Krasnostawskie towarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego i Pomocy Społecznej

Darmowy Kurs CSS


Darmowy Kurs CSS

STRONA GŁÓWNAAKTUALNOŚCIGALERIAREALIZOWANE PROJEKTYREALIZOWANE PROGRMY


Grupa wsparcia "Twarzą do życia"


Zadanie ukierunkowane jest na prowadzenie grupy wsparcia dla kobiet współuzależnionych, bezrobotnych poprzez stworzenie warunków do uzyskania profesjonalnej pomocy specjalistycznej socjalnej i psychologicznej oraz zaktywizowanie uczestników grupy wsparcia.
Główny cel: Głównym celem zadania jest podejmowanie działań wspierających w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób współuzależnionych i aktywizacja społeczna tych osób.

Adresaci: Kobiety współuzależnione, które:
mają motywację do zmiany swojej sytuacji,
zamieszkują na terenie miasta Krasnegostawu


Zakres wsparcia: Zadanie polega na prowadzeniu grupy wsparcia w formie:
1) Cyklicznych co tygodniowych spotkań w siedzibie Stowarzyszenia. Prowadzona będzie przez 2 specjalistów tj. pracownika socjalnego (3x w miesiącu) oraz psychologa (1x w miesiącu).
2) Spotkania okolicznościowe podtrzymujących u uczestników grupy tradycje kulturowe oraz mające charakter kształtowania pozytywnych zachowań społecznych w grupie. Planowane są spotkania z okazji Dnia Kobiet, Wielkanocy, Majówki, Święto pieczonego ziemniaka, Andrzejki, Spotkanie opłatkowe.
3) Dwudniowy wyjazd aktywizacyjno - integracyjny na Roztocze.


Zespół wsparcia :
Opiekun grupy - Elżbieta Stępniak tel. 82 576 22 81
Psycholog

           

Siedziba
ul. Piłsudskiego 9
pokój nr. 102
tel. 82 576 22 81
e-mail: ksozp@interia.plKrasnostawskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego i Pomocy Społecznej w Krasnymstawie
ul. Piłsudskiego 9, tel/fax 82 576 22 81, e-mail: ksozp@interia.pl

Strona jest Biuletynem Informacji Publicznej Stowarzyszenia