MIESIĘCZNY PLAN IMPREZ I WYDARZEŃ

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krasnymstawie

w miesiącu październiku 2017 ROKU

Data Godzina Nazwa Organizator Miejsce Krótki opis
03.10.2017 r. 1100 – 1600 „Dzień Seniora” Dzienny Dom Pomocy Społecznej DPS
K-staw
Wyjazd uczestników Dziennego Domu
Pomocy Społecznej

na obchody „Dnia Seniora” w Domu Pomocy Społecznej
w Krasnymstawie.
04.10.2017 r. 1400 – 1530 „Święto Pieczonego Ziemniaka” Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej MOPS Spotkanie integracyjne
dla grupy wsparcia
Razem łatwiej”.
06.10.2017 r. 1200 - 1700 „III Dzień Pieczonego Ziemniaka” Świetlica Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży Świetlica Zabawa integracyjna
dla wychowanków Świetlicy wraz z rodzicami.
13.10.2017 r. 1200 - 1700 „Dzień Edukacji Narodowej” Świetlica Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży Świetlica Zajęcia edukacyjne
dla wychowanków Świetlicy wraz z rodzicami.
25.10.2017 r. 1200 - 1700 „Jesień jako pora roku” Świetlica Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży Świetlica Zajęcia edukacyjne
dla wychowanków Świetlicy wraz z rodzicami.
26.10.2017 r. 1400 - 2030 „Dzień
Seniora’
Dzienny Dom Pomocy Społecznej DDPS Uroczyste spotkanie
dla uczestników
Dziennego Domu
Pomocy Społecznej
połączone z zabawą taneczną.