Krasnostawskie towarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego i Pomocy Społecznej

Darmowy Kurs CSS


Darmowy Kurs CSS

STRONA GŁÓWNAAKTUALNOŚCIGALERIAREALIZOWANE PROJEKTYREALIZOWANE PROGRMY


Usługi opiekuńcze dla osób starszych w miejscu ich zamieszkania, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób a są jej pozbawione.


Organizacja i świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie w miejscu ich zamieszkania, których celem jest pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Adresaci: podopieczni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie posiadający indywidualne decyzje administracyjne.

Zakres wsparcia: Zakres usług opiekuńczych zgodny jest z decyzją administracyjną Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie oraz dostosowany do zawartych w niej zaleceń.
Usługi mogą obejmować:
a) Czynności pielęgnacyjne:
Toaleta chorego
Zmiana bielizny pościelowej i osobistej
Podawanie leków
Zapobieganie powstawaniu odleżyn i odparzeń
b) Czynności gospodarcze.
Utrzymanie czystości w pomieszczeniu podopiecznego
Zakup artykułów spożywczych i przemysłowych na potrzeby chorego
Pranie bielizny osobistej i pościelowej
Przynoszenie opału i palenie w piecach
Przygotowywanie lub przynoszenie posiłków
Realizacja recept
Załatwianie spraw urzędowych
c) Pomoc w podtrzymaniu psychofizycznej kondycji podopiecznego
Organizowanie czasu wolnego i spacerów
Podtrzymywanie indywidualnych zainteresowań

Zespół wsparcia :
Koordynator usług - Agnieszka Poniedziałek tel. 82 576 23 24
Realizatorzy usług :
Opiekunki środowiskowe

           

Siedziba
ul. Piłsudskiego 9
pokój nr. 102
tel. 82 576 22 81
e-mail: ksozp@interia.plKrasnostawskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego i Pomocy Społecznej w Krasnymstawie
ul. Piłsudskiego 9, tel/fax 82 576 22 81, e-mail: ksozp@interia.pl

Strona jest Biuletynem Informacji Publicznej Stowarzyszenia