„Mój pomysł - mój biznes - mój sukces”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Krasnystaw PLUS"
zaprasza do udziału w projekcie
„Mój pomysł - mój biznes - mój sukces”

Osoby fizyczne w wieku 30 lat i więcej z terenu województwa lubelskiego, pozostające bez pracy (w tym zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne), zamierzające rozpocząd prowadzenie działalności gospodarczej, w tym:
- osoby w wieku powyżej 50 roku życia,
- kobiety,
- osoby z niepełnosprawnościami,
- osoby długotrwale bezrobotne,
- osoby o niskich kwalifikacjach
- osoby odchodzące z rolnictwa należące do jednej z powyższych grup.

Więcej informacji.

Spotkanie integracyjne z okazji Świąt Wielkanocnych uczestniczek grupy wsparcia "Razem łatwiej".

119 kwietnia 2017 roku odbyło się spotkanie integracyjne z okazji Świąt Wielkanocnych uczestniczek grupy wsparcia "Razem łatwiej".
W spotkaniu uczestniczył Pan Mariusz Antoniak Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie, Pani Agnieszka Bukowska Prezes Krasnostawskiego Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Psychicznego i Pomocy Społecznej oraz pracownicy socjalni Pani Jadwiga Krzyżanowska, Pani Agnieszka Piłat i Pani Anna Pudło.

Celem spotkania była integracja społeczna uczestniczek oraz kultywowanie tradycji i obyczajów.
Uczestniczki na spotkanie przyszły z dziećmi, wszyscy poczęstowani zostali potrawami wielkanocnymi i ciastem, które przygotowały uczestniczki grupy . W czasie spotkania rozmawiały na temat tradycji związanych ze świętami wielkanocnymi.

Spotkanie przebiegało w miłej i przyjaznej atmosferze.

Święta Wielkanocne

odyb3fep„Niech radość Wielkanocnego poranka
będzie naszym udziałem, niech
opromieni życie każdego z nas
nadzieją, ufnością i pokojem”

papież Franciszek

Święta Wielkanocne niech staną się
źródłem wzajemnej życzliwości, a
zmartwychwstały Chrystus napełni nas
pokojem i pozwoli z nadzieją patrzeć
w przyszłość.

Życzą

Dyrektor i pracownicy
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Krasnymstawie

Spotkanie integracyjne z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych dla uczestników grupy wsparcia „Krok w przód”.

1 mW dniu 07.04.2017r. odbyło się spotkanie integracyjne z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych dla uczestników grupy wsparcia „Krok w przód”.
W spotkaniu udział wzięli: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie Pan Mariusz Antoniak, starszy pracownik socjalny Pani Jadwiga Krzyżanowska oraz pracownik socjalny Pani Anita Chmiel. Uczestniczki wraz z opiekunami grupy wsparcia przez kilka wcześniejszych spotkań przygotowywały przepiękne ozdoby wielkanocne w formie pisanek i kartek świątecznych. Każda z Pań włożyła również duży wkład w przepyszny poczęstunek, którym delektowano się podczas spotkania. Uroczystości towarzyszył nastrój nadchodzących świąt, w chwilach zadumy uczestnicy wspominali przemiłe chwile towarzyszące już blisko dziesięcioletniemu istnieniu grupy.
Spotkanie przebiegało w bardzo miłej oraz przyjaznej atmosferze.

Czytaj więcej...

Nowi partnerzy Karty Dużej Rodziny

Y6BprHOpnVHY3KDhiZuk,Nowi partnerzy KDR TT1600 firm i instytucji oferujących zniżki, 100 nowych partnerów, ponad 1,74 członków rodzin wielodzietnych objętych wparciem – to najnowszy bilans Karty Dużej Rodziny.

Więcej informacji.