"Święta Majowe- Święta Państwowe" na Świetlicy Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży w Krasnymstawie

1 mMaj jest miesiącem szczególnie ważnym w historii Polski. W pierwszych trzech dniach maja obchodzone są w Polsce trzy ważne święta:
1 Maj Międzynarodowe Święto Pracy,
2 Maj Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Święto to czci polskie barwy narodowe,
3 Maj, upamiętniające przyjęcie niezwykle istotnego dokumentu, jakim była Konstytucja.
To właśnie z tymi ważnymi datami w historii Polski zapoznaliśmy wychowanków naszej Świetlicy. Wychowankowie poznali barwy narodowe oraz ich symbolikę, wykonali flagi państwowe, godło państwowe oraz nauczyli się słów Hymnu państwowego, a także przygotowali gazetkę na temat majowych świąt.

Czytaj więcej...

Wyjazd na Międzynarodowy Festiwal Ukraińskiej Piosenki do Kowla

     W dniu 5 maja 2017r. Chór „Jesienne Promyki” działający w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Krasnymstawie wyjeżdża na Międzynarodowy Festiwal Ukraińskiej Piosenki do Kowla, w ramach nawiązanej współpracy pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krasnymstawie a Ukraińskim Wykonawczym Komitetem Kowelu Miejskiej Rady Terytorialnej Centrum Socjalnej Obsługi.
Chór „Jesienne Promyki” zaprezentuje dwa utwory:
1. „ Zaszłam na zabawę” w języku polskim
2. „Czerwona ruta” w języku ukraińskim
Życzymy Powodzenia i dobrej zabawy!

Warsztaty Artystyczne "Tradycje i zwyczaje Świąt Wielkanocnych" organizowanych dla wychowanków i ich rodzin na Świetlicy Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży w Krasnymstawie

2 mWielkanoc jest najstarszym świętem chrześcijańskim, a nawiązuje ono do cudu zmartwychwstania, który nastąpił nocą. Idea zmartwychwstania i życia wiecznego to stały motyw występujący w wierzeniach wszystkich kultur, niezależnie od epoki i miejsca na Ziemi. Święta Wielkanocne przejmując tak wiele z dawnych wierzeń i zwyczajów nie bez podstaw nazywane są świętami wiosennymi. Zmieniło się jednak ich znaczenie. Wiosenne święta od zawsze kojarzyły się z nowym życiem i przesiąknięte kultem płodności w obrządkach zawierały jego elementy. Wyrażały radość życia doczesnego, jego żywiołowość i biologiczny wymiar.

Czytaj więcej...

Występ Piotra Jaworskiego na Świetlicy Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży w Krasnymstawie

3 mNa początku miesiąca kwietnia mieliśmy zaszczyt gościć na Świetlicy Pana Piotra Jaworskiego – Krasnostawianina, który swoją przygodę ze sceną rozpoczynał biorąc udział w akademiach oraz uroczystościach szkolnych oraz kościelnych.
Jest muzykiem samoukiem - gra na gitarze oraz keyboardzie. Jednak jego głównym atutem jest śpiew. Z powodzeniem naśladuje on takich wokalistów jak Elvis Presley jak i Freddie Mercury. Aktywnie uczestniczy w imprezach organizowanych przez miasto Krasnystaw. Wystąpił m.in. podczas „Tradycyjnej Majówki z Karpiem", „Koncertu Mikołajkowego”, Finału WOŚP oraz koncertach: „Raj dodatkowy” i „Być kobietą”.

Czytaj więcej...

„Mój pomysł - mój biznes - mój sukces”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Krasnystaw PLUS"
zaprasza do udziału w projekcie
„Mój pomysł - mój biznes - mój sukces”

Osoby fizyczne w wieku 30 lat i więcej z terenu województwa lubelskiego, pozostające bez pracy (w tym zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne), zamierzające rozpocząd prowadzenie działalności gospodarczej, w tym:
- osoby w wieku powyżej 50 roku życia,
- kobiety,
- osoby z niepełnosprawnościami,
- osoby długotrwale bezrobotne,
- osoby o niskich kwalifikacjach
- osoby odchodzące z rolnictwa należące do jednej z powyższych grup.

Więcej informacji.

Spotkanie integracyjne z okazji Świąt Wielkanocnych uczestniczek grupy wsparcia "Razem łatwiej".

119 kwietnia 2017 roku odbyło się spotkanie integracyjne z okazji Świąt Wielkanocnych uczestniczek grupy wsparcia "Razem łatwiej".
W spotkaniu uczestniczył Pan Mariusz Antoniak Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie, Pani Agnieszka Bukowska Prezes Krasnostawskiego Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Psychicznego i Pomocy Społecznej oraz pracownicy socjalni Pani Jadwiga Krzyżanowska, Pani Agnieszka Piłat i Pani Anna Pudło.

Celem spotkania była integracja społeczna uczestniczek oraz kultywowanie tradycji i obyczajów.
Uczestniczki na spotkanie przyszły z dziećmi, wszyscy poczęstowani zostali potrawami wielkanocnymi i ciastem, które przygotowały uczestniczki grupy . W czasie spotkania rozmawiały na temat tradycji związanych ze świętami wielkanocnymi.

Spotkanie przebiegało w miłej i przyjaznej atmosferze.

Święta Wielkanocne

odyb3fep„Niech radość Wielkanocnego poranka
będzie naszym udziałem, niech
opromieni życie każdego z nas
nadzieją, ufnością i pokojem”

papież Franciszek

Święta Wielkanocne niech staną się
źródłem wzajemnej życzliwości, a
zmartwychwstały Chrystus napełni nas
pokojem i pozwoli z nadzieją patrzeć
w przyszłość.

Życzą

Dyrektor i pracownicy
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Krasnymstawie

Spotkanie integracyjne z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych dla uczestników grupy wsparcia „Krok w przód”.

1 mW dniu 07.04.2017r. odbyło się spotkanie integracyjne z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych dla uczestników grupy wsparcia „Krok w przód”.
W spotkaniu udział wzięli: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie Pan Mariusz Antoniak, starszy pracownik socjalny Pani Jadwiga Krzyżanowska oraz pracownik socjalny Pani Anita Chmiel. Uczestniczki wraz z opiekunami grupy wsparcia przez kilka wcześniejszych spotkań przygotowywały przepiękne ozdoby wielkanocne w formie pisanek i kartek świątecznych. Każda z Pań włożyła również duży wkład w przepyszny poczęstunek, którym delektowano się podczas spotkania. Uroczystości towarzyszył nastrój nadchodzących świąt, w chwilach zadumy uczestnicy wspominali przemiłe chwile towarzyszące już blisko dziesięcioletniemu istnieniu grupy.
Spotkanie przebiegało w bardzo miłej oraz przyjaznej atmosferze.

Czytaj więcej...

Nowi partnerzy Karty Dużej Rodziny

Y6BprHOpnVHY3KDhiZuk,Nowi partnerzy KDR TT1600 firm i instytucji oferujących zniżki, 100 nowych partnerów, ponad 1,74 członków rodzin wielodzietnych objętych wparciem – to najnowszy bilans Karty Dużej Rodziny.

Więcej informacji.

"Już jesteś Wiosno!"

3 mW przedostatnim tygodniu marca odbyły się na naszej Świetlicy zajęcia związane z tematyką wiosenną. Celem zajęć było dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie, poznawanie zwyczajów związanych z powitaniem wiosny i pożegnaniem zimy. Wychowankowie nabyli umiejętności na różnych płaszczyznach ich aktywności: werbalnej, muzyczno-ruchowej (nauka piosenek "Idzie wiosna"), plastycznej (wykonywanie kwiatów wiosennych z róznych materiałów), integrowanie społeczności świetlicowej we wspólnym przeżywaniu i zabawie, rozbudzanie wrażliwości na piękno przyrody (spacer krajoznawczy i zabawy na świeżym powietrzu) oraz wdrażanie do kulturalnego zachowania podczas spaceru.
Wychowankowie poznali cechy charakterystyczne wiosny oraz nabyli nowych umiejętności.
Zajęcia były bardzo atrakcyjne i pouczające dla wychowanków.

Czytaj więcej...

ŚWIATOWY DZIEŃ ZDROWIA 2017

pis logo

 

Konferencja Krasnostawski Dom Kultury
Sala Konferencyjna
7 kwietnia 2017 r. godz. 11:00-14:00

 

Czytaj więcej...