Krasnostawskie towarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego i Pomocy Społecznej

Darmowy Kurs CSS


Darmowy Kurs CSS

STRONA GŁÓWNAAKTUALNOŚCIGALERIAREALIZOWANE PROJEKTYREALIZOWANE PROGRMY


Plener Malarski Osób NiepełnosprawnychZadanie polega na organizacji oraz przeprowadzeniu pięciodniowego pleneru malarskiego na Roztoczu i zakończonego spotkaniem integracyjnym połączonym z wystawą poplenerową w Krasnostawskim Domu Kultury.

Główny cel: Zwiększenie aktywności społecznej 12 osób niepełnosprawnych zamieszkałych w Krasnymstawie poprzez:
zmotywowanie osób niepełnosprawnych do aktywności twórczej, odbioru i przeżywania wartości wizualnych oraz do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym,
rozbudzenie i podtrzymywanie zainteresowań i zdolności plastycznych, odbioru i przeżywania;
integrację osób niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym.

Adresaci: 12 osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałych na terenie Krasnegostawu - uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Krasnymstawie.

Zakres wsparcia:
1) Organizacja i przeprowadzenie Pleneru malarskiego:
Organizacja zakwaterowania i wyżywienia na czas pobytu,
Przeprowadzenie zajęć plastycznych w plenerze połączonego ze zwiedzaniem okolicy.
Przeprowadzenie zajęć rekreacyjnych na powietrzu, w ramach organizacji czasu wolnego.
2) Organizacja i przeprowadzenie spotkania podsumowującego - wystawy poplenerowej w Krasnymstawie:
Przygotowanie oraz wręczenie uczestnikom zadania pamiątkowych albumów z "Pleneru malarskiego osób niepełnosprawnych

Zespół wsparcia :
Koordynator - Magdalena Wróbel tel. 82 576 69 00

Siedziba
ul. Piłsudskiego 9
pokój nr. 102
tel. 82 576 22 81
e-mail: ksozp@interia.plKrasnostawskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego i Pomocy Społecznej w Krasnymstawie
ul. Piłsudskiego 9, tel/fax 82 576 22 81, e-mail: ksozp@interia.pl

Strona jest Biuletynem Informacji Publicznej Stowarzyszenia