ZARZĄDZENIE Nr 163/ 2017 Burmistrza Krasnegostawu z dnia 21 grudnia 2017 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na rzecz mieszkańców Miasta Krasnystaw w miejscu ich zamieszkania w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018r.

Zarządzenie.pdf

ZARZĄDZENIE Nr 157/ 2017 Burmistrza Krasnegostawu z dnia 24 listopada 2017 r.

w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na rzecz mieszkańców Miasta Krasnystaw w miejscu ich zamieszkania w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

Zarządzenie.pdf

ZARZĄDZENIE Nr 156/2017 Burmistrza Krasnegostawu z dnia 24 listopada 2017 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na rzecz mieszkańców Miasta Krasnystaw w miejscu ich zamieszkania w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

Zarządzenie.pdf

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie poszukuje osoby na zastępstwo na stanowisko: Kierowca autobusu

Ogłoszenie.pdf

INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W KRASNYMSTAWIE

Informacja.pdf

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie ogłasza nabór na stanowisko Rehabilitanta/Fizjoterapeuty

Ogłoszenie