MIESIĘCZNY PLAN IMPREZ I WYDARZEŃ

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krasnymstawie

w miesiącu kwietniu 2017 ROKU

Data Godzina Nazwa Organizator Miejsce Krótki opis
05.04.2017 r. 900 - 1500 Wycieczka
pn. „Powitanie wiosny”
Dzienny Dom Pomocy Społecznej DDPS

Wycieczka krajoznawcza do Krasnobrodu i Guciowa dla uczestników

Dziennego Domu

Pomocy Społecznej.

07.04.2017 r. 1300 - 1700 „Tradycje
i zwyczaje Świąt Wielkanocnych”
Świetlica
Wsparcia Dziennego dla
Dzieci i Młodzieży
Świetlica Spotkanie integracyjne
dla wychowanków Świetlicy pn.   Tradycje
i zwyczaje Świąt Wielkanocnych
– warsztaty artystyczne dla wychowanków i ich rodzin.

07.04.2017 r.

19.04.2017 r.

20.04.2017 r.

1400- 1530

Spotkanie
z okazji

„Świąt Wielkanocnych”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

MOPS Spotkanie integracyjne
z okazji
Świąt Wielkanocnych
dla grup wsparcia
„Krok w przód”, „Razem łatwiej” oraz „Twarzą
do życia”.
20.04.2017 r. 1400 - 1600 „Spotkanie Wielkanocne” Dzienny Dom Pomocy Społecznej DDPS

Uroczyste spotkanie
z okazji Świąt Wielkanocnych
dla uczestników
Dziennego Domu

Pomocy Społecznej oraz zaproszonych gości.