Krasnostawskie towarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego i Pomocy Społecznej

Darmowy Kurs CSS


Darmowy Kurs CSS

STRONA GŁÓWNA



AKTUALNOŚCI



GALERIA



REALIZOWANE PROJEKTY



REALIZOWANE PROGRMY



08.12.2015r.

     W grudniu 2015r. dobiega końca realizacja projektu "SĄSIEDNI" - rozwój usług sąsiedzkich na rzecz mieszkańców Krasnegostawu do końca roku 2015 wdrażanego przez Krasnostawskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego i Pomocy Społecznej w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krasnymstawie.
     Realizacja tak innowacyjnej dla naszego regionu formy wsparcia możliwa jest dzięki otrzymaniu dofinansowania ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 - 2020.
Założenia projektu obejmują:

- wsparcie osób starszych w samodzielnym funkcjonowaniu (załatwianie spraw w urzędach, poradniach lekarskich, realizację recept, dokonywanie zakupów, sporządzanie posiłków, uprzątnięcie mieszkania oraz zapewnienie kontaktów z otoczeniem);
- aktywizację najbliższego sąsiedztwa do włączania się w lokalne problemy społeczne.

Realizacja projektu przyczyniła się do:
- Wdrożenia nowatorskiej na terenie województwa lubelskiego formy wsparcia środowiskowego osób starszych jakim są usługi sąsiedzkie,
- Wsparcia 16 osób starszych w ich codziennym funkcjonowaniu, w wymiarze łącznym 7 077 godzin,
- Stworzenia 16 osobom starszym możliwości dalszego funkcjonowania w środowisku oraz utrzymania tej samodzielności u 15 osób,
- Zorganizowania pierwszej w mieście debaty społecznej dotyczącej polityki senioralnej Miasta.





08.12.2015r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie poprzez Krasnostawskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego i Pomocy Społecznej uczestniczy w mechanizmie "Administrowania rozdysponowaniem owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży" Agencji Rynku Rolnego. Dzięki uznaniu stowarzyszenia za organizację charytatywną Ośrodek ma możliwość bezpłatnego otrzymywania i dystrybucji owoców i warzyw wśród osób, których prawo do otrzymywania pomocy społecznej jest uznane w prawie krajowym. Od początku 2015 roku beneficjenci krasnostawskiego MOPSu otrzymali ponad 9 ton jabłek, zaś w grudniu tego roku kolejne 10 ton jabłek oraz 5 ton marchwi trafi do najbardziej potrzebujących. Kolejna planowana dystrybucja jabłek po 17 grudnia 2015r.

19.11.2015r.

I krasnostawska debata społeczna

Starzenie się społeczeństwa, a w szczególności społeczeństwa Miasta Krasnystaw było głównym tematem debaty społecznej "Krasnostawski Senior - potrzeby, bariery i oczekiwania osób starszych" zorganizowanej przez Krasnostawskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego i Pomocy Społecznej oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie realizowanej dzięki pozyskanym środkom z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 - 2020 na projekt pt. "SĄSIEDNI" . Wychodząc naprzeciw założeniom ustawy z dnia 11 września 2015r. o osobach starszych 17 listopada o godz. 1000 w sali konferencyjnej Krasnostawskiego Domu Kultury spotykały się jednostki/organizacje/kluby realizujące zadania na rzecz seniorów oraz seniorzy miasta Krasnystaw.

więcej informacji

    

10.11.2015r.




19.10.2015r.

"SĄSIEDNI"- rozwój usług sąsiedzkich na rzecz mieszkańców Krasnegostawu do końca roku 2015.

13 października 2015r. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej odbyło się spotkanie robocze przedstawicieli instytucji/organizacji działających na rzecz krasnostawskich osób starszych . W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele:
- Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie,
- Komendy Powiatowej Policji w Krasnymstawie,
- Urzędu Miasta w Krasnymstawie,
- Klubu Seniora przy Krasnostawskim Domu Kultury,
- Krasnostawskiego Domu Kultury,
- Caritas Archidiecezji Lubelskiej
oraz organizatorzy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie wraz z Dziennym Domem Pomocy Społecznej i Krasnostawskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego i Pomocy Społecznej.
Spotkanie służyło wypracowaniu programu planowanej debaty społecznej "Krasnostawski Senior - potrzeby, bariery i oczekiwania" realizowanej w projektu "SĄSIEDNI"- rozwój usług sąsiedzkich na rzecz mieszkańców Krasnegostawu do końca roku 2015.

  



06.10.2015r.


Krasnostawskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego informuje, że z dniem 1 października 2015r. ulegają zwiększeniu limity żywnościowe na osobę wg poniższej tabeli

więcej informacji




24.09.2015r.

Fundacja Bank Żywności w Lublinie na łamach egzemplarza KROMKA CHLEBA pod redakcją prezesa fundacji Pani Marzeny Pieńkosz - Sapiehy składa podziękowania Burmistrzowi Krasnegostawu - Pani Hannie Mazurkiewicz oraz Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie - Panu Mariuszowi Antoniakowi za stworzenie możliwości przeprowadzenia działań współtowarzyszących Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej 2014 - 2020, które miały miejsce 6 sierpnia 2015r. w stołówce Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Krasnymstawie.

Zapraszamy do lektury !!!

Kromka Chleba.pdf



09.09.2015r.

VIII Spartakiada Osób Niepełnosprawnych już za nami !!!



Dnia 9 września 2015 roku na obiekty Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krasnymstawie zjechała rekordowo duża liczba ośrodków wsparcia osób niepełnosprawnych z terenu województwa Lubelskiego na "VIII Spartakiadę Osób Niepełnosprawnych Krasnystaw 2015". Było nas ponad 200 osób z 19 ośrodków wsparcia tj. ŚDS Krasnystaw, DPS Krasnystaw, POW "Przystań" Włodawa, POW Krasnobród, ŚDS Chełm, WTZ "Koło" Świdnik , ŚDS Hrubieszów, ŚDS Zamość, ŚDS Annopol, ŚDS Janów Lubelski, ŚDS Rejowiec Fabryczny, WTZ Krasnystaw, WTZ "Cordis" Rejowiec Fabryczny, ŚDS Sawin, ŚDS Lublin, DPS Surhów, ŚDS Wólka Leszczańska, ŚDS "Cytrynka" Dorohusk oraz DPS Nowiny.

Swoją obecnością zaszczycili nas Zastępca Burmistrza Krasnegostawu - Pan Robert Kościuk, Starosta Krasnostawski - Pan Janusz Szpak, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie - Pan Mariusz Antoniak, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - Pan Szczepan Olchowski, Przedstawiciel Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krasnymstawie - Pan Krzysztof Mazurek, Przedstawiciele klubów sportowych w Krasnymstawie oraz członkowie zarządu Stowarzyszenia w osobach - Ewelina Filipczuk - Łykus oraz Sławomir Iwaniak jak również parter realizacji Spartakiady Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Krasnymstawie Pani Bożenna Pachla.

Po uroczystej defiladzie z udziałem wszystkich zawodników, odegraniu Hymnu Państwowego przez Młodzieżową Orkiestrę Dętą oraz Hejnału Miasta Krasnystaw przez Pana Radosława Drzazgę, Pani Monika Sawa, Prezes KSOZPiPS powitała zawodników oraz przybyłych gości. Otwarcia spartakiady dokonali Pan Janusz Szpak Starosta Krasnostawski oraz Pan Robert Kościuk za-Burmistrza Miasta Krasnystaw Spartakiadę uświetnił występ zespołu tanecznego "Adrisio" działającego przy Krasnostawskim Domu Kultury.

Rywalizacja była bardzo zacięta oraz emocjonująca, zawodników dzieliły centymetry i ułamki sekund. Każdy uczestnik zgodnie z mottem Spartakiady, które odczytał zawodnik ŚDS Krasnystaw Kamil Bednarczuk "Pragnę zwyciężyć, lecz jeśli nie będę mógł zwyciężyć, będę wytrwały w swoim wysiłku" chciał uzyskać jak najlepszy wynik.
Wyniki zawodów:

Rzut piłką lekarską M
I miejsce - Dębek Krzysztof POW Krasnobród - 16.1 m
II miejsce - Bulwicki Janusz ŚDS Chełm - 14.7 m
III miejsce - Kamiński Jerzy ŚDS Krasnystaw - 14.2 m

Rzut piłką lekarską K
I miejsce- Gołębiowska Renata ŚDS Hrubieszów - 8,6 m
II miejsce - Komada Katarzyna ŚDS Rejowiec Fabryczny - 8.2 m
III miejsce - Bochyńska Krystyna ŚDS Krasnystaw - 7.6 m

Skok w dal M
I miejsce - -Świder Zbigniew DPS Krasnystaw - 4.90 m
II miejsce- - Kwiatkowski Marcin DPS Krasnystaw - 4,80 m
III miejsce - Cierach Bogdan POW Włodawa - 4.30 m

Skok w dal K
I miejsce - Patyk Katarzyna WTZ Krasnystaw - 2.85 m
II miejsce - Czeryna Katarzyna ŚDS Dorohusk - 2.50 m
III miejsce - Wójtowicz Katarzyna ŚDS Chełm - 2,25 m

Bieg na 50 m: M
I miejsce - Daniel Kopka WTZ Świdnik - 7,270 s
II miejsce - Jaworski Jarosław -7,879 s
III miejsce - Dębniak Krzysztof POW Włodawa - 8,124s

Bieg na 50 m: K
I miejsce - Walczuk Beata ŚDS Dorohusk - 9,463,78 s
II miejsce -Tarylczuk Anna - 9.760 s
III miejsce -- Kulbacka Ewa ŚDS Krasnystaw - 9,870 s

Przeciąganie liny:
I miejsce - POW Krasnobród
II miejsce - ŚDS Krasnystaw
III miejsce - DPS Surhów

Bieg sztafetowy 4x100m:
I miejsce - POW Włodawa - 59.133 s
II miejsce - DPS Krasnystaw - 59.296 s
III miejsce - ŚDS Krasnystaw - 1.04.402 s

Zwycięzcy poszczególnych konkurencji otrzymali dyplomy, nagrody rzeczowe oraz medale a każdy uczestnik zawodów pamiątkowe koszulki i słodkie paczki.
Po raz pierwszy w tym roku 3 ośrodki wsparcia otrzymały nagrody rzeczowe(zestaw 3 gier ) za osiągnięcie najlepszych wyników tj.:
- Dom Pomocy Społecznej w Krasnymstawie,
- Środowiskowy Dom Samopomocy w Krasnymstawie
- Powiatowy Ośrodek Wsparcia we Włodawie

Rywalizacji sportowej towarzyszył festyn integracyjny przy muzyce DJ Mundi.
Uczestnicy mieli możliwość udziału w:
- zabawie tanecznej,
- grach zespołowych,
- zabawach ruchowych,
- strzałach paintball,
- strzałach do celu

jak również obejrzeć z bliska pojazdy specjalistyczne prezentowane przez Komendę Powiatową Policji w Krasnymstawie i Państwową Straż Pożarną w Krasnymstawie
Celem imprezy była promocja sportu i rekreacji wśród niepełnosprawnych mieszkańców województwa lubelskiego oraz integracja ośrodków wsparcia .

Dzięki dofinansowaniu Miasta Krasnystaw, Województwa Lubelskiego oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Krasnystaw gościł aż tak wiele niepełnosprawnych mieszkańców naszego województwa.

ORGANIZATORZY CIESZĄ SIĘ ZE SKALI WYDARZENIA JAK RÓWNIEŻ DZIĘKUJĄ ZA MOŻLIWOŚĆI A UCZESTNIKOM MÓWIĄ DO ZOBACZENIA ZA ROK!!!




03.09.2015r.



18.08.2015r.

VIII SPARTAKIADA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - KRASNYSTAW 2015

Krasnostawskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego i Pomocy Społecznej wraz ze Środowiskowym Domem Samopomocy w Krasnymstawie zapraszają Ośrodki Wsparcia działające na rzecz Osób Niepełnosprawnych z terenu województwa lubelskiego do udziału w VIII SPARTAKIADZIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - KRASNYSTAW 2015, która odbędzie się 8 września 2015r. w Krasnymstawie. Szczegółowe zasady zgłaszania ośrodków określa Regulamin VIII Spartakiady Osób Niepełnosprawnych.
ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU! dzięki dofinansowaniu Miasta Krasnystaw, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Województwa Lubelskiego zmaganiom sportowym towarzyszył będzie Festyn Integracyjny z DJ MUNDI.

Regulamin pdf
Załączniki.docx


10.08.2015r.

Uczymy jak zdrowo się odżywiać w czasie upałów

6 sierpnia 2015r. w stołówce Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Krasnymstawie odbyły się warsztaty w ramach działań współtowarzyszących Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 -2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Organizatorem warsztatów była Fundacja Bank Żywności w Lublinie oraz Krasnostawskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego i Pomocy Społecznej.
Warsztaty obejmowały pogadankę pt. "Zasady zdrowego żywienia" prowadzoną przez dietetyka - Panią Edytę Szymaniak. Szczególnie podkreślano istotność doboru posiłków w trakcie obecnie trwających trudnych warunków atmosferycznych tj. eliminacji sztucznie słodzonych napoi oraz spożywaniu dużej ilości wody niegazowanej. W trakcie warsztatów trwał pokaz kulinarny prowadzony przez kucharza - Pana Łukasza Jakubczyka, który zaprezentował jak łatwo i tanio można przygotować orzeźwiającą lemoniadę, pyszne sałatki oraz zdrowy chłodnik.

Więcej informacji pdf


10.08.2015r.

" XIV Biesiada Integracyjna" już za nami

4 sierpnia 2015r. w ogrodach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie odbyła się XIV Biesiada Integracyjna zorganizowana przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Krasnymstawie przy współpracy z Krasnostawskim Stowarzyszeniem Ochrony Zdrowia Psychicznego i Pomocy Społecznej oraz Środowiskowym Domem Samopomocy w Krasnymstawie. Biesiada Integracyjna jest coroczną imprezą, która zapisała się już na trwałe w działalności Ośrodków wsparcia i Stowarzyszenia. W tym roku Biesiada miała charakter "Tradycyjnego wiejskiego wesela". Głównym celem spotkania była aktywizacja i integracja środowiska seniorów z terenu miasta i powiatu krasnostawskiego oraz mieszkańców zaprzyjaźnionych domów pomocy społecznej, uczestników ośrodków wsparcia , a także promocja twórczości kulturalnej i artystycznej oraz kultywowanie polskiej tradycji.

Więcej informacji pdf


04.08.2015r.

Osoby świadczące pomoc sąsiedzką w ramach projektu "SĄSIEDNI" - rozwój usług sąsiedzkich na rzecz mieszkańców Krasnegostawu do końca roku 2015 realizowanego w partnerstwie przez Krasnostawskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego i Pomocy Społecznej oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie mają zapewnione optymalne warunki pracy poprzez:

zapewnienie odzieży ochronnej,
zapewnienie stałego dostępu do rękawiczek ochronnych - jednorazowych,
zapewnienie stałego dostępu do artykułów higienicznych - ręczników jednorazowych.

Więcej informacji pdf


04.08.2015r.

PRZYPOMINAMY O DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI

Krasnostawskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego i Pomocy Społecznej przypomina,że z dniem 11 czerwca 2015 r. rozpoczęło dystrybucję artykułów żywnościowych otrzymywanych z Fundacji Bank Żywności w Lublinie.

Dystrybucja żywności odbywa się w sposób ciągły
w każdy dzień roboczy w godzinach :
- od 10 00 - 14 00 w okresie letnim (lipiec - sierpień)
- od 9 00 - 12 00 w okresie jesienno - zimowym (wrzesień - luty 2016)


Więcej informacji pdf



04.08.2015r.


Już ponad 2 000 godzin pomocy sąsiedzkiej otrzymało 15 osób starszych zakwalifikowanych do projektu "SĄSIEDNI" - rozwój usług sąsiedzkich na rzecz mieszkańców Krasnegostawu do końca roku 2015 realizowanego w partnerstwie przez Krasnostawskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego i Pomocy Społecznej oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie.

Realizacja pomocy sąsiedzkiej rozpoczęła się od maja 2015r. i potrwa do końca grudnia tego roku. Do pomocy sąsiedzkiej zatrudniono 15 osób wyrażających wolę i chęć udzielania pomocy sąsiadowi (większość stanowią osoby, które jeszcze przed rozpoczęciem realizacji projektu taką pomoc świadczyły bezinteresownie i nieodpłatnie). Sąsiedzi wspierają osoby starsze w podstawowych czynnościach dnia codziennego. Zakres wsparcia jest indywidualny i dostosowany do potrzeb, oczekiwań i barier osób starszych.

Są to przede wszystkim czynności związane z pomocą m.in.:
w robieniu zakupów,
dokonywaniu opłat,
utrzymaniu czystości w pomieszczeniach,
wykupywaniu leków, ustalaniu wizyt lekarskich
przygotowywaniu posiłków,
w załatwianiu spraw urzędowych,
utrzymaniu higieny odzieży i bielizny,
w organizacji czasu wolnego.

Dzięki realizacji projektu osoby starsze mają stwarzane warunki do dalszego (jak najdłuższego) funkcjonowania w dotychczasowym środowisku jak również promowane są postawy społeczne propagujące ideę solidarności międzypokoleniowej jak również podejmowania działań na rzecz starszych mieszkańców Krasnegostawu.

Realizacja projektu nie byłaby możliwa bez dofinansowania ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 - 2020.

03.08.2015r.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W DZIAŁANIACH TOWARZYSZĄCYCH
PROGRAMU POPŻ 2015


Wszystkich beneficjentów Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 Podprogramu 2015 (osoby otrzymujące pomoc żywnościową w formie paczek)


ZAPRASZAMY do udziału w działaniach towarzyszących tego programu, które odbędą
się 6 sierpnia (czwartek) 2015r. od godz. 1400 w stołówce Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Krasnymstawie ul. Piłsudskiego 9

W ramach działań przewidziano:
1.Pogadankę nt. "Zasady zdrowego żywienia" (prowadząca Edyta Szymaniak - dietetyk)
2.Pokaz kulinarny połączony z degustacją orzeźwiającej lemoniady, pysznych sałatek i zdrowego chłodnika (prowadzący mistrz kuchni Kamil Kozioł)



07.07.2015r.

Bezpłatne jabłka


Krasnostawskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego i Pomocy Społecznej prowadzi bezpłatną dystrybucję jabłek.

Zapraszamy po odbiór beneficjentów pomocy społecznej.





16.04.2015r.

OGŁOSZENIE O REALIZACJI PROJEKTU
"SĄSIEDNI" - rozwój usług sąsiedzkich na rzecz mieszkańców Krasnegostawu do końca roku 2015


Krasnostawskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego i Pomocy Społecznej w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krasnymstawie rozpoczyna realizację projektu pt. "SĄSIEDNI" rozwój usług sąsiedzkich na rzecz mieszkańców Krasnegostawu do końca roku 2015 współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 - 2020. Projekt "SĄSIEDNI" ukierunkowany jest na wdrożenie nowatorskiej dla miasta Krasnystaw formy wsparcia i pomocy tj. usług sąsiedzkich mających charakter wspomagająco - opiekuńczy

Więcej informacji pdf

KARTA ZGŁOSZENIOWA.pdf

Siedziba
ul. Piłsudskiego 9
pokój nr. 102
tel. 82 576 22 81
e-mail: ksozp@interia.pl



Krasnostawskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego i Pomocy Społecznej w Krasnymstawie
ul. Piłsudskiego 9, tel/fax 82 576 22 81, e-mail: ksozp@interia.pl

Strona jest Biuletynem Informacji Publicznej Stowarzyszenia