Krasnostawskie towarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego i Pomocy Społecznej

Darmowy Kurs CSS


Darmowy Kurs CSS

STRONA GŁÓWNAAKTUALNOŚCIGALERIAREALIZOWANE PROJEKTYREALIZOWANE PROGRMY


Spartakiada Osób Niepełnosprawnych


Organizacja corocznej imprezy rekreacyjno - integracyjnej zapoczątkowanej przez Stowarzyszenie w roku 2008 i skierowanej do osób niepełnosprawnych z terenu województwa Lubelskiego, polegającej na przeprowadzeniu szeregu konkurencji sportowych lekkoatletycznych wśród uczestników zadania oraz integrację.

Główny cel: Głównym celem Spartakiady jest przede wszystkim wzbudzenie u niepełnosprawnych mieszkańców województwa lubelskiego poprzez sportową rywalizację, chęci i gotowości do pokonywania barier poprzez:
promocję zdrowego trybu życia ukierunkowanego na ruch i rekreację,
aktywizację i integrację uczestników spartakiady.

Adresaci: Osoby niepełnosprawne - uczestnicy ośrodków wsparcia osób niepełnosprawnych lub domów pomocy społecznej z terenu województwa lubelskiego. Planowany jest udział min. 10 ośrodków wsparcia.


Zakres wsparcia:
1) Organizacja i przeprowadzenie konkurencji sportowych z podziałem na płeć, w kategoriach: bieg 60m mężczyzn, bieg 60m kobiet, Skok w dal mężczyzn, Skok w dal kobiet, Rzut piłką lekarską mężczyzn/kobiet, Rzut piłeczką palantową mężczyzn/kobiet, Drużynowe przeciąganie liny, Rzut piłką do celu, Sztafeta mężczyzn/kobiet.
2) Uroczyste wręczenie nagród indywidualnych i drużynowych oraz upominków uczestnikom zadania.
3) Festyn integracyjny przygotowany przez organizatorów Spartakiady, w ramach którego uczestnicy będą mieli możliwość:
­ Przejażdżki konno,
­ Strzału z łuku, z paintball,
­ Zabawy chustą klauza,
­ Uczestnictwa w konkurencjach zręcznościowych (rzut do celu, skoki na skakance),
­ Uczestnictwa w konkursie plastycznym " Spartakiada moimi oczami".
W trakcie spartakiady odbywał się będzie pokaz wozów (strażackich i policyjnych) oraz zespołów tanecznych działających przy Domu Kultury w Krasnymstawie jak również Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Krasnegostawu.
Nad zdrowiem i dobrym samopoczuciem sportowców i bawiących się będzie czuwała wyspecjalizowana pomoc medyczna poprzez prowadzenie punktu medycznego oraz punkt pomiaru ciśnienia


Zespół wsparcia :

Koordynator - Mariusz Wróbel tel. 82 576 69 00

Siedziba
ul. Piłsudskiego 9
pokój nr. 102
tel. 82 576 22 81
e-mail: ksozp@interia.plKrasnostawskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego i Pomocy Społecznej w Krasnymstawie
ul. Piłsudskiego 9, tel/fax 82 576 22 81, e-mail: ksozp@interia.pl

Strona jest Biuletynem Informacji Publicznej Stowarzyszenia