„XVI Biesiada Integracyjna” „Bal u Kapitana”

IMG 1249 mW dniu 23 sierpnia 2017r. w ogrodach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie odbyła się XVI Biesiada Integracyjna zorganizowana przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Krasnymstawie. Głównym celem imprezy była integracja oraz promowanie pozytywnego wizerunku seniorów i osób niepełnosprawnych z terenu miasta i powiatu krasnostawskiego oraz mieszkańców zaprzyjaźnionych domów pomocy społecznej, a także podopiecznych ośrodków wsparcia. W spotkaniu uczestniczyło 215 osób.

Licznie przybyli zaproszeni goście: Pan Wojciech Kowalczyk – Zastępca Burmistrza Krasnegostawu, Pani Diana Woźna – Zastępca Dyrektora Terytorialnego Centrum Socjalnej Obsługi miasta Kowel, Pani Svitlana Smitiukh – Kierownik Uniwersytetu Trzeciego Wieku
w Kowlu, Pani Monika Kowalczyk – Kierownik Centrum Charytatywnego Caritas
w Krasnymstawie, Pani Ewa Harasim z Centrum Integracji Społecznej w Krasnymstawie,
Pan Waldemar Fedorowicz – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Krasnymstawie, Pani Anna Chachaj - Przewodnicząca Związku Emerytów, Rencistów
i Inwalidów, Oddział w Krasnymstawie, Pani Alina Banach – Przewodnicząca Klubu Seniora przy KDK Krasnystaw, Pani Aneta Mróz – Dyrektor DPS Krasnystaw, Pani Monika Łukasik – Dyrektor DPS Surhów, Pan Artur Juszczak – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Chełmie, Pan Andrzej Wróbel – Kierownik Domu Dziennego Pobytu w Chełmie, Pani Bożena Pachla – Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Krasnymstawie. Kadra Kierownicza Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej: Pan Mariusz Antoniak – Dyrektor MOPS Krasnystaw, Pani Bożena Pleszczyńska, Pani Jadwiga Krzyżanowska, Pani Agnieszka Mierzyńska,
Pani Grażyna Wyłupek, Pani Marta Soczyńska, Pani Agnieszka Bukowska- Prezes Krasnostawskiego Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Psychicznego i Pomocy Społecznej.
Gości powitał: Pan Mariusz Antoniak - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie oraz Pani Agnieszka Radczuk - Kierownik Dziennego Domu Pomocy Społecznej. Oficjalnego rozpoczęcia spotkania dokonał: Pan Wojciech Kowalczyk – Zastępca Burmistrza, który życzył uczestnikom wspaniałej zabawy i miłego biesiadowania

Tegoroczna Biesiada została zorganizowana pod hasłem: „Bal u Kapitana”. Opracowanie programu artystycznego trwało dłuższy czas odbywało się w ramach zajęć terapeutycznych
w DDPS. W trakcie prób seniorzy rozwijali swoje umiejętności aktorskie i wokalne.
Występy artystyczne rozpoczęli seniorzy z Dziennego Domu Pomocy Społecznej wprowadzając wszystkich biesiadników w morski klimat imprezy, następnie ze wspaniałym koncertem zaprezentował się Zespół wokalny z Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kowlu pod przewodnictwem Pani Svitlany Smitiukh, gościnne wystąpił Męski Chór Wokalny z Panią Anną Chachaj, w dalszej kolejności zaprezentowały się zespoły z zaproszonych Domów Pomocy Społecznej z Surhowa, Krasnegostawu i Nowin, a także Zespół „ Babie Lato” z Domu Dziennego Pobytu w Chełmie. Występujące zespoły w ramach podziękowania otrzymały: „Słodkie Paczki”.
Spotkanie było okazją do wzajemnego i bliższego poznania się, integracji środowiska seniorskiego, a także zaprezentowania umiejętności wokalnych i tanecznych. W tak niezwykłej atmosferze Biesiada trwała do godziny 20:30
Impreza w takim zakresie odbyła się dzięki środkom finansowym pozyskanym z PFRON oraz Miasta Krasnystaw.
Ważnym wydarzeniem przy okazji XVI Biesiady Integracyjnej stało się podpisanie umowy o wzajemnej współpracy na rzecz środowiska seniorskiego pomiędzy: Panem Mariuszem Antoniakiem – Dyrektorem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie, a Panią Dianą Woźną – Zastępcą Dyrektora Terytorialnego Centrum Socjalnej Obsługi miasta Kowel.
Podjęta współpraca służyć będzie społeczności lokalnej dając możliwość podjęcia nowych inicjatyw i działań, które skupiać będą seniorów.