MIESIĘCZNY PLAN IMPREZ I WYDARZEŃ

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krasnymstawie

w miesiącu lutym 2017 ROKU

Data Godzina Nazwa Organizator Miejsce Krótki opis
01.02.2017 r. 1300 - 1700 „Bezpieczne zabawy na śniegu i lodzie” – poznanie zasad bezpieczeństwa. Świetlica Wsparcia Dziennego
Dla Dzieci
i Młodzieży
Świetlica Promowanie aktywnych form wypoczynku zimowego dla wychowanków Świetlicy oraz uświadomienie konieczności zachowania bezpieczeństwa.
08.02.2017 r. 1000 - 1100 „Dzień Babci
i Dziadka”
Dzienny Dom Pomocy Społecznej DDPS Spotkanie integracyjne
z dziećmi
w Przedszkolu Nr 1
dla podopiecznych Dziennego Domu
Pomocy Społecznej
.
14.02.2017 r. 1300 - 1700 „Walentynki” Świetlica Wsparcia Dziennego
Dla Dzieci
i Młodzieży
Świetlica Spotkanie integracyjne
dla wychowanków Świetlicy.
14.02.2017 r. 1400 - 1530 „Święto Miłości” Dzienny Dom Pomocy Społecznej DDPS Spotkanie integracyjne
dla podopiecznych Dziennego Domu
Pomocy Społecznej
.
18.02.2017 r. 1400 - 2000 „Zabawa Karnawałowa” Dzienny Dom Pomocy Społecznej DDPS Zabawa taneczna
dla podopiecznych Dziennego Domu
Pomocy Społecznej.