"Bezpieczni w służbie i w pracy"

Dnia 20 lutego 2018 roku w Sali Konferencyjnej Krasnostawskiego Domu Kultury odbyło się szkolenie dotyczące zasad samoobrony i bezpieczeństwa w miejscu pracy. Organizatorem spotkania był Areszt Śledczy w Krasnymstawie. Wydarzenie zorganizowano w oparciu o ogólnopolską kampanię społeczną Służby Więziennej pn.: „Bezpieczni w Służbie i w pracy”. Celem niniejszej działalności jest ukazanie różnych metod i technik radzenia sobie z agresją werbalną i niewerbalną awanturniczych petentów, a także uzyskanie wiadomości o tym, jak bezpiecznie zorganizować miejsce pracy oraz jakie prawa przysługują funkcjonariuszom publicznym.

Więcej na stronie Urzędu Miasta Krasnystaw