Wydawanie art. spożywczych

bank zywnosci

Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. Od połowy września 2016 roku rozpocznie się realizacja Podprogramu 2016, w ramach którego osoby najbardziej potrzebujące w całej Polsce będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 jest wspófinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Programem objętych będzie 440 osób.

ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
WYDAWANE SĄ W:
PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK
W GODZINACH 8.00 – 10.00

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

dotyczy realizacji talonów wydawanych dla osób i rodzin korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie.

 

Ogłoszenie.pdf