MIESIĘCZNY PLAN IMPREZ I WYDARZEŃ

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krasnymstawie

w miesiącu wrześniu 2017 ROKU

Data Godzina Nazwa Organizator Miejsce Krótki opis
01.09.2017 r. - „Wycieczka
do Zwierzyńca”
Dzienny Dom Pomocy Społecznej Zwierzyniec Wycieczka
krajoznawczo - rekreacyjna
dla uczestników
Dziennego Domu
Pomocy Społecznej

do Zwierzyńca.

04.09.2017 r. 1200 - 1700 „Bezpieczne wakacje” Świetlica Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży Świetlica Integracja grupy świetlicowej i organizacja pracy na nowy rok szkolny 2017/2018.

12 - 13.

09.2017 r.

- „Wycieczka
na trasie
Kraków
- Ojców”
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Kraków - Ojców Dwudniowa wycieczka integracyjna dla
grupy wsparcia
„Krok w przód”
na trasie
Kraków – Ojców.
14.09.2017 r. - „Wyjazd
na Biesiadę”
Dzienny Dom Pomocy Społecznej Chełm Wyjazd uczestników
Dziennego Domu
Pomocy Społecznej
na Biesiadę Integracyjną
do Chełma pn. „Świat filmu lata 60-te”.
19.09.2017 r. 1000 - 1600 „Święto Pieczonego Ziemniaka” Dzienny Dom Pomocy Społecznej DDPS Spotkanie integracyjne
dla uczestników
Dziennego Domu
Pomocy Społecznej
.
28.09.2017 r.
29.09.2017 r.
1400 - 1530 „Święto Pieczonego Ziemniaka” Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej MOPS Spotkanie integracyjne dla grupy wsparcia
Twarzą do życia”
oraz „Krok w przód”.
29.09.2017 r. 1200 - 1700 „Dzień Chłopaka” Świetlica Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży Świetlica Spotkanie integracyjne dla wychowanków Świetlicy
z okazji „Dnia Chłopaka”.