MIESIĘCZNY PLAN IMPREZ I WYDARZEŃ

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krasnymstawie

w miesiącu marcu 2017 ROKU

Data Godzina Nazwa Organizator Miejsce Krótki opis
07.03.2017 r. 1400 - 1530 „Dzień
Kobiet”
Dzienny Dom Pomocy Społecznej DDPS Spotkanie integracyjne
dla podopiecznych Dziennego Domu
Pomocy Społecznej
.
08.03.2017 r. 1300 - 1700 „Święto
Kobiet”
Świetlica
Wsparcia Dziennego dla
Dzieci i Młodzieży
Świetlica Spotkanie integracyjne
dla wychowanków Świetlicy pn.   Święto wszystkich kobiet – rola kobiety we współczesnym świecie.
08.03.2017 r.
09.03.2017 r.
10.03.2017 r.
1400 - 1500 „Dzień
Kobiet”
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej MOPS

Spotkanie integracyjne

dla uczestniczek grup wsparcia „Razem Łatwiej”, „Twarzą do Życia”
oraz „Krok w Przód”.

14.03.2017 r. 1400 - 1530 „Dzień Mężczyzn” Dzienny Dom Pomocy Społecznej DDPS Spotkanie integracyjne
dla podopiecznych Dziennego Domu
Pomocy Społecznej
.
21.03.2017 r. 1300 - 1700

„Witaj

Wiosno”

Świetlica
Wsparcia Dziennego dla
Dzieci i Młodzieży
Świetlica Spotkanie integracyjne
dla wychowanków Świetlicy pn. Witaj wiosno – cechy charakterystyczne wiosny.