Spotkanie Noworoczne w Dziennym Domu Pomocy Społecznej

4 mW dniu 11 stycznia 2018r. w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Krasnymstawie odbyło się Spotkanie Noworoczne, zorganizowane dla uczestników i pracowników DDPS.
Na spotkaniu byli obecni : Pani Hanna Mazurkiewicz – Burmistrz Krasnegostawu, Pan Mariusz Antoniak – Dyrektor MOPS, Pani Bożena Pleszczyńska – Głowna księgowa MOPS, Pani Burmistrz powitała wszystkich zebranych składając serdeczne życzenia noworoczne podziękowała wszystkim za współpracę w ubiegłym roku. Uczestnicy lampką soku wznieśli toast za pomyślność w 2018 roku.

Główna atrakcją spotkania był występ ukraińskiego zespołu „Cudowne struny”. Panie śpiewały, a także grały na ukraińskim ludowym instrumencie muzycznym –bandurze, liczącym 56 strun. Zespół pochodzi z miejscowości Krotoszyn koło Lwowa. Grupa przyjechała do Polski w ramach współpracy Stowarzyszenia Zielony Krzyż z Ukrainy
ze Stowarzyszeniem Integracyjnym „Magnum Bonum”.
Należy podkreślić, że wszyscy wysłuchali koncertu w wielkim skupieniu, koncert został wspaniale przyjęty o czym może świadczyć fakt, że zespół został nagrodzona owacją na stojąco.
Kolejnym punktem programy był występ Chóru Jesienne Promyki. - koncert ich pozwolił nam nadal trwać w świątecznej atmosferze, a cała sala rozbrzmiewała pięknymi dźwiękami kolęd i pastorałek.
Spotkanie odbyło się w ciepłej, rodzinnej atmosferze, a dopełniło je wspólne śpiewanie kolęd.