ŚWIATOWY DZIEŃ ZDROWIA 2017

pis logo

 

Konferencja Krasnostawski Dom Kultury
Sala Konferencyjna
7 kwietnia 2017 r. godz. 11:00-14:00

 

„DEPRESJA - POROZMAWIAJMY O NIEJ"

Program Konferencji
1. Uroczyste otwarcie Konferencji – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie lek. Barbara Niewiadomska
2. Zasady odżywiania w profilaktyce i przebiegu depresji - Grzegorz Kowaluk, psychodietetyk „MOBILNA DIETA" Lublin
3. Depresja, porozmawiajmy o uczuciach – Joanna Dutkowska, psychoterapeuta, Centrum Charytatywne „Caritas"
4. Las jako środowisko sprzyjające zdrowiu – Monika Krysiak, Nadleśnictwo Krasnystaw
5. Holistyczne ujęcie zdrowia – Bogumiła Prymaczuk, Państwowa Inspekcja Sanitarna Krasnystaw
6. Występ artystyczny

Punkt informacyjny: poradnictwo medyczne, pomiar CO w wydychanym powietrzu u osób palących papierosy, obliczanie wskaźnika BMI, pomiar RR, rozdawnictwo materiałów tematycznych