MIESIĘCZNY PLAN IMPREZ I WYDARZEŃ

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krasnymstawie

w miesiącu maju 2017 ROKU

Data Godzina Nazwa Organizator Miejsce Krótki opis
04.05.2017 r. 1300 - 1700 „Święta Majowe” Świetlica Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży Świetlica Spotkanie integracyjne
dla wychowanków Świetlicy pn.   Święta Majowe - Święto Pracy, Dzień Flagi, Święto
3 - go Maja.
05.05.2017 r. - „Wyjazd na Międzynarodowy Festiwal Piosenki Ukraińskiej” Dzienny Dom Pomocy Społecznej Kowel

Wyjazd Chóru „Jesienne Promyki” do Kowla.

19.05.2017 r. 1400- 1530 „Majówka” Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

MOPS Spotkanie integracyjne
pn. „Majówka”
dla grupy wsparcia
„Krok w przód”.

22 - 24.

05.2017 r.

- „Wycieczka
do Zakopanego”
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Zakopane Trzydniowa wycieczka integracyjna dla uczestników grupy wsparcia „Razem łatwiej”
wraz z otoczeniem.
25.05.2017 r. 1400 - 1600 „Dzień Matki” Dzienny Dom Pomocy Społecznej DDPS

Spotkanie z okazji
„Dnia Matki”
dla uczestników
Dziennego Domu

Pomocy Społecznej.

25.05.2017 r. 1400 - 1530 „Dzień Matki” Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej MOPS Spotkanie z okazji
„Dnia Matki”
dla uczestników
grupy wsparcia
„Twarzą do życia”.
26.05.2017 r. 1300 - 1700 „Dzień Matki” Świetlica Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży Świetlica Spotkanie integracyjne
dla wychowanków Świetlicy pn.   „Dzień Mamy”– rozwijanie uczuć miłości i wdzięczności
dla mamy.