Krasnostawskie towarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego i Pomocy Społecznej

Darmowy Kurs CSS


Darmowy Kurs CSS

STRONA GŁÓWNAAKTUALNOŚCIGALERIAREALIZOWANE PROJEKTYREALIZOWANE PROGRMY


Pomoc żywnościowa najuboższej ludności Krasnegostawu


Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.


Do skorzystania ze wsparcia w postaci żywności i realizowanych działań towarzyszących uprawnione są osoby, które spełniają określone przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (813 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 684 zł dla osoby w rodzinie), na podstawie skierowania wystawionego przez właściwy terytorialnie Ośrodek Pomocy Społecznej, lub w przypadku osoby bezdomnej - oświadczenia podpisanego w organizacji.

Artykuły spożywcze przekazywane będą w formie paczek żywnościowych, w składzie których, do końca lutego 2016, znajdą się co najmniej artykuły spożywcze spośród następującego typu: makaron świderki, ryż biały, kaszę jęczmienną, płatki kukurydziane, mleko UHT, ser żółty , groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, dżem truskawkowy, mielonkę wieprzową, klopsiki w sosie własnym, cukier biały, olej rzepakowy.

Ewentualne skargi dotyczące sposobu realizacji dystrybucji przyjmuje Minister Pracy i Polityki Społecznej, na adres korespondencji: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa.

KWALIFIKACJA UCZESTNIKÓW PROGRAMU

1. Krasnostawskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego i Pomocy Społecznej kwalifikuje osoby do uczestnictwa w PO PŻ:

a) przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krasnymstawie,

b) samodzielnie, wyłącznie osoby bezdomne.

2. Stowarzyszenie zakwalifikuje osoby potrzebujące na podstawie skierowań Ośrodka lub samodzielnie - wyłącznie osoby bezdomne.

3. Pomoc żywnościowa może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 813 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 684 zł dla osoby w rodzinie .

4. Planowana łączna liczba osób najuboższych, do których przekazywana będzie pomoc żywnościowa
Programu 2015 za pośrednictwem OPL: 553 osób


ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH


Krasnostawskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego i Pomocy Społecznej informuje, że gotowe artykuły spożywcze pochodzące z Programu:

1. będą przekazywane wyłącznie do osób spełniających kryteria kwalifikowalności,

2. zostaną przekazane w formie paczki żywnościowej, która obejmuje zestaw co najmniej 6 rodzajów artykułów spożywczych z co najmniej 3 grup towarowych przy czym zestaw artykułów spożywczych dla osoby w Podprogramie 2015 obejmuje:

7 opakowań makaronu świderki (500g),
4 opakowania ryżu (1 kg),
8 opakowań kaszy jęczmiennej (500 g),
8 opakowań herbatników (200 g),
4 opakowania kawy zbożowej instant (200 g),
3 opakowania płatków kukurydzianych (500 g),
8 opakowań mleka UHT (1 l),
2 opakowania sera podpuszczkowego dojrzewającego (400 g),
12 opakowań sera topionego (100 g),
5 opakowań groszku z marchewką (400 g),
4 opakowania soku jabłkowego (1 l),
7 opakowań koncentratu pomidorowego (160 g),
5 opakowań dżemu truskawkowego (390 g),
10 opakowań mielonki wieprzowej (400 g),
4 opakowania klopsików w sosie własnym (850 g),
5 opakowań cukru białego (1 kg),
2 opakowania oleju rzepakowego (1l).


oraz limitów ilościowych wydania, tj.:
 • minimalny limit pomocy żywnościowej - 6 paczek żywnościowych na osobę, • Jednocześnie informujemy że artykuły spożywcze nie będą przekazane żadnym nieuprawnionym osobom trzecim ani innym nieuprawnionym organizacjom i instytucjom, za wyjątkiem zwrotu do Banku Żywności w myśl § 4, ust. 3 .


  INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA
  SKARG DOTYCZĄCYCH REALIZACJI PODPROGRAMU 2015


  Krasnostawskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego i Pomocy Społecznej informuje, że osoby najbardziej potrzebujące mają możliwość składania skarg dotyczących sposobu realizacji dystrybucji przez Stowarzyszenie do:

  1. Organizacji Partnerskiej o zasięgu Regionalnym - FUNDACJI BANK ŻYWNOŚCI
  z siedzibą w Lublinie ul. Młyńska 18

  lub do:

  2. Instytucji Zarządzającej - MINISTERSTWA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ  Zespół wsparcia :
  Koordynator - Jadwiga Krzyżanowska tel. 82 576 22 81
  Osoba odpowiedzialna za dystrybucję - Monika Gąbka
             
  Pomoc żywnościowa najuboższej ludności Krasnegostawu jest współfinansowana z:


  Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

  Miasta Krasnystaw

  Siedziba
  ul. Piłsudskiego 9
  pokój nr. 102
  tel. 82 576 22 81
  e-mail: ksozp@interia.pl  Krasnostawskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego i Pomocy Społecznej w Krasnymstawie
  ul. Piłsudskiego 9, tel/fax 82 576 22 81, e-mail: ksozp@interia.pl

  Strona jest Biuletynem Informacji Publicznej Stowarzyszenia