MIESIĘCZNY PLAN IMPREZ I WYDARZEŃ

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krasnymstawie

w miesiącu sierpniu 2017 ROKU

Data Godzina Nazwa Organizator Miejsce Krótki opis
03.08.2017 r. - Wyjazd rekreacyjny na „Ranczo Arka” w Sernikach Świetlica Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży Serniki Wyjazd rekreacyjny
dla dzieci i młodzieży mający na celu przybliżenie
i poznanie zwyczajów zwierząt
10.08.2017 r. 1000 - 1200 Wyjście do kina „Morskie Oko” Świetlica Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży KDK Krasnystaw Wyjście do kina dzieci
i młodzieży przebywającej w świetlicy na film animowany pt. „ Kapitan Majtas. Pierwszy wielki film”
21.08.2017 r. - Wycieczka krajoznawcza
do Lublina
Świetlica Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży Lublin Wyjazd jednodniowy
dla dzieci i młodzieży, m.in. zwiedzanie Lubelskiej Trasy Podziemnej oraz Muzeum Wsi Lubelskiej
23.08.2017 r. 1300 – 2000 XVI Biesiada Integracyjna „Bal
u Kapitana”
Dzienny Dom Pomocy Społecznej

MOPS

(ogrody)

Spotkanie biesiadno -integracyjne
w ogrodach MOPS
dla uczestników Dziennego Domu Pomocy Społecznej oraz dla zaproszonych gości
24 - 25.08.2017 r. - Wyjazd integracyjny
do Białowieży
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Białowieża Wyjazd integracyjny dwudniowy dla
grupy samopomocowej kobiet samotnie wychowujących dzieci „Twarzą do życia”
29.08.2017 r. 900 - 1600 Wyjazd
do Zwierzyńca
Dzienny Dom Pomocy Społecznej Zwierzyniec Wyjazd krajoznawczo-rekreacyjny uczestników
Dziennego Domu
Pomocy Społecznej.
30.08.2017 r. - Wyjazd do Łabuń na „Kolorowe Ranczo” Świetlica Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży Łabunie Wyjazd rekreacyjny
dla dzieci i młodzieży
do Łabuń, w tym m.in. ognisko, uczestnictwo
w grach i zabawach
na świeżym powietrzu