Zabawa choinkowa

20170127 m

Sekcja Pomocy Środowiskowej informuje, że w dniu 21.01.2017r zorganizowana została we współpracy ze Świetlicą Dziennego Wsparcia dla dzieci i młodzieży zabawa choinkowa dla 80 dzieci pochodzących z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, niepełnosprawnych korzystających ze wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie.

W spotkaniu uczestniczyli najmłodsi podopieczni ośrodka wraz z rodzicami i rodzeństwem. Imprezę rozpoczęła Pani Ewa Jastrzębska Kierownik Sekcji Pomocy Środowiskowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krasnymstawie witając dzieci z opiekunami oraz zaproszonych gości, Pana Wojciecha Kowalczyka z-ca Burmistrza Krasnegostawu, Panią Agnieszkę Pocińską-Bartnik Przewodniczącą Komisji Samorządowej Spraw Społecznych, Handlu i Usług, Panią Marię Radczuk Kierownika Dziennego Domu Pomocy Społecznej oraz Panią Agnieszkę Bukowską Wiceprezesa Krasnostawskiego Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Psychicznego i Pomocy Społecznej oraz organizatorów zabawy choinkowej tj. pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Kierownika Świetlicy Dziennego Wsparcia Panią Martę Soczyńską.

Celem imprezy była integracja społeczna, nauka tolerancji na niepełnosprawność oraz zdobycie umiejętności aktywnego spędzania czasu wolnego. Podczas imprezy dzieci i rodzice czynnie uczestniczyli w organizowanych przez Pana Piotra Filewicza wodzireja firmy ,, Martuś” grach i zabawach, za udział w których otrzymywały nagrody.

Zabawa choinkowa możliwa była do zorganizowania dzięki wsparciu społeczności lokalnej tj. Stowrzyszenia Kupców Krasnostawskich, Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Pana Andrzeja Pałka Hurtownia Wędlin oraz Pani Jadwigi Grela Wyroby Cukiernicze przygotowano poczęstunek.

Wspólna zabawa z Mikołajem przysporzyła dzieciom wiele radości i zadowolenia, umożliwiła dzieciom wspólną zabawę z rodzicami oraz aktywne spędzenie czasu wolnego integrując się ze środowiskiem lokalnym.

cal