"Już jesteś Wiosno!"

3 mW przedostatnim tygodniu marca odbyły się na naszej Świetlicy zajęcia związane z tematyką wiosenną. Celem zajęć było dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie, poznawanie zwyczajów związanych z powitaniem wiosny i pożegnaniem zimy. Wychowankowie nabyli umiejętności na różnych płaszczyznach ich aktywności: werbalnej, muzyczno-ruchowej (nauka piosenek "Idzie wiosna"), plastycznej (wykonywanie kwiatów wiosennych z róznych materiałów), integrowanie społeczności świetlicowej we wspólnym przeżywaniu i zabawie, rozbudzanie wrażliwości na piękno przyrody (spacer krajoznawczy i zabawy na świeżym powietrzu) oraz wdrażanie do kulturalnego zachowania podczas spaceru.
Wychowankowie poznali cechy charakterystyczne wiosny oraz nabyli nowych umiejętności.
Zajęcia były bardzo atrakcyjne i pouczające dla wychowanków.