankowie w ramach zajęć samodzielnie lub przy niewielkiej pomocy wychowawcy pisali scenariusze, a nastepnie odgrywali scenki o przeróżnej tematyce. Odkrywali swoje talenty aktorskie i pisarskie, ćwiczyli umiejętność wczuwania się w rolę i akcję, zdobywali umiejętność improwizacyjne i naśladowcze.

  więcej informacji


  27.07.2016r.
  Spotkania z policjantem w ramach zajęć "Bezpieczne wakacje" w Świetlicy Dziennego Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży w Krasnymstawie

  Otaczający nas świat, w coraz szerszym zakresie stwarza zagrożenia życia ludzkiego, a najbardziej zagrożenia bezpieczeństwa dzieci. Wciąż wzrasta liczba wypadków, w których poszkodowanymi są dzieci. O tych niepokojących informacjach czytamy w codziennej prasie i raportach policyjnych. Często wypadki spowodowane są lekceważeniem obowiązujących zasad. Wobec tego należy sobie zadać pytanie: jak należy chronić dzieci przed tymi niebezpieczeństwami? Jest tylko jedno rozwiązanie – uświadamiać i kształcić dzieci.

  więcej informacji


  25.07.2016r.
  Nieodpłatna pomoc prawna

  W skali całego kraju powstało 1524 punkty, w których nieodpłatnie jest świadczona pomoc prawna przez adwokatów, radców prawnych a także doradców podatkowych i absolwentów prawa, legitymujących się odpowiednim doświadczeniem (w punktach pomocy prowadzonych przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego). Na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej na terenie Krasnegostawu został utworzony punkt udzielania osobom uprawnionym takiej pomocy.

  Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Krasnegostawu

  Adres punktu: ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw - Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie pok. Nr 9, obsługiwany przez adwokatów zrzeszonych w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Lublinie.

  więcej informacji


  25.07.2016r.
  Tydzień artystyczny w Świetlicy Dziennego Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży w Krasnymstawie

  Dzieci z natury są kreatywne, błyskotliwe, dlatego należy te zdolności pielęgnować i rozwijać. Kształcenie i rozwijanie umiejętności artystycznych stanowi podstawę rozwoju twórczości dziecięcej. Rozbudzanie zainteresowania sztuką, plastyką, odkrywanie w sobie naturalnych predyspozycji i uzdolnień skłania dzieci do samodzielnego działania. Wobec tego podjęliśmy działalność artystyczną na naszej Świetlicy. Przez cały tydzień wychowankowie naszej Świetlicy realizowali się artystycznie. Celem zajęć było stymulowanie różnych form aktywności wychowanków, rozwijanie wyobraźni przestrzennej, budzenie i rozwijanie ciekawości poznawczej, rozbudzanie motywacji do zajmowania się działalnością artystyczną, popularyzacja kultury artystycznej wśród dzieci, rozwijanie ich zmysłu wokalnego, wdrażanie do odkrywania swoich uzdolnień scenicznych, wdrażanie do poszukiwania twórczych działań plastycznych i rozwiązań dekoratorskich.

  więcej informacji


  19.07.2016r.
  Tydzień sportowo - rekreacyjny w Świetlicy Dziennego Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży w Krasnymstawie

       Tydzień sportowo - rekreacyjny rozpoczeliśmy od fascynującej wycieczki szynobusem do malowiczego Zwierzyńca położonego w samym sercu Roztoczańskiego Parku Narodowym. Celem wycieczki było kształtowanie osobowości poprzez ukazywanie wartości wynikających z przebywania w świecie przyrody i kultury, budowanie wrażliwości i poczucia piękna, dążenie do rozwoju emocjonalnego i estetycznego, kształtowanie emocjonalnych postaw przywiązania do kraju ojczystego, do dziedzictwa kulturowego własnego regionu.
       Wycieczkę rozpoczeliśmy od wyjaśnienia wychowankom nazwy miejscowości Zwierzyniec - wzięła się od założonego przez kanclerza Jana Zamoyskiego "zwierzyńca", w którym oprócz saren, jeleni, dzików, borsuków, wydr, bobrów, wilków, rysi i żbików, zamieszkały żubry, łosie oraz koniki leśne (tarpany). Na początku XX wieku ze względu na koszty utrzymania ogrodzenie Zwierzyńca usunięto, a zwierzęta wypuszczono na wolność lub rozdano okolicznym mieszkańcom.

  więcej informacji


  18.07.2016r.


  Pragniemy poinformować, iż Lubelska Szkoła Biznesu sp. z o.o. Fundacji Rozwoju KUL realizuje obecnie projekty współfinansowane z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach, których realizowane są: szkolenia zawodowe, komputerowe i językowe; doradztwo; pośrednictwo pracy; staże. Poniżej przedstawiamy szczegółowy opis projektów:

  1.LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ
  Projekt skierowany jest wyłącznie do osób zamieszkałych w województwie lubelskim w wieku 15-29 lat należących wyłącznie do grupy NEET (nie pracujących; nie uczestniczących w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym, ani nie uczestniczących w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy).
  Celem Projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 140 osób z województwa lubelskiego do 30.06.2017 r. poprzez: staże (w tym stypendia), szkolenia (w tym stypendia) oraz poradnictwo indywidualne i diagnozę potrzeb. Szkolenia obejmują następujące tematy:
  - Budownictwo
  - Monter urządzeń systemów energii odnawialnej
  - Monter suchej zabudowy
  - Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego
  - Specjalista ds. finansowo – księgowych
  - Specjalista ds. kadr i płac
  - Opiekun osób starszych (z językiem obcym)
  - Przedstawiciel handlowy (z językiem angielskim)
  - Telemarketer

  2.LUBELSKA AKADEMIA KWALIFIKACJI
  Projekt skierowany jest do osób w wieku 25 lat i więcej o niskich kwalifikacjach, zgłaszających z własnej inicjatywy chęć podnoszenia, uzupełniania i potwierdzenia umiejętności z zakresu ICT i języka angielskiego z terenu województwa lubelskiego.
  Celem projektu jest podwyższenie poziomu wiedzy i ogólnych kompetencji kluczowych w obszarze ICT (obsługi komputera) i języka angielskiego na poziomie (A1/A2 i B1/B2) u 444 dorosłych osób (w wieku 25 lat i więcej) o niskich kwalifikacjach z terenu województwa lubelskiego do 31.08.2017 r. poprzez: szkolenia komputerowe i językowe.


  3.WYKORZYSTAJ SWOJĄ SZANSĘ
  Projekt skierowany jest do 70 osób wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym ze względu na posiadane niepełnosprawności, z terenu województwa lubelskiego, w tym osoby pozostające bez zatrudnienia i bezrobotne, które dążą do zwiększenia ich poziomu integracji społeczno – zawodowej.
  Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie oraz wzrost integracji społeczno - zawodowej 70 niepracujących osób z niepełnosprawnościami z województwa lubelskiego (zwłaszcza z gmin Opole Lubelskie i Łaziska) poprzez realizację kompleksowego programu aktywizacji obejmującego m.in. doradztwo zawodowe, IPD, szkolenia, staże oraz podjęcie zatrudnienia przez 18 uczestników projektu do końca 30.06.2017 r. Szkolenia obejmują następujące tematy:
  - Pracownik kancelaryjny
  - Specjalista ds. funduszy UE
  - Specjalista ds. finansowych i kadr
  - Grafika komputerowa
  W przypadku skompletowania całej grupy szkoleniowe w danej miejscowości istnieje możliwość realizacji szkoleń lub innych form wsparcia na miejscu.
  W związku z powyższym zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie pomocy w rekrutacji uczestników w/w projektów i rozpowszechnienie załączonych informacji w możliwy dla Państwa sposób (umieszczenie ich na stronie internetowej, na tablicy ogłoszeń itp.). Gdyby potrzebowali Państwo innych materiałów promocyjnych (plakatów/ulotek) prosimy o kontakt w tej sprawie.
  Jeżeli zaistnieje taka potrzeba w każdej chwili jesteśmy do Państwa dyspozycji również osobiście.
  Szczegółowe informacje nt. projektów dostępne są na stronie internetowej projektów: www.lbs.pl oraz w Biurze Projektu: Lubelskiej Szkoły Biznesu, 20-708 Lublin, ul. Konstantynów 1 H, telefon/fax: 81 445 46 65; e-mail: info@lbs.pl
  Serdecznie dziękujemy za pomoc.


  8.07.2016r.
  Wyjazd w Góry Świętokrzyskie


  Sekcja Pomocy Środowiskowej informuje, że w dniach 7 - 8 lipca 2016 roku w ramach realizacji projektu socjalnego "Zwiedzamy kraj" został zorganizowany wyjazd edukacyjno - integracyjny w Góry Świętokrzyskie dla 14 dzieci i młodzieży wywodzących się z rodzin najuboższych, w tym dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Celem wyjazdu była:
  - szeroko rozumiana integracja dzieci pełnosprawnych z dziećmi niepełnosprawnymi,
  - wspólne spędzanie czasu wolnego i wypoczynku w okresie wakacji,
  - nabycie umiejętności pełnienia ról społecznych przez dzieci i młodzież: kolegi, koleżanki, ucznia,
  - nauka tolerancji na niepełnosprawność,
  - zdobycie wiedzy o otaczającej przyrodzie, historii, kulturze mieszkańców Gór Świętokrzyskich,
  - podniesienie poczucia własnej wartości i samooceny wśród dzieci i młodzieży w tym niepełnosprawnej,
  - budowanie pozytywnych relacji w grupie rówieśniczej.

  więcej informacji


  07.07.2016r.


  04.07.2016r.
  Tydzień Prehistorii - podróż w czasie z dinozaurami w Świetlicy Dziennego Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży w Krasnymstawie

       Przez cały tydzień wychowankowie naszej Świetlicy "podróżowali w czasie" z dinozaurami. Celem zajęć świetlicowych było zapoznanie, przybliżenie wychowankom świata prehistorycznego.
       Poznawanie świata tych prehistorycznych stworzeń rozpoczęliśmy od wycieczki do Parku Jurajskiego- Ścieżka Edukacyjna w Krasnobrodzie, która położona jest w malowniczej Dolinie św. Rocha. Naszą "podróż w czasie" rozpoczęliśmy od poznania historii powstania Ziemi, czyli od Prekambru, następnie przeszliśmy do Paleozoiku i "wielkiej eksplozji kambryjskiej"oraz Mezozoiku. Swoją podróż skończyliśmy na "wielkim wymieraniu kredowym". Wychowankowie poznali różne gatunki dinozaurów te mięsożerne i roślinożerne, latające i wodne. Ponadto podziwialiśmy autentyczne skamieniało?ci dinozaurów.

  więcej informacji


  28.06.2016r.
  WYJAZD AKTYWIZACYJNO - KULTURALNY DO KRAKOWA I WIELICZKI

       W dniach 27 - 28 czerwca 2016 roku pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie zorganizowali wycieczkę na trasie Kraków
       - Wieliczka dla uczestniczek grupy wsparcia "Razem łatwiej" wraz z dziećmi. Celem wyjazdu było oderwanie się od problemów życia codziennego, poznanie dorobku historyczno - kulturowego Krakowa i okolic.
       Pierwszego dniu udaliśmy się na Wzgórze Wawelskie, przewodniczka ciekawie opowiadała o historii Zamku Królewskiego i Katedry na Wawelu. Następnie pojechaliśmy do dzielnicy żydowskiej Kazimierz, gdzie zwiedzaliśmy kilka synagog, kościołów i klasztorów, w tym słynną krakowską Skałkę. Po czym udaliśmy się na Krakowski Rynek, który jest jednym z największych w Europie, podziwialiśmy uroki rynku, sukiennic, dorożek, słuchaliśmy hejnału z wieży Kościoła Mariackiego.
        Drugi dzień wycieczki rozpoczęliśmy od zwiedzania Sanktuarium Bożego Miłosierdzia i Sanktuarium św. Jana Pawła II w Łagiewnikach. Następnie udaliśmy się do Muzeum Kopalni Soli w Wieliczce.

  więcej informacji


  28.06.2016r.
  Wycieczka na ognisko integracyjne do Nadleśnictwa Krasnystaw- Jaślików wraz z Programem Profilaktycznym "Ruch to zdrowie" w Świetlicy Dziennego Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży w Krasnymstawie

  Ciepłe czewcowe słońce oraz rozpoczęcie wakacji skłoniło wychowanków i wychowawców naszej Świetlicy do zorganizowania wycieczki w dniu 28 czerwca na ognisko integracyjne do Nadleśnictwa Krasnystaw- Jaślików. Wyjątkowo piękna pogoda sprzyjała opowieściom o zainteresowaniach i swoich pasjach, a przede wszystkim wspólnej zabawie oraz pieczeniu kiełbasek przy ognisku. Nie obyło się bez gry w piłkę, różnego rodzaju konkurencji m.in. tor przeszkód (wyścig z jajkiem na łyżce, skoki w worku, na skakance, rzut do celu, przejście z woreczkiem na głowie), gra w badmintona, przeciaganie liny, zabawy z chustą animacyjną czy zabawy z piłką, ponieważ ognisko połączone było z Programem Profilaktycznym "Ruch to zdrowie"- promujący zdrową, twórcza i aktywną formę sportowo -rekreacyjną.

  więcej informacji


  27.06.2016r.
  KOMUNIKAT

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie informuje,
  że wniosek o świadczenie "Rodzina 500+" należy złożyć do 1 lipca 2016r. włącznie. Wówczas świadczenie wychowawcze będzie wypłacone z wyrównaniem od 1 kwietnia 2016r.
  Wnioski złożone po 1 lipca 2016r. - świadczenia będą przyznawane od miesiąca, w którym wpłynął wniosek.


  23.06.2016r.
  "Dzień Matki i Ojca" zorganizowany dla wychowanków i ich rodzin w Świetlicy Dziennego Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży w Krasnymstawie

       Dzień 23 czerwca zapisał się wyjątkowo w kalendarzu naszej Świetlicy. W tym dniu przypadło wielkie święto, a mianowicie uroczystości Dnia Mamy i Taty. Spotkanie przygotowali wszyscy wychowankowie pod opieką naszych Pań wychowawczyń. Święto było bardzo doniosłe za sprawą Rodziców, którzy pojawili się w komplecie.
       Uroczystość rozpoczęliśmy od powitania gości: Pana Mariusza Antoniaka - Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie, rodziców i dzieci. Wszystkim mamom i tatom w dniu ich święta Pan Mariusz Antoniak złożył serdeczne życzenia.
        Następnie wychowankowie świetlicy recytowali wierszyki i śpiewali piosenki tematycznie związane ze świętem. Wszystko dla swoich rodziców.
        Kolejnym punktem był występ taneczny naszych wychowanków. Rodzice mogli podziwiać zdolności taneczne swoich dzieci. Podziękowań, braw i pochwał tego dnia w świetlicy nie brakowało.
        Po wspaniałych występach na twarzach rodziców zauważyć można było tylko jedno – wzruszenie i dumę ze swoich pociech. Po zakończonym programie artystycznym dzieci wręczyły swoim rodzicom piękne własnoręcznie wykonane ramki na zdjęcia oraz mydełka zapachowe, a także zaprosiły na słodki poczęstunek. Atmosfera tej uroczystości była podniosła ale i bardzo radosna przebiegała w niezwykle rodzinnej i miłej atmosferze.

  więcej informacji


  21.06.2016r.
  Wyjazd nad Zalew Żółtańce

       W dniu 21 czerwca 2016 roku grupa uczestników Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Krasnymstawie wraz z opiekunem wyjechała na wycieczkę nad Zalew Żółtance. W tym dniu pogoda dopisała i seniorzy mogli w pełni korzystać z uroków wypoczynku nad wodą. Po krótkiej, wesołej podróży, seniorzy przeszli nad zalew. Następnie kilka osób od razu wyruszyło na spacer dookoła zalewu z kijami nornic walking. Następnie seniorzy korzystali z uroków jeziora i odpoczywali na jednym z pomostów.
       Po południu seniorzy zasiedli przy zadaszonych ławach i spożywali gorące kiełbaski. Nie zabrakło również wspólnego śpiewania ulubionych piosenek oraz gier i zabaw z piłką. Seniorzy wspólnie delektowali się urokami pleneru oraz możliwością bezpośredniego kontaktu z przyrodą.
       Celem wyjazdu było aktywne spędzenie czasu wolnego poprzez rekreację na plaży oraz spacer z kijami nordic walking.

  więcej informacji


  17.06.2016r.

  OGŁOSZENIE

        Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie informuje, że od miesiąca czerwca 2016 r. nastąpiła zmiana terminów wypłaty świadczeń wychowawczych.

       Świadczenie wychowawcze nie wypłacone za miesiąc kwiecień i maj 2016 r. zostaną wypłacone osobom, które mają wydaną decyzję administracyjną do dnia 30 czerwca 2016.

        Świadczenia wychowawcze za każdy kolejny miesiąc będą wypłacane nie później niż ostatniego dnia miesiąca, za który przyznane zostało świadczenie wychowawcze.

  Dyrektor MOPS


  16.06.2016r.
  Wycieczka na trasie Zamość - Zwierzyniec - Krasnobród

       Sekcja Pomocy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie w dniach 15 - 16 czerwca 2016 roku zorganizowana wycieczkę na trasie Zamość - Zwierzyniec - Krasnobród dla 14 osobowej grupy wsparcia "Krok w przód".      Celem wyjazdu było: poznanie krajobrazu, obiektów zabytkowych i religijnych oraz dorobku kulturalnego Zamościa, Zwierzyńca i Krasnobrodu, oderwanie się od problemów życia codziennego, wypoczynek na świeżym powietrzu, integracja i aktywizacja uczestników wycieczki. Wycieczka rozpoczęła się o godz. 08.00 wyjazdem z Krasnegostawu do Zamościa.
       W Zamościu spotkaliśmy się z przewodnikiem i od godz. 9.00 do 14.00 zwiedziliśmy Ratusz, Kamienice Ormiańskie, Rynek Solny, Rynek Wodny, Muzeum Zamojskie - Prochownię, Trasę Turystyczną Bastion VII - Nadszaniec z tarasem widokowym.

  więcej informacji


  16.06.2016r.
  VIII Piknik Integracyjny do Domu Pomocy Społecznej w Krasnymstawie

       W dniu 15 czerwca 2016 roku seniorzy z Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Krasnymstawie korzystając z zaproszenia, wzięli udział w VIII Pikniku Integracyjnym organizowanym przez Dom Pomocy Społecznej im. św. Jana Pawła II przy ulicy Kwiatowej w Krasnymstawie.
       Tegoroczna impreza odbyła się w stylu góralskim. W pięknie przygotowanej scenerii swój repertuar zaprezentowały zespoły z zaproszonych jednostek wsparcia oraz domów pomocy społecznej województwa lubelskiego.
      Dzienny Dom Pomocy Społecznej reprezentował zespół "Jesienne Promyki" w składzie: Pani Teresa Smolik, Pani Halina Saj, Pani Halina Borkowska, Pani Anna Rorat, Pani Marianna Maciejewska. oraz terapeuta muzyczny: Pan Ryszard Król.

  więcej informacji


  11.06.2016r.
  Festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka


       Dnia 11 czerwca 2016 roku w ogrodach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie odbył się Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka zorganizowany dla dzieci wywodzących się z rodzion zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz dla dzieci niepełnosprawnych.
        W spotkaniu uczestniczyli najmłodsi podopieczni Ośrodka wraz z rodzicami i rodzeństwem oraz zaproszeni goście w osobach Pani Hanna Mazurkiewicz - Burmistrz Krasnegostawu, Pan Edward Kawęcki - Przewodniczący Rady Miasta Krasnystaw, Pani Alicja Grabiec - Pełnomocnik Burmistrza do spraw uzależnień, Pan Waldemar Fedorowicz - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krasnymstawie oraz Pani Ewa Jastrzębska kierownik Sekcji Pomocy Środowiskowej. Imprezę otworzyła Burmistrz Krasnegostawu - Hanna Mazurkiewicz wraz z Dyrektorem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie - Mariuszem Antoniakiem, życząc wszystkim uczestnikom miłej i niezapomnianej imprezy.

  więcej informacji


  02.06.2016r.
  Spotkania z okazji Dnia Matki

       W dniu 2 czerwca 2016 roku w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Krasnymstawie odbyło się spotkanie z okazji Dnia Matki, zorganizowane dla uczestników ośrodka wsparcia. Uroczystość rozpoczęliśmy od powitania gości: Pana Mariusza Antoniaka - Dyrektora MOPS Krasnystaw i Pani Bożeny Pleszczyńskiej - Głównej Księgowej MOPS. Wszystkim mamom serdeczne życzenia z tej okazji złożył Pan Mariusz Antoniak.
       Następnie seniorzy przedstawili wzruszającą scenkę pod tytułem: "Jak Bóg stworzył matkę" zakończoną pieśnią: "Była cicha i piękna jak wiosna ".
       Kolejnym punktem uroczystości było wystąpienie chóru "Jesienne Promyki", który zaśpiewał wzruszające pieśni o matce. Następnie seniorzy zaprezentowali okolicznościowy montaż słowno - muzyczny. Wszyscy z uwagą i podziwem obejrzeli program artystyczny.
       Świąteczne popołudnie przy słodkim poczęstunku i w rodzinnej atmosferze z pewnością na długo pozostanie w pamięci seniorów. W spotkaniu uczestniczyło około 50 osób.

  więcej informacji


  01.06.2016r.
  Spotkanie integracyjnego w Domu Dziennego Pobytu w Chełmie

  W odpowiedzi na zaproszenie z Domu Dziennego Pobytu w Chełmie, w dniu 19 maja 2016 roku grupa 16 uczestników Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Krasnymstawie wyjechała na spotkanie integracyjne. Celem wyjazdu była prezentacja programu artystycznego seniorów z DDPS Krasnystaw oraz integracja uczestników obu ośrodków wsparcia. Uczestnicy DDPS chcieli się podzielić swoimi pasjami i talentami oraz efektami swoich dokonań artystycznych. Program seniorów z DDPS składał się z montażu słowno - muzycznego i krótkiej scenki kabaretowej.

  więcej informacji


  01.06.2016r.
  Udział wychowanków Świetlicy Dziennego Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży w Krasnymstawie w Grze Miejskiej „Straż Pożarna w Krasnymstawie – historia i teraźniejszość" organizowanej przez Lokalną Organizację Turystyczną "Krasnystaw- Wrota Roztocza"

  Dnia 28 maja 2016 roku trzy drużyny z naszej Świetlicy wzięły udział w Grze miejskiej "Straż Pożarna w Krasnymstawie – historia i teraźniejszość" organizowanej przez Lokalną Organizację Turystyczną "Krasnystaw- Wrota Roztocza". Wszystko rozpoczęło sie o godzinie 1030 przy Dworku Starościańskim w Krasnymstawie. Drużyny wyposażone w bogatą wiedzę ruszyły w teren, aby odpowiedzieć na pytania, zagadki historyczne, rozwiązać łamigłówki i dzielenić się wiedzą na temat Krasnegostawu. Odnajdywali miejsc na podstawie historycznych zdjęć oraz wykonać zadania zręcznościowe. Zadania były bardzo zróżnicowane pod względem trudności.

  więcej informacji


  01.06.2016r.
  PROJEKT SOCJALNY W MOPS

      Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie informuje, że od VI 2016r. zostało wprowadzone nowe narzędzie pracy socjalnej tj. wdrożono do prowadzonej przez pracowników socjalnych instytucję projektu socjalnego. Projekt socjalny jest zespołem działań mających na celu poprawę sytuacji życiowej osób, rodzin i grup zagrożonych ubóstwem i marginalizacją.
      Jest to kolejna innowacyjna i nowa forma pracy socjalnej realizowana przez pracowników socjalnych, której celem jest wzmocnienie działań o charakterze integracyjnym, poprzez włączanie do życia społecznego osób, rodzin i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.


  24.05.2016r.


  25.05.2016r.
  Święto Strażaka – zapoznanie z zawodem strażaka- wizyta wychowanków Świetlicy Dziennego Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krasnymstawie

  Wychowankowie naszej Świetlicy wybrali sie na krótką, lecz bardzo ciekawą wycieczkę do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Po przybyciu na miejsce wychowanków serdecznie przywitał dowódca zmiany, który chętnie oprowadzili wychowanków po pomieszczeniach, w których odbierane są zgłoszenia o pożarach lub wypadkach. Opowiadał dzieciom o swojej pracy, która jest pracą bardzo niebezpieczną i odpowiedzialną. Wychowankowie dowiedziali się także, w jakich okolicznościach można wezwać Straż Pożarną i że strażacy nie tylko gaszą pożary, ale również są wzywani do wypadków samochodowych, ratują zwierzęta, pomagają przy powodzi. Przy okazji utrwaliły sobie numer telefonu do Straży Pożarnej – 998 i numer alarmowy – 112.

  więcej informacji


  24.05.2016r.
  Bezpłatne leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne dla osób które ukończyły 75. rok życia.

  W Dzienniku Ustaw 12 maja 2016 r. pod poz. 652 opublikowana została ustawa z dnia 18 marca 2016 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, która ustala m.in., że świadczeniobiorcom, po ukończeniu 75. roku życia, przysługiwać będzie bezpłatne zaopatrzenie w leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne wymienione w wykazie ogłoszonym przez ministra właściwego do spraw zdrowia, w formie obwieszczenia. Ww. leki, środki i wyroby minister właściwy do spraw zdrowia wskazywał będzie spośród leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych określonych w wykazach ogłaszanych na podstawie ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, biorąc pod uwagę:
  1. zaspokojenie potrzeb zdrowotnych świadczeniobiorców, którzy ukończyli 75. rok życia;
  2. dostępność i bezpieczeństwo stosowania leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych;
  3. roczny limit wydatków przewidziany na ten cel w ustawie budżetowej na dany rok;
  4. stosunek kosztów do uzyskiwanych efektów zdrowotnych leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w porównaniu do stosunku kosztów do uzyskiwanych efektów zdrowotnych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych objętych tym wykazem.

  Czytaj całość uzasadnienia w formie PDF

  Pobierz treść ustawy w formie PDF

  Czytaj całość omówienia w formie PDF


  24.05.2016r.
  Jednolity tekst ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

  W Dzienniku Ustaw z dnia 26 kwietnia 2016 r. pod poz. 575 ukazało się Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:
  1. ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1198),
  2. ustawą z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1045),
  3. ustawą z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. poz. 1199),
  4. ustawą z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1830),
  5. ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195) oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 1 kwietnia 2016 r.

  Pobierz treść jednolitego tekstu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej


  20.05.2016r.
  Majówka

  Sekcja Pomocy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie w dniu 20.05.2016 r. zorganizowała spotkanie integracyjne „Majówka” dla uczestników grupy wsparcia "Krok w przód". Impreza odbyła się na terenie lokalu „Margerita” w Krasnymstawie gdzie siedząc przy stolikach pod parasolami uczestniczki grupy wsparcia zjadły zapiekanki i korzystały z uroków spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu miło spędzając czas przy wspólnych rozmowach. W spotkaniu udział wzięli pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie Pani Agnieszka Kowalczyk i Regina Hałas.


  12.05.2016r.
  Sprawozdanie dotyczące realizacji zaplanowanego spotkania integracyjnego "Taniec to zdrowie"

  W dniu 12 maja 2016r. o godz.14.00 w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Krasnymstawie odbyła się zabawa taneczna w ramach spotkania integracyjnego "Ruch to zdrowie". W spotkaniu uczestniczyło 60 seniorów - uczestników i sympatyków DDPS. Gościem spotkania był Pan Mariusz Antoniak - Dyrektor MOPS w Krasnymstawie. Zgromadzonych bawił zespół "Cukrowniacy" w składzie : Pani Krystyna Kobylańska, Pan Ryszard Król oraz Pan Roman Jawor. Zespół swoją grą porwał do tańca wszystkich uczestników zabawy, oprócz tańca były też inne formy integracji, w których wszyscy uczestniczyli.

  więcej informacji


  10.05.2016r.
  "Zdrowo odżywiam się - kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych" dla wychowanków Świetlicy Dziennego Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży w Krasnymstawie

  Zdrowe odżywianie staje się coraz bardziej popularne. Zdrowe żywienie odgrywa kluczową rolę w utrzymaniu zdrowia, a tym samym determinuje długość życia. Złe nawyki żywieniowe przyczyniają się do wielu chorób cywilizacyjnych - otyłości,cukrzycy oraz chorób układu krążenia oraz nowotworów. Wobec tego przez cały miesiąc kwiecień wdrażaliśmy wychowanków do zdrowego odżywiania oraz dbania o swoje ciało. Cel, na którym oparliśmy nasz program profilaktyczny to wzbogacanie wiedzy wychowanków o zdrowiu i właściwym odżywianiu człowieka. Skupiliśmy się na zapoznaniu z zasadami zdrowego odżywiania, kształtowaniu nawyków zdrowego odżywiania, uświadomienie wpływu sposobu odżywiania na zdrowie i samopoczucie człowieka, zachęcenie do spożywanie zdrowego drugiego śniadania, popularyzacja mleka i jego przetworów oraz zachęcenie do większej aktywności fizycznej.

  więcej informacji


  04.05.2016r.
  Wysokość dodatku energetycznego od dnia 1 maja 2016 r. do dnia 30 kwietnia 2017 r.

  W Monitorze Polskim z dnia 26 kwietnia 2016 r. pod poz. 411 ukazało się Obwieszczenie Ministra Energii w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2016 r. do dnia 30 kwietnia 2017 r.

  Pobierz treść obwieszczenia


  04.05.2016r.
  Jednolity tekst ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

  W Dzienniku Ustaw z dnia 26 kwietnia 2016 r. pod poz. 575 ukazało się Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

  1. ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1198),
  2. ustawą z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1045),
  3. ustawą z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. poz. 1199),
  4. ustawą z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1830),
  5. ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195) oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 1 kwietnia 2016 r.

  Pobierz treść jednolitego tekstu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej


  6.04.2016r.

  W dniu 6 kwietnia 2016 roku Sekcja Pomocy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie zorganizowała spotkanie integracyjne z okazji Świąt Wielkanocnych dla uczestniczek grupy wsparcia ,,Razem łatwiej".

  więcej informacji


  31.03.2016r.

  W dniu 31 marca 2016 roku Sekcja Pomocy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie zorganizowała spotkanie integracyjne z okazji Świąt Wielkanocnych dla uczestniczek grupy samopomocowej "Twarzą do życia".

  więcej informacji


  31.03.2016r.
  Spotkanie Wielkanocne w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Krasnymstawie

  W dniu 31 marca 2016 roku w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Krasnymstawie odbyło się Spotkanie Wielkanocne zorganizowane dla uczestników ośrodka wsparcia. W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście: Ks. Dziekan Henryk Kapica, Pan Robert Kościuk - Zastępca Burmistrza Krasnegostawu, Pan Mariusz Antoniak - Dyrektor MOPS Krasnystaw, przedstawiciele kadry kierowniczej MOPS - Pani Regina Flak, Pani Bożena Pleszczyńska, Pani Grażyna Wyłupek oraz Pani Marta Soczyńska. Ks. Dziekan Henryk Kapica rozpoczął spotkanie modlitwą, następnie pobłogosławił potrawy i złożył życzenia wszystkim uczestnikom spotkania. W imieniu władz miasta głos zabrał Pan Rober Kościuk - Zastępca Burmistrza Krasnegostawu, życzenia złożył również Pan Mariusz Antoniak - Dyrektor MOPS Krasnystaw

  więcej informacji


  31.03.2016r.
  "Tradycje i zwyczaje Świąt Wielkanocnych w Świetlicy Dziennego Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży"

  Wielki Tydzień to czas szczególnie ważny, przygotowujący do największego święta chrześcijan, Zmartwychwstwania Pańskiego. Posiada on własną bogatą obrzędowość oraz wiele zwyczajów. To właśnie z tymi zwyczajami, tradycjami i symbolami Świąt Wielkiej Nocy zapoznaliśmy naszych wychowanków oraz ze: znaczeniem słowa "tradycja"
  - przygotowuje i dekoruje święconkę.

  więcej informacji


  18.03.2016r.
  Spotkanie integracyjne z okazji Świąt Wielkanocnych

  W dniu 18.03.2016 roku Sekcja Pomocy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie zorganizowała spotkanie integracyjne z okazji Świąt Wielkanocnych dla uczestników grupy wsparcia "Krok w przód". W spotkaniu udział wzięli: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie Pan Mariusz Antoniak, Kierownik Sekcji Pomocy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Ewa Jastrzębska oraz pracownicy socjalni: Pani Agnieszka Kowalczyk i Pani Regina Hałas. Czas spotkania upłynął przy stole zastawionym potrawami wielkanocnymi. Uczestnicy spotkania rozmawiali na temat tradycji związanych ze świętami wielkanocnymi oraz o przygotowaniach do świąt we własnych domach.

  więcej informacji


  16.03.2016r.
  WZORY WNIOSKÓW  Świadczenie wychowawcze w przysługuje: matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka  Na jedyne dziecko
  świadczenie wychowawcze jest zależne od dochodu rodziny*
  Dochód netto na osobę w rodzinie nie może przekroczyć: 800 zł lub 1200 zł, jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne

  Wypełnij wniosek zgodnie
  ze wzorem nr 1

  Na pierwsze i kolejne dziecko świadczenie wychowawcze jest zależne od dochodu rodziny*
  Dochód netto na osobę w rodzinie nie może przekroczyć: 800 zł lub 1200 zł, jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne

  Wypełnij wniosek zgodnie
  ze wzorem nr 2

  Na drugie i kolejne dziecko świadczenie wychowawcze nie jest zależne od dochodu rodziny*

  Wypełnij wniosek zgodnie
  ze wzorem nr 3

  Wykaz załączników do wniosku


  11.03.2016r.
  KOMUNIKAT

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie informuje,
  że w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2016r. wnioski
  na świadczenia wychowawcze - Rodzina 500+
  będą przyjmowane;  w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krasnymstawie

  w poniedziałki, środy, czwartki piątki
  we wtorki
  w godzinach 7.30 do 15.30
  w godzinach 7.30 do 17.00


  w Urzędzie Miasta (BOM) w Krasnymstawie

  w poniedziałki, środy, czwartki piątki
  we wtorki
  w godzinach 7.30 do 15.30
  w godzinach 8.30 do 16.30

  za pośrednictwem poczty
  na adres Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
  w Krasnymstawie 22-300 Krasnystaw, ul. Piłsudskiego 9

  drogą elektroniczną za pomocą:
  a) Portalu Informacyjno-Usługowego emp@tia ,(empatia.mpips.gov.pl)

  b) Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (pue.zus.pl)

  c) Wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć za pośrednictwem 18 banków Dokładna instrukcja wysłania wniosku za pośrednictwem bankowości elektronicznej>

  informacja telefoniczna
  82 576 23 24 w 105, w 109

  W przypadku złożenia wniosku w terminie 3 miesięcy od dnia 1 kwietnia 2016r. do dnia 1 lipca 2016r.(włącznie), prawo do świadczenia ustalone zostanie od dnia 1 kwietnia 2016r.


  11.03.2016r.
  "Dzień Kobiet"

  W dniu 11.03.2016 roku Sekcja Pomocy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie zorganizowała spotkanie integracyjne z okazji "Dnia Kobiet" dla uczestników grupy wsparcia "Krok w przód". W spotkaniu udział wzięli: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie Pan Mariusz Antoniak, Kierownik Sekcji Pomocy Środowiskowej Pani Ewa Jastrzębska oraz pracownicy socjalni: Pani Regina Hałas i Pani Agnieszka Kowalczyk. Uczestniczki spotkania z okazji "Dnia Kobiet" otrzymały róże, integrowały się przy słodkim poczęstunku. Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze


  10.03.2016r.
  "Dzień Kobiet"

  W dniu 10 marca 2016 roku Sekcja Pomocy Środowisowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie zorganizowała spotkanie integracyjne z okazji Dnia Kobiet uczestniczek grupy samopomocowej "Twarzą do życia". Panie zostały poczęstowane ciastem i własnoręcznie przygotowanymi kanapkami, kawą i herbatę. Każda z pań otrzymała symboliczny podarunek w postaci czekolady. Uczestniczki wspominały spotkania, które szczególnie utknęły im w pamięci. Spotkanie integracyjne upłynęło w miłej i przyjemnej atmosferze.


  09.03.2016r.
  "Dzień Kobiet"

  W dniu 09.03.2016 roku Sekcja Pomocy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie zorganizowała spotkanie integracyjne z okazji " Dnia Kobiet'' dla uczestniczek grupy wsparcia "Razem Łatwiej". W spotkaniu uczestniczyła Pani Ewa Jastrzębska Kierownik Sekcji Pomocy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie oraz pracownicy socjalni Pani Agnieszka Piłat i Pani Anna Pudło. Uczestniczki spotkania zostały poczęstowane ciastem, kawą i herbatą, każda z pań otrzymała tulipana. W czasie spotkania rozmawiały o zmianach jakie zaszły w ich życiu dzięki uczestnictwu w grupie wsparcia.


  08.03.2016r.
  Dzień Kobiet na Świetlicy Dziennego Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży w Krasnymstawie

  Dnia 8 marca 2016 roku dziewczynki z naszej Świetlicy poczyły się naprawdę bardzo wyjątkowo. W tym dniu chłopcy okazali sie prawdziwymi dżentelmenami- przygotowali wyśmienity tort, ciasto i herbatę specjalnie na tą okazję. Oprócz tego wręczyli dziewczynkom własnoręcznie przygotowane kwiaty z bibuły. Dziewczynki były miło zaskoczone, nie dało ukryć się rumieńców na ich twarzach. Wszyscy bardzo zadowoleni częstowali się tortem i ciastem. .

  więcej informacji


  03.03.2016r.
  Infolinia ws. programu Rodzina 500 plus

  Wojewoda lubelski profesor Przemysław Czarnek od dnia 1 marca 2016 r. uruchomił w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim infolinię dla mieszkańców województwa i samorządów w sprawie realizacji rządowego Programu Rodzina 500 plus. Infolinia będzie aktywna od poniedziałku do piątku w godzinach od 0900 do 1400 pod numerem telefonu (81) 74 24 240. Będą ją obsługiwać specjaliści z Wydziału Polityki Społecznej LUW w Lublinie. W ramach infolinii pracownicy samorządów będą mogli uzyskać informacje na temat sposobu realizacji ustawy, mieszkańcy natomiast będą mogli zapytać o uprawnienia do świadczenia wychowawczego.
  Więcej informacji na temat programu dostępnych jest na stronie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w zakładce Rodzina 500 plus


  02.03.2016r.
  KOMUNIKAT

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie informuje, że
  od 1 kwietnia 2016r.
  przyjmowane będą wnioski na świadczenia wychowawcze w ramach programu "RODZINA 500 PLUS"
  Wnioski należy składać: w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krasnymstawie, ul Piłsudskiego 9 /parter budynku/ pok.3 - 2 stanowiska, pok.5 - 2 stanowiska w biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta w Krasnymstawie Plac 3-go Maja 29 /parter budynku/ - 1 stanowisko
  WNIOSKI w wersji papierowej do pobrania od 15 marca 2016r.w MOPS Krasnystaw pok 3 i 5 oraz Urzędzie Miasta Krasnystaw.

  Tutaj można pobrać wniosek o świadczenie wychowawcze


  01.03.2016r.
  PROGRAM RODZINA 500plus

  Wnioski przyjmowane będą w MOPS Krasnystaw ( parter ) oraz w Biurze Obsługi Mieszkańców Urząd Miasta Krasnystaw od dnia
  1 kwietnia 2016r. Uwaga: W przypadku złożenia wniosku w terminie
  3 miesięcy od dnia wejścia ustawy, tj. do dnia 1 lipca 2016r.(włącznie), prawo do świadczenia ustalone zostanie od dnia 1 kwietnia br.
  Wniosek może być składany także drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego: utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny, udostępnianego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, albo systemów banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną spełniających określone ustawą wymogi. Program Rodzina 500plus to nieopodatkowane 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Świadczenie wychowawcze - w wysokości 500,00 zł miesięcznie - na drugie i kolejne dziecko w rodzinie, do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia, przysługiwać będzie: matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka bez względu na wysokość dochodu. Świadczenie wychowawcze przysługiwać będzie także na pierwsze dziecko, jeżeli miesieczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze przysługiwać będzie na pierwsze dziecko jeżeli miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1 200,00 zł. Wysokość świadczenia wychowawczego nie będzie wliczana do dochodu stanowiącego podstawę do otrzymywania innych świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.


  01.03.2016r.
  Sprawozdanie z zajęć świetlicowych organizowanych w okresie Ferii zimowych

  Ferie zimowe to wymarzony czas dla dzieci. W tym roku po raz pierwszy nasza Świetlica zorganizowała Ferie dla 25 wychowanków w okresie od 15 lutego do 26 lutego 2016 roku. Dzieci miały okazję przeżyć wiele niezapomnianych chwil, pełnych radości. Zajęcia były bardzo urozmaicone. Począwszy od zabaw ruchowych, tańców integracyjnych, gier świetlicowych, planszowych, karcianych, karaoke, poprzez wycieczki, wyjazdy i wyjścia, a kończąc na zajęciach plastycznych, m.in. kolorowankach, wyklejankach, figurkach z masy solnej i konkursach plastycznych. Wychowankowie spotykali się przez dziesięć dni codziennie.

  więcej informacji


  15.02.2016r.
  "Prelekcja na temat profilaktyki grypy w Dzienny Domu Pomocy Społecznej w Krasnymstawie"

  W dniu 15 lutego 2016 roku w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Krasnymstawie odbyło się spotkanie na temat profilaktyki grypy, zorganizowane dla uczestników DDPS. Wykład poprowadziła Pani Bogumiła Prymaczuk - Kierownik Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia w Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Krasnymstawie . Prezentacja multimedialna przybliżyła seniorom biologię wirusów wywołujących grypę, co znaczy grypa ptasia, świńska i sezonowa, a także dlaczego nie należy lekceważyć grypy. Pani Bogumiła Prymaczuk szczegółowo omówiła jak zapobiegać szerzeniu się zakażenia, czyli jak się chronić i samemu nie zakażać. Ponadto przedstawiła obecną sytuację epidemiologiczną i związane z nią zagrożenia oraz omówiła działania szczepionek ochronnych.


  11.02.2016r.
  "Spotkanie z okazji Święta Miłości w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Krasnymstawie"

  W dniu 11 lutego 2016 roku w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Krasnymstawie odbyło się spotkanie z okazji Święta Miłości, zorganizowane dla uczestników DDPS. Gościem spotkania była Pani Bożena Pleszczyńska - Główna Księgowa Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie. Spotkanie podzielone było na dwie części - w pierwszej części Seniorski Kabaret "Humor, satyra" przedstawił skecz pod tytułem: "Kierownik Florczak i personel Malinowski" a także zaprezentował humorystyczną scenkę z życia małżeńskiego pod tytułem "On i ona odcinek 1655". Następnie były występy solowe uczestników DDPS prezentujące zgromadzonym koleżankom i kolegom wiersze i piosenki o tematyce miłosnej. Wstępy artystyczne sprawiły ogromną radość oglądającym.

  więcej informacji


  10.02.2016r.
  "Spotkanie z okazji Dnia Babci i Dziadka"

  W dniu 10 lutego 2016 roku uczestnicy Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Krasnymstawie korzystając z zaproszenia Przedszkola Nr 1 "Słoneczna Jedynaczka" uczestniczyli w spotkaniu z okazji Dnia Babci i Dziadka. Seniorzy zostali zaproszeni do wysłuchania i obejrzenia programu artystycznego w wykonaniu przedszkolaków z grupy "Żabki". Dzieci z przejęciem recytowały wiersze i śpiewały piosenki, a seniorzy ze wzruszeniem odbierali czułe słowa kierowane pod ich adresem. Seniorzy nagrodzili występy przedszkolaków gromkimi brawami i słodyczami. Na zakończenie dzieci każdej babci i dziadkowi wręczyły serduszka.

  więcej informacji


  30.01.2016r.
  "Zabawa Choinkowa w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krasnymstawie"

  W dniu 30.01.2016 roku Sekcja Pomocy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie zorganizowana zabawę choinkowa dla 70 dzieci wywodzących się z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu Krasnegostawu. W spotkaniu uczestniczyli najmłodsi podopieczni Ośrodka wraz z rodzicami i rodzeństwem. Imprezę rozpoczęła Pani Ewa Jastrzębska - Kierownik Sekcji Pomocy Środowiskowej witając dzieci z opiekunami oraz zaproszonych gości, Pana Roberta Kościuka - z-cę Burmistrza Krasnegostawu, Pana Edwarda Kawęckiego - Przewodniczącego Rady Miasta Krasnystaw oraz Panią Alicję Grabiec - Przewodniczącą Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krasnymstawie.

  więcej informacji

  30.01.2016r.
  PODZIĘKOWANIE

  Świetlica Dziennego Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży w Krasnymstawie serdecznie dziękuje
  Centrum Integracji Społecznej w Krasnymstawie pracowni stolarskiej

  za współpracę i wykonanie karmnika dla ptaków dla wychowanków Świetlicy Dziennego Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży w Krasnymstawie

  Mariusz Antoniak
  Dyrektor
  Miejskiego Ośrodka
  Pomocy Społecznej
  w Krasnymstawie

  Marta Soczyńska
  Kierownik
  Świetlicy Dziennego Wsparcia
  dla Dzieci i Młodzieży
  w Krasnymstawie

  30.01.2016r.
  PODZIĘKOWANIE
  Świetlica Dziennego Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży w Krasnymstawie serdecznie dziękuje

  Pani Marcie Śliwińskiej

  za bezinteresowną pomoc w projekcie graficznym- logo Świetlicy Dziennego Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży w Krasnymstawie.

  Mariusz Antoniak
  Dyrektor
  Miejskiego Ośrodka
  Pomocy Społecznej
  w Krasnymstawie

  Marta Soczyńska
  Kierownik
  Świetlicy Dziennego Wsparcia
  dla Dzieci i Młodzieży
  w Krasnymstawie


  29.01.2016r.
  "Zabawa karnawałowa w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Krasnymstawie"

  W dniu 29 stycznia 2016 roku w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Krasnymstawie odbyła się zabawa karnawałowa, w której uczestniczyło 65 seniorów, a także zaproszeni goście. Karnawał to okres zabaw i spotkań towarzyskich, uczestnicy DDPS z niecierpliwością czekali na ten dzień. Celem spotkania oprócz kultywowania tradycji ludowych była również integracja środowiska seniorów. Atrakcją tegorocznej zabawy był premierowy występ seniorskiego kabaretu uczestników DDPS - "Humor, satyra" przedstawiający skecz pod tytułem: "Kierownik Florczak i personel Malinowski". Wszyscy z dużym zainteresowaniem oglądali humorystyczną scenkę przedstawiającą poranek w biurze.

  więcej informacji


  29.01.2016r.
       Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie wraz z Krasnostawskim Stowarzyszeniem Ochrony Zdrowia Psychicznego i Pomocy Społecznej składa serdeczne podziękowania  Panu Januszowi Mazurkowi MAZUREK METAL
  22 - 300 Krasnystaw ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 95  za bezinteresowną pomoc w organizacji transportu żywności Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020.

  Dzięki Pana wrażliwości i życzliwości ponad 10 ton artykułów spożywczych trafi do najbardziej potrzebujących mieszkańców Krasnegostawu.

  więcej informacji


  28.01.2016r.
  "Zabawa Karnawałowa dla wychowanków Świetlicy Dziennego Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży w Krasnymstawie"

  Miesiąc styczeń jest tradycyjnie miesiącem zabaw karnawałowych. Wobec tego taką też zabawę postanowiłyśmy zorganizować dla naszych wychowanków Świetlicy. Dnia 28 stycznia 2016 roku nasza Świetlica zamieniła się w salę balową. Wcześniej wychowankowie na zajęciach przygotowali elementy, które miały posłużyć do dekoracji sali - różnokolorowe łańcuchy, serpentyny, balony oraz uczyli się projektowania masek, czapek i kotylionów karnawałowych. Zjawiskowy wygląd, wprowadził dzieci w wesoły nastrój i zachęcił do wspólnej zabawy. Dzieci przebrane w kolorowe stroje, wcieliły się w bohaterów znanych bajek i filmów. Wszyscy przy dźwiękach muzyki bawili się wyśmienicie. Bardzo ważną rolę w sprawnym przeprowadzeniu imprezy odegrały wolontariuszki z Liceum Ogólnokształcącego im. C. K. Norwida z Krasnegostawu pod przewodnictwem Pani Katarzyny Wójtowicz. Za pomoc serdecznie dziękujemy!

  więcej informacji


  28.01.2016r.
  "Dzień Babci i Dziadka" w Świetlicy Dziennego Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży w Krasnymstawie

  Dnia 22 stycznia 2016 roku w naszej Świetlicy obchodziliśmy ważne Święto, a mianowicie Dzień Babci i Dziadka. Na tą uroczystość zostali zaproszeni seniorzy z Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Krasnymstawie wraz z p.o. Kierownika Panią Agnieszką Radczuk. Celem tego spotkania było przede wszystkim kształtowanie uczuć, szacunku, kulturalnego zachowania się wobec osób starszych, obmyślenie różnych niespodzianek sprawiających radość najbliższym.

  więcej informacji


  27.01.2016r.
  KOMUNIKAT w sprawie programu "RODZINA 500 PLUS"

  Zakończyły się konsultacje społeczne w sprawie programu "Rodzina 500 plus". Program "Rodzina 500 plus" to wprowadzenie świadczenia wychowawczego na każde drugie i kolejne dziecko do ukończenia przez nie 18 lat. Aby otrzymać ww świadczenia także na pierwsze dziecko trzeba będzie spełnić kryterium dochodowe 800 zł lub 1200 zł w przypadku dziecka niepełnosprawnego. Świadczenie wychowawcze otrzymywać mogą rodzice,opiekunowie prawni lub faktyczni dziecka. Jeśli dzieckiem lub dziećmi opiekują się oboje rodzice lub opiekunowie - świadczenie otrzyma tylko jedno z nich. Prawo do świadczenia wychowawczego ustala się na okres 1 roku - od 1 października do 30 września Pierwsze przyznanie świadczenia będzie ważne dłużej do 30 września 2017r. Dzięki temu rodzice nie będą musieli składać dwóch wniosków kiedy program wejdzie w życie. Wysokość świadczenia wychowawczego wg.projektu programu "Rodzina 500 plus" wynosi 500 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie.Program wejdzie prawdopodobnie od kwietnia 2016 r. Postępowanie w sprawie świadczenia prowadzi organ właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze. Projekt z dnia 22 grudnia 2015 r. ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci znajduje się na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.


  27.01.2016r.
  Ustawa "złotówka za złotówkę" od 1 stycznia 2016 roku


  Rodziny, które przekroczą próg dochodowy, nie stracą wsparcia finansowego państwa. Dzięki wprowadzeniu zasady "złotówka za złotówkę" ich świadczenia będą stopniowo obniżane wraz ze wzrostem dochodów.


  Zasada "złotówka za złotówkę"

  Teraz, gdy rodzina przekroczy próg dochodowy (od 1 listopada 2015 r. wynoszący 674 zł na osobę w rodzinie lub 764 zł dla rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem), traci prawo do świadczeń rodzinnych. Dzięki wprowadzeniu zmian, świadczenia nie będą już odbierane po przekroczeniu progu. Będą stopniowo obniżane wraz ze wzrostem dochodu. Za każde przekroczenie progu o 1 zł, łączna kwota świadczeń przysługujących rodzinie będzie pomniejszana o 1 zł.
  Jakich zasiłków dotyczy "złotówka za złotówkę"

  Nowe przepisy dotyczą zasiłku rodzinnego i dodatków do niego z tytułu:
  o urodzenia dziecka,
  o samotnego wychowywania dziecka,
  o opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
  o wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
  o kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
  o rozpoczęcia roku szkolnego,
  o podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania.
  Zmiany obejmą też rodziny, które nie mają prawa do świadczeń z powodu przekroczenia progu dochodowego. Wystarczy, że ponownie wystąpią z wnioskiem o wsparcie.


  27.01.2016r.
  KOMUNIKAT

  w sprawie zmiany wysokości dochodu rodziny ,wysokości świadczeń rodzinnych


  Od 1 listopada 2015r kryterium dochodowe uprawniające do zasiłku rodzinnego, na okres zasiłkowy 2015/2016 wynosi 674 zł na osobę w rodzinie, a w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności wynosi 764 zł. Kryterium dochodowe uprawniające do specjalnego zasiłku opiekuńczego, na okres zasiłkowy 2015/2016 wynosi 764 zł na osobę w rodzinie. Wysokość specjalnego zasiłku opiekuńczego wynosi 520 zł miesięcznie.

  Od 1 listopada 2015r wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:
  1. 89,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,
  2. 118,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia,
  3. 129,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.
  Ulega również zmianie wysokość następujących dodatków do zasiłku rodzinnego:
  - z tytułu wielodzietności 90 zł,
  - z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 80 zł do lat 5, 100 zł powyżej 5 lat,
  - w związku z dojazdem do szkoły ponadgimnazjalnej 63 zł,
  - w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła 105 zł,
  - z tytułu samotnego wychowywania dziecka 185 zł, nie więcej niż 370 zł na wszystkie dzieci,


  27.01.2016r.
  KOMUNIKAT

  w sprawie nowego świadczenia rodzinnego - świadczenia rodzicielskiego
  od 1 stycznia 2016 roku rodziny którym urodzi się dziecko,a które do tej pory nie mogły korzystać z urlopu rodzicielskiego lub macierzyńskiego będą mogły otrzymać świadczenie rodzicielskie w wysokości 1000 zł miesięcznie przez cały rok Świadczenie rodzicielskie
  od 1 stycznia 2016 r.

  Świadczenie rodzicielskie to nowe wsparcie dla rodziców, którzy nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego, czyli studenci, osoby bezrobotne czy osoby pracujące na umowach cywilno - prawnych. Świadczenie wynosi 1000 zł netto miesięcznie , niezależnie od dochodu rodziców, przez pierwszy rok (52 tygodnie) po urodzeniu dziecka . W przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka przy jednym porodzie, okres wypłacania świadczenia wydłuży się do 71 tygodni, a w przypadku przyjęcia dziecka na wychowanie - do ukończenia przez nie 7 lat.
  Świadczenie przysługuje także rodzicom dzieci urodzonych przed wejściem w życie nowej ustawy. Jeśli przykładowo, dziecko urodzi się 1 listopada 2015 r., rodzice będą mogli pobierać pieniądze przez 10 kolejnych miesięcy. Analogicznie do urlopu rodzicielskiego rodzice będą mogli wymieniać się świadczeniem dowolnie po pierwszych 14 tygodniach.
  Komu nie przysługuje?
  Świadczenia rodzicielskiego nie otrzymają osoby uprawnione do zasiłku macierzyńskiego. Także w sytuacji, gdy jeden z rodziców będzie uprawniony do zasiłku macierzyńskiego, drugi nie będzie mógł skorzystać ze świadczenia. Nie jest one również przewidziane dla osób, które mają prawo do skorzystania ze świadczeń z tytułu urodzenia dziecka w systemach innych, niż powszechny system ubezpieczeniowy, np. funkcjonariusze służb mundurowych.
  Kiedy zgłosić się po świadczenie?
  Rodzic po świadczenie będzie mógł się zgłosić w ciągu 3 miesięcy od porodu. Jeżeli zrobi to w późniejszym terminie, świadczenie będzie mu przysługiwało od momentu złożenia wniosku. Złożenie wniosku po tym czasie nie będzie zupełnie dyskwalifikować z otrzymania świadczenia, ale skróci czas jego wypłacania - pieniądze będą przysługiwać dopiero od momentu złożenia wniosku i nie będzie istniała możliwość "odzyskania" pieniędzy za poprzednie miesiące Świadczenie rodzicielskie a inne świadczenia
  W razie zbiegu uprawnień do następujących świadczeń :
  1) świadczenia rodzicielskiego lub
  2) świadczenia pielęgnacyjnego lub
  3) specjalnego zasiłku opiekuńczego lub
  4) dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego lub
  5) zasiłku dla opiekuna - przysługuje jedno z tych świadczeń wybrane przez osobę uprawnioną.
  Gdzie będzie można składać wnioski o przyznanie świadczenia?
  W gminnych instytucjach realizujących świadczenia rodzinnie oraz przez internet.


  15.01.2016r.
  Spotkania Opłatkowego w Świetlicy Dziennego Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży w Krasnymstawie

       Dnia 15 stycznia 2016 roku w naszej Świetlicy odbyło się Wielkie Święto - Spotkanie Opłatkowe połączone z poświęceniem społeczności świetlicowej oraz przedstawieniem inscenizacji Jasełek przez wychowanków Świetlicy.
       Na uroczystość przybyli zaproszeni goście - ks. Henryk Kapica, Proboszcz i Dziekan Parafii Św. Franciszka Ksawerego w Krasnymstawie, przedstawiciele Urzędu Miasta w Krasnymstawie Pani Alicja Grabiec - Przewodnicząca Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rodzinie, Pani Agnieszka Pocińska - Bartnik- Przewodnicząca Komisji Samorządowej Spraw Społecznych, Handlu i Usług, Radna Rady Miasta Krasnystaw, Pan Mariusz Antoniak - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie z przedstawicielami kadry kierowniczej, asystent rodziny - Pani Bożena Piątkowska, Pani Bożenna Pachla - Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy, Pani Ewa Harasim - pracownik Centrum Integracji Społecznej w Krasnymstawie, wychowawcy, rodzice i wychowankowie Świetlicy Dziennego Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży w Krasnymstawie.

  więcej informacji


  06.01.2016r.
  "Tradycja Trzech Króli" w Świetlicy Dziennego Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży w Krasnymstawie

       Na początku stycznia 2016 roku w naszej Świetlicy odbyły się zajęcia tematyczne - Uroczystość Objawienia Pańskiego, zwana też Świętem Trzech Króli lub Szczodrym Wieczorem (z uwagi na dawną tradycję obdarowywania tego dnia dzieci prezentami). Święto nawiązuje do opisywanych w Ewangelii Mędrców ze Wschodu, którzy prowadzeni przez tajemniczą gwiazdę przybywają, by oddać pokłon Dzieciątku Jezus i złożyć Mu dary. To jedno z najstarszych świąt w Kościele. Od stuleci Święto Trzech Króli nieodmiennie wiąże się z tradycją wystawiania jasełek i jest oparty na przekazie biblijnym.      Wychowankowie na zajęciach nie tylko poznali historię Święta, tradycję oraz zwyczaje obchodzenia tego Święta oraz wykształcili właściwy stosunek do tradycji i zwyczajów świątecznych, a także ćwiczyli zdolności teatralne w odgrywaniu przedstawienia - Jasełek. Wychowankowie przy pomocy wychowawczyń przygotowali piękne, ozdobione kryształami korony. Dzięki przedstawieniu Jasełek wychowankowie rozwinęli predyspozycje i zdolności aktorskie, czerpali radość ze wspólnego bycia razem, wykształcili umiejętności wyrażania uczuć i przeżyć podczas inscenizacji Jasełek.

  MOPS posiadaczem Certyfikatu CAL


  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie
  ul. Piłsudskiego 9, tel/fax 82 576 23 24, e-mail: mopskrasnystaw@wp.pl