MIESIĘCZNY PLAN IMPREZ I WYDARZEŃ

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krasnymstawie

w miesiącu lipcu 2017 ROKU

Data Godzina Nazwa Organizator Miejsce Krótki opis
01.07.2017 r. - „Wycieczka
do Lwowa”
Dzienny Dom Pomocy Społecznej Lwów Wycieczka 11 uczestników
Dziennego Domu
Pomocy Społecznej
do Lwowa.
03.07.2017 r. 800 - 1300 „Bezpieczne wakacje” Świetlica Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży Świetlica Spotkanie
dla wychowanków Świetlicy – zapoznanie
z zasadami bezpiecznych zabaw podczas wakacji.
05.07.2017 r. 1100 - 1600 „IX Piknik Integracyjny” Dzienny Dom Pomocy Społecznej

DPS K-staw Wyjazd Chóru
Dziennego Domu
Pomocy Społecznej „Jesienne Promyki”
na IX Piknik Integracyjny do Domu Pomocy Społecznej
w Krasnymstawie.

03 - 31.

07.2017 r.

800 - 1300 „Półkolonie letnie” Świetlica Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży Świetlica

Półkolonie letnie dla wychowanków Świetlicy
-
wyjścia do MOSiR

na zajęcia sportowe, stacjonarne zajęcia profilaktyczne, wyjazdowe spotkania integracyjne, wycieczki krajoznowczo
- historyczne oraz zajęcia taneczne.

12.07.2017 r. 930 - 1600 „Wyjazd nad Zalew Żółtańce” Dzienny Dom Pomocy Społecznej Żółtańce Wyjazd rekreacyjny uczestników
Dziennego Domu
Pomocy Społecznej.