Spotkanie integracyjne uczestników grupy wsparcia „Krok w przód” z okazji „Dnia Kobiet”

W dniu 09.03.2018r odbyło się spotkanie integracyjne uczestników grupy wsparcia „Krok w przód” z okazji „Dnia Kobiet”.
W spotkaniu udział wzięli: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie Pan Mariusz Antoniak, Kierownik Sekcji Pomocy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Jadwiga Krzyżanowska oraz pracownicy socjalni Pani Agnieszka Kowalczyk i Pani Anita Chmiel. Uczestniczki spotkania z okazji „Dnia Kobiet” otrzymały kwiaty-goździki, a z okazji „Dnia mężczyzn” przypadającego 10.03.2018r obdarowano kwiatem również Pana Dyrektora MOPS. Przy słodkim poczęstunku integracja przebiegła w miłej atmosferze.

1