MIESIĘCZNY PLAN IMPREZ I WYDARZEŃ

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krasnymstawie

w miesiącu grudniu 2017 ROKU

Data Godzina Nazwa Organizator Miejsce Krótki opis
06.12.2017 r. 1200 – 1700 „Spotkanie Mikołajkowe” Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Świetlica Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży MOPS Spotkanie dla
50 osobowej grupy dzieci wywodzących się
z rodzin najuboższych
z terenu Krasnegostawu oraz uczestniczących
w zajęciach Świetlicy.
07.12.2017 r. 1400 – 1530 „Fotograficzne podsumowanie 2017 r.” Dzienny Dom Pomocy Społecznej DDPS Multimedialne podsumowanie roku (oglądanie zdjęć
i filmów)
dla uczestników
Dziennego Domu
Pomocy Społecznej
.
15.12.2017 r. 1400 – 1600 „Spotkanie
z okazji Świąt Bożego Narodzenia”
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Świetlica Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży MOPS Spotkanie integracyjne
dla grupy wsparcia
Razem łatwiej”,
„Krok w przód” oraz uczestniczek Programu Aktywności Lokalnej
i wychowanków Świetlicy.
19.12.2017 r. 1400 – 1600 „Spotkanie wigilijne” Dzienny Dom Pomocy Społecznej DDPS Spotkanie integracyjne
dla uczestników
Dziennego Domu
Pomocy Społecznej
z udziałem zaproszonych gości.
19.12.2017 r. 1200 - 1700 „Tradycje
i zwyczaje bożonarodzeniowe”
Świetlica Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży Świetlica Zajęcia edukacyjne
i warsztaty – wykonywanie dekoracji, stroików świątecznych przez wychowanków Świetlicy i ich rodziców.
29.12.2017 r. 1200 - 1700 „Zabawa sylwestrowa” Świetlica Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży Świetlica Zabawa integracyjna
dla wychowanków Świetlicy.