Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie


 •  


 • odwiedzin: 088507
  dzisiaj: 7
  on-line: 2

  Myślisz, że nie ma dla Ciebie miejsca? Pamiętaj: SPOŁECZEŃSTWO TO TAKŻE TY


  24.11.2015r.

  Realizacja talonów wydawanych dla osób i rodzin korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie

  Ogłoszenie.pdf
  SIWZ.pdf
  Załączniki.pdf


  24.11.2015r.

  Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla kuchni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie

  Ogłoszenie.pdf
  SIWZ.pdf
  Załączniki.pdf


  20.11.2015r.

  Dyplom Wojewody Lubelskiego dla
  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie.

  W dniu 20.11.2015 roku w Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyły się uroczyste obchody z okazji Dnia Pracownika Socjalnego oraz 25-lecia pomocy społecznej. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie otrzymał z rąk Wicewojewody Lubelskiego - Mariana Starownika Dyplom Uznania Wojewody Lubelskiego w kategorii zespołowej za całokształt działań realizowanych z zakresu szeroko rozumianej pomocy społecznej oraz wieloletniego, wzorowego i wyjątkowego, sumiennego wykonywania obowiązków wynikających z pracy zawodowej. Uhonorowano również Srebrną Różą Pomocy Społecznej Dyrektora MOPS - Mariusza Antoniaka.

  Powyższe wyróżnienia sprawiły, że nasza rola społeczno - zawodowa cieszy się uznaniem i szacunkiem społecznym.

  19.11.2015r.

  I krasnostawska debata społeczna

  Starzenie się społeczeństwa, a w szczególności społeczeństwa Miasta Krasnystaw było głównym tematem debaty społecznej "Krasnostawski Senior - potrzeby, bariery i oczekiwania osób starszych" zorganizowanej przez Krasnostawskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego i Pomocy Społecznej oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie realizowanej dzięki pozyskanym środkom z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 - 2020 na projekt pt. "SĄSIEDNI" . Wychodząc naprzeciw założeniom ustawy z dnia 11 września 2015r. o osobach starszych 17 listopada o godz. 1000 w sali konferencyjnej Krasnostawskiego Domu Kultury spotykały się jednostki/organizacje/kluby realizujące zadania na rzecz seniorów oraz seniorzy miasta Krasnystaw.

  więcej informacji

      

  16.11.2015r.

  Zajęcia z Dogoterapii w Świetlicy Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży w Krasnymstawie

  Co tydzień w naszej Świetlicy Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży Pani Małgorzata Jarocka prowadzi zajęcia z dogoterapii z udziałem trzech psów ras Cavalier king charles spaniel oraz Nowofundland. Dogoterapia/Kynoterapia- jest terapią kontaktową z udziałem psa. To metoda wzmacniająca efektywność edukacji i rehabilitacji, w której motywatorem jest odpowiednio wyselekcjonowany i wyszkolony pies, prowadzona przez wykwalifikowanego kynoterapeutę. Dogoterapia jest metodą wspomagającą klasyczne rodzaje terapii. Do korzyści wynikających z jej zastosowania zalicza się: zwiększenie motywacji, przełamanie rutyny, ułatwienie nawiązania kontaktu z terapeutą, podniesienie poczucia własnej wartości czy odprężenie.

  więcej informacji

  12.11.2015r.

  Spotkanie z okazji Święta Niepodległości

  W dniu 12 listopada 2015r. o godz.14.00 w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Krasnymstawie odbyło się spotkanie z okazji Święta Niepodległości. W spotkaniu uczestniczył Pan Mariusz Antoniak - Dyrektor MOPS oraz Pani Bożenna Pachla - Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Krasnymstawie, a także seniorzy z DDPS. Uroczystość rozpoczęła się od wspólnego odśpiewania hymnu państwowego. Po hymnie została przedstawiona część artystyczna przygotowana przez seniorów, mówiąca o losach Ojczyzny przed odzyskaniem niepodległości i o powstaniu Państwa Polskiego w roku 1918.
  Pieśni patriotyczne przeplatane były wierszami znanych poetów ukazujących trud Polaków w odzyskaniu niepodległości. Spotkanie wprowadziło wszystkich w atmosferę przedstawianych wydarzeń. Prezentowany program został odebrany w skupieniu i z zainteresowaniem. Pan Dyrektor zabierając głos podziękował wszystkim, którzy byli zaangażowani w przygotowanie inscenizacji. Na zakończenie wszyscy zebrani uroczyście odśpiewali Rotę

  więcej informacji

  12.11.2015r.

  Obchody Dnia Niepodległości w Świetlicy Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży w Krasnymstawie

  10 listopada 2015 roku w naszej Świetlicy odbyły się zajęcia edukacyjno- patriotyczne - obchodziliśmy Święto Niepodległości. Celem zajęć było przede wszystkim upamiętnienie rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, przekazanie wiedzy historycznej na temat drogi Polski do niepodległości, rozwijanie i pogłębianie zainteresowań przeszłością, budzenie, umocnienie i pogłębianie postaw patriotycznych, a także rozbudzanie szacunku do tradycji, symboli narodowych oraz właściwego zachowania podczas uroczystości. Wychowawcy zapoznali wychowanków z historią naszego kraju, losami Polski na tle Europy oraz bohaterami walczącymi o niepodległość- J. Piłsudskim i I. Paderewskim. Nauczyli się słów hymnu państwowego "Mazurek Dąbrowskiego", pieśni legionowych- "Przybyli ułani…", "Piechota", "Hej Chłopcy bagnet na broń…", "Rotę", wysłuchali nagrania piosenki "Biały krzyż" oraz nauczyli się wierszy "Orzeł Biały" i "Barwy ojczyste". Następnie wychowankowie wykonali, pokolorowali flagę i godło narodowe.

  więcej informacji

  10.11.2015r.

  28.10.2015r.

  "Spotkanie pt. "DDPS i ŚDS w Roku Św. Jana Pawła II"

  W dniu 18 października 2015 roku w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Krasnymstawie miało miejsce uroczyste spotkanie pod hasłem: "DDPS i ŚDS w Roku Św. Jana Pawła II ".
  Uroczystość swoją obecnością zaszczycili: ks. Dziekan Henryk Kapica, ks. Prałat Piotr Kimak, ks. Zbigniew Kulik, Pani Hanna Mazurkiewicz - Burmistrz Krasnegostawu, Pan Edward Kawęcki - Przewodniczący Rady Miasta, Pan Mariusz Antoniak - Dyrektor MOPS, Pan Ryszard Zawadowski - Prezes Stowarzyszenia Pamięć Jana Pała II, Pani Aneta Mróz - Dyrektor DPS im. Błogosławionego Jana Pawła II w Krasnymstawie, Pani Alicja Żeżuała - Dyrektor Zespołu Szkół Nr 4 im. Błogosławionego Jana Pawła II w Krasnymstawie, Pan Marek Piwko - Kierownik CIS w Krasnymstawie, Pani dr Maria Szumigaj, a także licznie przybyli uczestnicy DDPS i ŚDS.
  Pani Bożenna Pachla - Kierownik DDPS i ŚDS szczególne podziękowania skierowała do Pani Hanny Mazurkiewicz - Burmistrza Krasnegostawu, wyrażając wdzięczność za przekazanie nowych obiektów na działalność ośrodków wsparcia

  więcej informacji

  02.11.2015r.

  "Wyjście na Cmentarz Rzymsko - Katolicki w Krasnymstawie z wychowankami Świetlicy Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży w Krasnymstawie w ramach zajęć "Pamiętamy o zmarłych"

  Dnia 2 listopada 2015 roku wychowankowie wraz z wychowawcami naszej Świetlicy w ramach zajęć odwiedzili i zapalili znicze na Grobach Nieznanego Żołnierza. Celem zajęć było przybliżenie tradycji i zwyczajów obchodzenia Wszystkich Świętych. Wyrabianie nawyku pamięci o tych, którzy odeszli, a także kształtowanie odpowiedniego zachowania się w tym Dniu, motywacji nad życiem oraz troski, pamięci i dbałości o groby. Wychowawcy opowiedzieli genezę tych Świąt, jak obchodzono je kiedyś a jak dziś. Zapoznali wychowanków z tradycjami i zwyczajami obowiązującymi w tych dniach oraz zachowaniem odpowiedniej postawy, czyli powagi i spokoju. Następnie wszyscy udali się na Groby, aby zapalić znicze, pomodlić się i uczcić pamięć zmarłych minutą ciszy. Atmosfera była pełna powagi i skupienia. Dzień Wszystkich Świętych z pewnością wpisze się swą niecodzienną atmosferą w pamięć naszych wychowanków, jako dzień zadumy, refleksji i wspomnień naszych bliskich.

  28.10.2015r.

  "Wycieczka do Ogrodu Zoologicznego im. S. Milera w Zamościu organizowanej dla wychowanków Świetlicy Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży w Krasnymstawie"

  Dnia 28 października 2015 roku wychowankowie z naszej Świetlicy wybrali się w ciekawą i ekscytującą podróż, a mianowicie na wycieczkę do ZOO w Zamościu. Celem wycieczki było wzbogacenie wiadomości na temat dzikich zwierząt żyjących w różnych rejonach świata, kształtowanie właściwej postawy wobec zwierząt, zapoznanie z warunkami życia zwierząt mieszkających w ZOO, kształtowanie umiejętności grzecznego i kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych oraz pogłębienie więzi koleżeńskich. Wychowankowie mieli okazję zobaczyć niespotykane na co dzień zwierzęta i ptaki takie jak: lwy, żyrafy, lamy, pantery, hipopotamy, małpki, jeżozwierze i wiele innych gatunków zwierząt.

  więcej informacji

  20.10.2015r.

  Uroczyste otwarcie Dworku Starościńskiego


  18 października miało miejsce uroczyste otwarcie Dworku Starościńskiego mieszczącego się przy ulicy Sikorskiego. Z tej okazji odbyła się impreza promocyjna stanowiąca podsumowanie projektu inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja starościńskiego zespołu dworsko-folwarcznego wraz z historycznym parkiem w Krasnymstawie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. XIX-wieczny obiekt jest jedynym zachowanym na terenie dawnego województwa chełmskiego drewnianym dworem o konstrukcji wieńcowej i cechach klasycystycznych. Został wpisany do rejestru zabytków i podlega ochronie konserwatorskiej. Po remoncie budynki starościńskiego zespołu dworsko-folwarcznego zostały przeznaczone do użytkowania przez jednostki organizacyjne miasta: Centrum Integracji Społecznej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Dzienny Dom Pomocy Społecznej. Zrewitalizowany park historyczny stanowi natomiast przestrzeń publiczną z ogólnodostępnymi obiektami, takimi jak siłownia napowietrzna czy plac zabaw.

  więcej informacji

  źródło www.krasnystaw.pl

  19.10.2015r.

  "SĄSIEDNI"- rozwój usług sąsiedzkich na rzecz mieszkańców Krasnegostawu do końca roku 2015.

  13 października 2015r. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej odbyło się spotkanie robocze przedstawicieli instytucji/organizacji działających na rzecz krasnostawskich osób starszych . W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele:
  - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie,
  - Komendy Powiatowej Policji w Krasnymstawie,
  - Urzędu Miasta w Krasnymstawie,
  - Klubu Seniora przy Krasnostawskim Domu Kultury,
  - Krasnostawskiego Domu Kultury,
  - Caritas Archidiecezji Lubelskiej
  oraz organizatorzy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie wraz z Dziennym Domem Pomocy Społecznej i Krasnostawskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego i Pomocy Społecznej.
  Spotkanie służyło wypracowaniu programu planowanej debaty społecznej "Krasnostawski Senior - potrzeby, bariery i oczekiwania" realizowanej w projektu "SĄSIEDNI"- rozwój usług sąsiedzkich na rzecz mieszkańców Krasnegostawu do końca roku 2015.

    

  14.10.2015r.

  "Dzień Edukacji Narodowej w Świetlicy Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży"


  Dnia 14 października 2015 roku wychowankowie naszej Świetlicy Wsparcia Dziennego obchodzili Dzień Edukacji Narodowej. Celem zajęć było ukazanie roli i znaczenia ciężkiej pracy nauczyciela, budzenie szacunku i wdzięczności, nauka właściwych postaw wobec pracowników szkoły (zrozumienie znaczenia ich pracy) oraz kształtowanie przekonania o dużej roli nauczyciela w życiu każdego dziecka.
  Wychowankowie poznali historię utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, a w ramach zajęć wykonali przepiękne kartki i kwiaty dla swoich nauczycieli i wychowawców.

  więcej informacji

  12.10.2015r.  09.10.2015r.

  " I Święto Pieczonego Ziemniaka w Świetlicy Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży w Krasnymstawie"


  Dnia 6 października 2015 roku odbyło się I Święto Pieczonego Ziemniaka w ogrodach starościańskiego zespołu dworsko - folwarcznego w Krasnymstawie. Miało ono na celu integrację i współpracę środowiska Świetlicy Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży, a także wzmacnianie więzi emocjonalnej pomiędzy wychowankami, wdrażanie do pracy w zespole i wspólnego udziału w zabawie.

  więcej informacji

  06.10.2015r.


  Krasnostawskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego informuje, że z dniem 1 października 2015r. ulegają zwiększeniu limity żywnościowe na osobę wg poniższej tabeli

  więcej informacji
  01.10.2015r.
  ZAPRASZAMY
  do Świetlicy Dziennego Wsparcia
  dla Dzieci i Młodzieży

  przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krasnymstawie


  czynne od poniedziałku do piątku
  w godzinach od 1300 do 1800


  Zajęcia świetlicowe prowadzone w naszej placówce mają za zadanie wspierać wielokierunkowy rozwój psychiczny i
  emocjonalny dziecka. W swych celach i zadaniach uwzględnia podstawowe funkcje czasu wolnego: odpoczynek (regenerację sił fizycznych i psychicznych), rozrywkę (która wyzwala przyjemne emocje), rozwijanie indywidualnych zdolności i zainteresowań oraz naukę.


  Nasza świetlica oferuje:
  - Pomoc wychowankom w nauce (odrabianie zadań domowych)
  - Korepetycje z matematyki, j.polskiego, j.angielskiego i innych według potrzeb
  - Codzienny posiłek w formie podwieczorku
  - Pomoc pedagoga, psychologa- terapeuty
  - Aktywne spędzanie czasu wolnego (imprezy, zabawy, ogniska, wycieczki, zaj. sportowe, bale karnawałowe, wyjścia do kina, teatru, na basen)
  - Zajęcia w kołach zainteresowań (teatralne, plastyczne, fotograficzne, rękodzieło )
  - Zajęcia z dogoterapii ( terapia z udziałem psa rasy Spaniel, Nowofundland)
  - Zajęcia relaksacyjne- aromatoterapia
  - Korzystanie z pracowni komputerowej
  - Zabawy i gry stolikowe (m.in. ping-pong, bilard, piłkarzyki, gry planszowe)
  - Udział w konkursach
  - Wszystkie zajęcia są bezpłatne i dobrowolne

  Zapewniamy wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną i odpowiedzialną kadrę pedagogiczna, która wykorzystuje w swojej pracy innowacyjne, twórcze metody i formy pracy.


  Osoba do kontaktu:
  Marta Soczyńska,
  Kierownik
  Świetlicy Dziennego Wsparcia
  dla Dzieci i Młodzieży
  przy MOPS w Krasnymstawie
  tel. 082 576 23 24
  w godz. 1300- 1800

  01.10.2015r.

  Prośba o pomoc !


  W imieniu Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudniku przesyłamy wykaz potrzeb dla dwóch rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

  Potrzeby dla ojca wychowującego samotnie dwóch synów.
  Potrzeby dla małżeństwa bezrobotnego oczekującego dziecka w miesiącu listopadzie.


  więcej informacji
  01.10.2015r.

  "Wycieczka do Wąwolnicy i Nałęczowa"

  W dniu 22 września 2015 roku 17-osobowa grupa seniorów z Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Krasnymstawie udała się na wycieczkę do Wąwolnicy i Nałęczowa. W Wąwolnicy seniorzy nawiedzili Sanktuarium Matki Bożej Kębelskiej. Po wspólnej modlitwie uczestnicy DDPS z uwagą wysłuchali prelekcji o dziejach sanktuarium oraz historii cudownej figury Matki Bożej. Tę niezwykłą historię którą przybliżył ks. Jan Pęzioł długoletni proboszcz i kustosz Sanktuarium. Następnie seniorzy udali się do Nałęczowa, z samochodu oglądali piękne, przedwojenne, zabytkowe wille, które zostały przekształcone na pensjonaty i domy wczasowe. Następnie, spacerowali z kijami nordic walking po Parku Zdrojowym, który jest oazą ciszy i spokoju. W parku podziwiali ogromne kasztanowce, lipy, sosny i dęby.

  więcej informacji

  30.09.2015r.

  Ogólnopolska infolinia dla osób po wypadkach w ramach projektu "Wypadek i co dalej?".

  Ogólnopolska infolinia dla osób po wypadkach w ramach projektu "Wypadek i co dalej?". 1 lipca 2015 roku ruszyła pierwsza ogólnopolska infolinia dla osób po wypadkach, którą Fundacja Forani uruchomiła w ramach projektu "Wypadek i co dalej?". W infolinii udzielana jest bezpłatna pomoc osobom po wypadkach komunikacyjnych, przy pracy, w domu i innych. Projekt "Wypadek i co dalej?" został objęty patronatem honorowym przez: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Rzecznika Praw Pacjenta, Rzecznika Ubezpieczonych, Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

  Pobierz plakat informacyjny
  Patrz więcej - link do strony zewnętrznej Fundacji FORANI

  30.09.2015r.

  Wywiad środowiskowy oraz świadczenie pracy socjalnej może się odbywać w asyście funkcjonariusza Policji. Projekt socjalny nowym własnym zadaniem gminy. Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1310) wchodzi w życie 5 października 2015

  Na wniopolicja.jpgsek kierownika ośrodka pomocy społecznej, policja będzie asystować pracownikom socjalnym przy przeprowadzaniu wywiadu środowiskowego; - wywiad może być przeprowadzany przez 2 pracowników socjalnych; - do katalogu zadań własnych gminy dodano opracowanie i realizację projektów socjalnych; - gminy będą mogły prowadzić kluby samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi; - wprowadzono trzy typy instytucji właściwych w sprawach schronienia dla osób bezdomnych tj.: noclegownie, schroniska dla bezdomnych oraz ogrzewalnie; - wyeliminowano możliwość obciążania dorosłych dzieci kosztami za pobyt w domu pomocy społecznej ich rodziców, którzy zostali pozbawieni praw rodzicielskich; - uregulowano również kwestie superwizji – takie są główne zmiany nowelizacji ustawy o pomocy społecznej, którą opublikowano 4 września 2015 r. w Dzienniku Ustaw, poz. 1310.

  Pobierz treść ustawy w formie pliku PDF

  30.09.2015r.

  Nowe kryteria dochodowe dla osób ubiegających się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy oraz nowe wysokości świadczeń rodzinnych od 1 listopada 2015 r.

  Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna, opublikowanym 27 sierpnia 2015 r. w Dzienniku Ustaw, poz. 1238, wzrastają kryteria dochodowe oraz wysokości świadczeń rodzinnych od 1 listopada 2015 r. Od dnia 1 listopada 2015 r. do dnia 31 października 2017 r. kryterium dochodowe wynosi 674,00 zł (przy niepełnosprawnym dziecku 764,00 zł), zaś wysokość zasiłku rodzinnego od dnia 1 listopada 2015 r. do dnia 31 października 2016 r. wynosi miesięcznie:
  a) 89,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia,
  b) 118,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia,
  c) 129,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia.

  Pobierz treść Rozporządzenia Rady Ministrów w formacie .pdf

  30.09.2015r.

  Świadczenie rodzicielskie od 1 stycznia 2016 r., od 6 września 2015 r. gminy mogą w drodze uchwały rady wprowadzać własne świadczenia rodzinne. Nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych opublikowana w Dzienniku Ustaw.

  W Dzienniku Ustaw z dnia 21 sierpnia 2015 r., poz. 1217 opublikowana została ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw wprowadzającą od 1 stycznia 2016 r. świadczenie rodzicielskie w wysokości 1 000 zł miesięcznie dla rodziców, którym nie przysługują urlopy w związku z urodzeniem się dziecka; jak np. osoby bezrobotne, studenci, uczniowie, osoby pracujące na podstawie umów cywilno-prawnych, rolnicy; niezależnie od dochodu rodziny. Od 6 września 2015 r. wchodzi w życie zapis umożliwiający gminom przyznawanie własnych, dodatkowych świadczeń. Jest to zupełnie odrębne świadczenie, niekoniecznie związane z urodzeniem dziecka i skierowane nie tylko do tej grupy osób co ustawa - krąg uprawnionych i wysokość pomocy zależałaby od samej gminy i będzie ono finansowane z jej budżetu. 6 września 2015 r. wejdą również zmiany dotyczące definicji utraty i przybycia dochodu w świadczeniach rodzinnych, jak i w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Koszt obsługi świadczenia rodzicielskiego ustalono dla organu właściwego w wysokości 30, 00 zł od wydanej decyzji administracyjnej.

  Pobierz treść ustawy w postaci .pdf

  30.09.2015r.

  Podwyższenie kryteriów dochodowych i wysokości zasiłków z pomocy społecznej od 1 października 2015 r.

  W Dzienniku Ustaw z dnia 29 lipca 2015 r., poz. 1058 opublikowane zostało rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Nowe kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej to: dla osoby samotnie gospodarującej – maksymalnie 634 zł (wzrost o 92 zł), dla osoby w rodzinie – maksymalnie 514 zł (wzrost o 58 zł).

  Pobierz treść rozporządzenia w formie PDF

  30.09.2015r.

  Ważne zmiany w zasiłkach - przekroczenie kryterium dochodowego będzie nadal uprawniało do świadczeń rodzinnych.

  Nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych, opublikowana w Dzienniku Ustaw z 17 lipca 2015 r., poz. 995 przewiduje, że rodziny, które przekroczą próg dochodowy, nie stracą ich - tak jest teraz. Będą je nadal otrzymywać, ale pomniejszone o kwotę, o jaką przekroczyły kryterium dochodowe. Zmiana ustawy o świadczeniach rodzinnych zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2016 r.

  Pobierz treść nowelizacji ustawy oświadczeniach rodzinnych, w formie pliku PDF
  Patrz symulację obliczania dochodu, w formie pliku PDF

  30.09.2015r.

  "Święto Pieczonego Ziemniaka"

  Sekcja Pomocy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie w dniu 30 września 2015 roku zorganizowała spotkanie okolicznościowe " Święto Pieczonego Ziemniaka" dla uczestniczek grupy wsparcia " Razem łatwiej". W spotkaniu uczestniczyli Pani Ewa Jastrzębska Kierownik Sekcji Pomocy Środowiskowej, Pani Monika Sawa Prezes Krasnostawskiego Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Psychicznego i Pomocy Społecznej oraz pracownicy socjalni Pani Agnieszka Piłat i Anna Pudło.

  więcej informacji
  25.09.2015r.

  Ogłoszenie

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie uprzejmie informuje, że w związku ze zmianą kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczeń z pomocy społecznej, od dnia 1 października 2015r. o pomoc w ramach Programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" tj. zasiłków celowych z przeznaczeniem na zakup żywności i obiadów dla dzieci w szkole, mogą ubiegać się osoby i rodziny, w których po uprzednim przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania przez pracownika socjalnego wystąpią, co najmniej jedna z przesłanek wskazujących na trudną sytuację życiową między innymi z powodu:
  - sieroctwa,
  - bezdomności,
  - bezrobocia,
  - niepełnosprawności,
  - długotrwałej lub ciężkiej choroby,
  - przemocy w rodzinie,
  - potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
  - bezradności w sprawach opiekuńczo wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
  - trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
  - alkoholizmu lub narkomanii,
  - zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej.
  Ponadto u osób i rodzin ubiegających się o powyższą pomoc dochód nie może przekraczać 150% kryterium dochodowego tj. dla osoby samotnie gospodarującej w wysokości 951zł, a na osobę w rodzinie w wysokości 771zł.

  24.09.2015r.


  Fundacja Bank Żywności w Lublinie na łamach egzemplarza KROMKA CHLEBA pod redakcją prezesa fundacji Pani Marzeny Pieńkosz - Sapiehy składa podziękowania Burmistrzowi Krasnegostawu - Pani Hannie Mazurkiewicz oraz Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie - Panu Mariuszowi Antoniakowi za stworzenie możliwości przeprowadzenia działań współtowarzyszących Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej 2014 - 2020, które miały miejsce 6 sierpnia 2015r. w stołówce Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Krasnymstawie.

  Zapraszamy do lektury !!!
  Kromka Chleba.pdf


  16.09.2015r.

  W dniu 16 września 2015 roku uczestnicy DDPS obejrzeli wystawę "35 lat Solidarności na Ziemi Krasnostawskiej" prezentowaną w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Krasnymstawie. Wystawa została przygotowana przez działaczy Krasnostawskiego Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym i pokazała fakty z historii NSZZ "Solidarność nie tylko w wymiarze lokalnym ale i ogólnopolskim. Zostały również zaprezentowane biuletyny, dokumenty, odznaczenia, pieczęcie oraz zdjęcia świadczące o szerokiej aktywności tego ruchu społecznego. Po obejrzeniu wystawy oraz prezentacji multimedialnej seniorzy z DDPS spotkali się z Panem Romanem Fornalskim i Panem Leszkiem Kołaczem - działaczami Solidarności.  Więcej informacji.pdf

  MOPS posiadaczem Certyfikatu CAL

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie
  ul. Piłsudskiego 9, tel/fax 82 576 23 24, e-mail: mopskrasnystaw@wp.pl