Zmiany w systemie wsparcia rodzin (w tym 500plus)

Informujemy, że nastąpiły zmiany w ŚWIADCZENIACH WYCHOWAWCZYCH (500+), świadczeniach rodzinnych i świadczeniach z funduszu alimentacyjnego wprowadzone od 1 sierpnia 2017 r.
Więcej o zmianach można dowiedzieć się z publikacji Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

W celu kontynuacji wypłaty świadczeń konieczne jest złożenie wniosku na kolejny okres.


Świadczenie wychowawcze wypłaca się nie później niż do ostatniego dnia miesiąca, za który przyznane zostało świadczenie wychowawcze.
Świadczenie wychowawcze wypłaca się w okresach miesięcznych
Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres są przyjmowane od
1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną- od 1 lipca danego roku
/ obowiązuje od 01.07.2018 r./
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik danego roku następuje do dnia 31 października tego roku.
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 30 listopada tego roku
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku , ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do 31 grudnia tego roku.
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku , ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do 31 stycznia następnego roku.
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Jednoczesnie informujemy, że nastąpiły również zmiany w świadczeniach rodzinnych i świadczeniach z funduszu alimentacyjnego wprowadzone od 1 sierpnia 2017 r.
Więcej o zmianach można dowiedzieć się z publikacji Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH na nowy okres są przyjmowane od 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną- od 1 lipca danego roku / obowiązuje od 01.07.2018 r./
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń do dnia 30 listopada.
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługującego świadczeń następuje do dnia 31 grudnia.
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku , ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń rodzinnych następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO na nowy okres są przyjmowane od 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną- od 1 lipca danego roku./ obowiązuje od 01.07.2018 r./
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc pażdziernik następuje do dnia 31 października.
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada tego roku.
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia tego roku.
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Wzory wniosków na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 dostępne są w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krasnymstawie, ul. Piłsudskiego 9 /pok.nr.1 i 5 parter budynku/ oraz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Prosimy o pobieranie dokumentów do właściwego okresu zasiłkowego.