Krasnostawskie towarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego i Pomocy Społecznej

Darmowy Kurs CSS


Darmowy Kurs CSS

STRONA GŁÓWNAAKTUALNOŚCIGALERIAREALIZOWANE PROJEKTYREALIZOWANE PROGRMY


"SĄSIEDNI" - rozwój usług sąsiedzkich
na rzecz mieszkańców Krasnegostawu do końca roku 2015Krasnostawskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego i Pomocy Społecznej
w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krasnymstawie rozpoczyna realizację projektu pt. "SĄSIEDNI" - rozwój usług sąsiedzkich na rzecz mieszkańców Krasnegostawu do końca roku 2015 współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 - 2020.
Projekt "SĄSIEDNI" ukierunkowany jest na wdrożenie nowatorskiej dla miasta Krasnystaw formy wsparcia i pomocy tj. usług sąsiedzkich mających charakter wspomagająco - opiekuńczy

Głównym celem projektu jest rozwój usług sąsiedzkich na rzecz starszych mieszkańców Krasnegostawu do końca roku 2015, poprzez:
1. Wsparcie samodzielności i pomoc 15 osobom starszym w czynnościach dnia codziennego,
2. Stworzenie 15 osobom warunków do dalszego (jak najdłuższego) funkcjonowania
w dotychczasowym środowisku,
3. Promocja wśród społeczności Krasnegostawu postaw społecznych propagujących działania na rzecz seniorów.

Projekt skierowany jest do 15 osób starszych w wieku 60+, spełniających kryteria:

 • zamieszkałych na terenie Miasta Krasnystaw,
 • samotnie gospodarujących lub prowadzących jednoosobowe gospodarstwo domowe,
 • których miesięczny dochód nie przekracza 250% ustawowego kryterium dochodowego dla osoby samotnie gospodarującej (zgodnie z ustawą o pomocy społecznej) tj. 1 355zł,
 • dotkniętych długotrwałą lub ciężką chorobą, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności,
 • wymagających wsparcia w podstawowych codziennych czynnościach domowych i życiowych,
 • wyrażających wolę i chęć udziału w projekcie.

  Z tytułu otrzymania wsparcia usług sąsiedzkich osoby starsze nie będą ponosiły odpłatności.
  Do realizacji usług zatrudnionych zostanie ok. 15 osób z najbliższego sąsiedztwa świadczących usługi sąsiedzkie na rzecz osób starszych na podstawie umowy zlecenia, spełniające kryteria:
 • osoba zamieszkała w najbliższym sąsiedztwie osoby starszej,
 • osoba o nieposzlakowanej opinii, budząca zaufanie osoby starszej,
 • osoba zrównoważona, odpowiedzialna, zdolna do pracy na rzecz seniora.

  Ponadto w ramach projektu zostanie zorganizowana DEBATA SPOŁECZNA, na której zostaną poruszone problemy i potrzeby seniorów oraz zostaną wypracowane rekomendacje dla Rady Miasta.

             

 • Siedziba
  ul. Piłsudskiego 9
  pokój nr. 102
  tel. 82 576 22 81
  e-mail: ksozp@interia.pl  Krasnostawskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego i Pomocy Społecznej w Krasnymstawie
  ul. Piłsudskiego 9, tel/fax 82 576 22 81, e-mail: ksozp@interia.pl

  Strona jest Biuletynem Informacji Publicznej Stowarzyszenia