MIESIĘCZNY PLAN IMPREZ I WYDARZEŃ

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krasnymstawie

w miesiącu LISTOPADZIE 2017 ROKU

Data Godzina Nazwa Organizator Miejsce Krótki opis
09.11.2017 r. 1400-1530 Spotkanie z okazji Święta Niepodległości DDPS DDPS

Montaż słowno-muzyczny
w wykonaniu uczestników DDPS

16.11.2017 r. 1400-2030 Spotkanie integracyjne z okazji „Dnia Seniora” DDPS DDPS

Spotkanie integracyjne z okazji „Dnia Seniora” dla uczestników DDPS połączone z zabawa taneczną

23.11.2017 r. 1400-1500 Spotkanie integracyjne z okazji „Andrzejek” MOPS MOPS Spotkanie integracyjne dla uczestników grupy wsparcia bezrobotnych kobiet, współuzależnionych
od alkoholu, samotnie wychowujących dzieci „Twarzą do życia”
24.11.2017 r. 1300-1700 Zabawa Andrzejkowa „Katarzynki
i Andrzejki”
Świetlica Świetlica

Zabawa integracyjna – andrzejkowa dla dzieci
i młodzieży uczęszczających

do Świetlicy

24.11.2017 r. 1400-1500 Spotkanie integracyjne z okazji „Andrzejek” MOPS MOPS Spotkanie integracyjne
dla uczestników grupy wsparcia dla osób z zaburzeniem psychicznym „Krok w przód”
26.11.2017 r. 1000-1400 Akcja „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę” MOPS   Organizacja zbiórki żywności, odzieży, zabawek, sprzętu gospodarstwa domowego
na terenie Miasta Krasnystaw
w ramach ogólnopolskiej akcji Ewy Dados „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”
29.11.2017 r. 1400-1500 Spotkanie integracyjne z okazji „Andrzejek” MOPS MOPS Spotkanie integracyjne dla uczestników grupy wsparci
dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie „Razem łatwiej”