Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla kuchni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie

Czytaj więcej...

"Zabawa andrzejkowa" na Świetlicy Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży w Krasnymstawie

1 mZgodnie z tradycją w wigilię świętego Andrzeja odbywają się huczne zabawy, podczas których chętni do poznania przyszłości wróżą sobie. Często także doszukują się symbolicznych znaczeń w przedmiotach, nabierających w tym dniu szczególnej mocy. Również wychowankowie z naszej Świetlicy dnia 29 listopada 2017 roku uczestniczyli w wieczorze wróżb i zabawy andrzejkowej. Celem zabawy było przede wszystkich wdrażanie do współdziałania w grupie, wyzwalanie uczucia radości w trakcie wspólnych zabaw i wróżb, wzmacnianie poczucia własnej wartości, a także rozwijanie zainteresowań tradycjami ludowymi, poznanie i utrwalenie wróżb i zwyczajów andrzejkowych, rozwijanie wyobraźni i fantazji wychowanków oraz dostarczenie przeżyć estetycznych, moralnych i społecznych.

Czytaj więcej...

Zajęcia świetlicowe, wyjście do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krasnymstawie - wizyta u fryzjera.

1 mW pewne październikowe popołudnie wraz z wychowankami ze Świetlicy wybraliśmy sie na zaproszenie Pani Anny Ziemińskiej- nauczycielki zawodu fryzjer do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krasnymstawie, aby z bliska przyjrzec sie pracy fryzjerki. Pani Ania wraz z praktykantkami przyjęły dzieci bardzo serdecznie i chętnie opowiedziały o swojej pracy. Pokazały urządzenia i przybory służące do pielęgnacji i stylizacji włosów, odpowiedziały wyczerpująco na wszystkie pytania.

Czytaj więcej...

Warsztaty aktywności kulturalnej dla uczestników grupy wsparcia „Krok w przód”

1 mUczestnicy grupy wsparcia „Krok w przód” wraz z opiekunem w dniu 21.11.2017r spotkali się w Krasnostawskim Domu Kultury w Kinie Morskie Oko gdzie w ramach warsztatów aktywności kulturalnej w godz. 15.15-17.30 obejrzeli film „Listy do M3”. Było to drugie a zarazem ostatnie z zaplanowanych wyjść do kina w ramach warsztatów aktywności kulturalnej. Wcześniej w dniu 02.06.2017r grupa wsparcia uczestniczyła w projekcji filmu „Piraci z Karaibów. Zemsta Salazara”.

Czytaj więcej...

Andrzejki dla uczestników grupy wsparcia „Krok w przód”

3W dniu 27.11.2017r odbyło się spotkanie integracyjne z okazji Andrzejek dla uczestników grupy wsparcia „Krok w przód”. Celem spotkania były: integracja uczestników grupy wsparcia i oderwanie się od problemów dnia codziennego, kontynuowanie tradycji i obyczajów.
Spotkanie odbyło się w „Stołówce w świerkach” . Przy pysznym obiedzie i wesołych rozmowach czas imprezy andrzejkowej upłynął szybko i przyjemnie.

Dzień Seniora w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Krasnymstawie

W dniu 16 listopada 2017 r. w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Krasnymstawie uroczyście obchodzono Dzień Seniora.
W spotkaniu brali udział: uczestnicy i sympatycy DDPS oraz zaproszeni goście: Hanna Mazurkiewicz – Burmistrz Krasnegostawu, Wojciech Kowalczyk – Zastępca Burmistrza Krasnegostawu, Janusz Rzepka - Przewodniczący Rady Miasta, Agnieszka Pocińska - Bartnik – Przewodnicząca Komisji Samorządowej Spraw Społecznych, Handlu i Usług,

Czytaj więcej...

Informacja z działań towarzyszących realizowanych w ramach POPŻ 2014-2020 współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2017.

W dniu 13 listopada 2017 roku Fundacja Bank Żywności w Lublinie zrealizowała Warsztaty Kulinarne oraz Warsztaty Edukacji Ekonomicznej w ramach realizacji Działań Towarzyszących do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym – Podprogram 2017 zgodnie z umową nr 64/Podprogram 2017 z dnia 13.09.2017. Warsztaty odbyły się w dwóch grupach o łącznej liczbie 53 uczestników w budynku Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Krasnymstawie.

Czytaj więcej...

Spotkanie z okazji Święta Niepodległości w DDPS

3 mDnia 9 listopada 2017 r. w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Krasnymstawie odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Narodowego Święta Niepodległości, na pamiątkę 99 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Część artystyczna przygotowana przez uczestników wprowadziła zgromadzonych w atmosferę wydarzeń poprzedzających datę 11 listopada 1918 roku. W skrócie zobrazowano sytuację polityczną kraju, jaka miała miejsce przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Przypomniano daty trzech najważniejszych powstań narodowych, podkreślając wkład ich uczestników. Seniorzy śpiewali również pieśni patriotyczne, które pozwoliły zrozumieć rozterki i uczucia walczących o niepodległość.

Czytaj więcej...

Prawnik u Seniorów w DDPS

Dnia 6 listopada 2017 r. w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Krasnymstawie w ramach projektu „Wehikuł czasu” Caritas Archidiecezji Lubelskiej odbyły się warsztaty oraz indywidualne konsultacje z radca prawnym zorganizowane dla seniorów – uczestników DDPS.
Tematyka spotkania dotyczyła zagadnień z prawa cywilnego, spraw spadkowych i testamentów, darowizn a także umów zawieranych telefonicznie bądź na tzw. „pokazach”. Pan radca prawny poradził uczestnikom m.in. jak zachować się wobec nieuczciwego i natarczywego akwizytora. Seniorzy dobrze spożytkowali ten czas zadając mnóstwo pytań. Miejmy nadzieję, że po tym spotkaniu chociaż część problemów będzie łatwiejsza do załatwienia.

Czytaj więcej...

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM PODROGRAM 2017

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie sierpień 2017 – czerwiec 2018, a jej celami szczegółowymi są:
a) organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z orga-nizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,
b) racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
c) przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,
d) prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej po-trzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

Czytaj więcej...

Informacja

001 06112017 125649