Spotkanie integracyjne z okazji „Dnia Kobiet” dla uczestników grupy wsparcia „Krok w przód”

3 mW dniu 10.03.2016r odbyło się spotkanie integracyjne z okazji „Dnia Kobiet” dla uczestników grupy wsparcia „Krok w przód”.
W spotkaniu udział wzięli: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie Pan Mariusz Antoniak, Kierownik Sekcji Pomocy Środowiskowej Pani Ewa Jastrzębska oraz pracownicy socjalni: Pani Agnieszka Kowalczyk i Pani Anita Chmiel. Uczestniczki spotkania z okazji „Dnia Kobiet” otrzymały tulipany, integrowały się przy słodkim poczęstunku.
Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze.

4