Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego: Przeprowadzenie warsztatów gospodarowania budżetem domowym w ramach projektu „Aktywność popłaca”

Czytaj więcej ...

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego: Przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych w ramach projektu „Aktywność popłaca”

Czytaj więcej ...

ZAPYTANIE OFERTOWE w ramach procedury rozeznania rynku na przeprowadzenie warsztatów gospodarowania budżetem w ramach projektu "Aktywność popłaca"

Czytaj więcej ...

ZAPYTANIE OFERTOWE w ramach procedury rozeznania rynku na przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych w ramach projektu "Aktywność popłaca"

Czytaj więcej ...

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego: Przeprowadzenie warsztatów autoprezentacji w ramach projektu "Aktywność popłaca"

Czytaj więcej ...

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego: Przeprowadzenie treningu kompetencji i umiejętności społecznych w ramach projektu "Aktywność popłaca"

Czytaj więcej ...

ZAPYTANIE OFERTOWE: Warsztaty autoprezentacji w ramach projektu „Aktywność popłaca”

Czytaj więcej ...

ZAPYTANIE OFERTOWE: Trening kompetencji i umiejętności społecznych w ramach projektu „Aktywność popłaca”

Czytaj więcej ...

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego: Przeprowadzenie warsztatów aktywizacyjnych w ramach projektu "Aktywność popłaca"

Czytaj więcej...

Zapytanie ofertowe: Przeprowadzenie warsztatów aktywizacyjnych w ramach projektu "Aktywność popłaca"

Czytaj więcej...