Bieg Caritas

biegcaritasDyrektor Caritas Archidiecezji Lubelskiej

ks. Wiesław Kosicki

ma zaszczyt zaprosić

na III Bieg Caritas w Krasnymstawie,

 

który odbędzie się 24 września 2017r.

Start godz. 15.00 w Centrum Charytatywnym Caritas ul. Szkolna 9.

Będziemy zaszczyceni obecnością!

Czytaj więcej...

 

Informacja

MIASTO KRASNYSTAW POZYSKAŁO ŚRODKI
NA AKTYWIZACJĘ SPOŁECZNĄ I ZAWODOWĄ
OSÓB POTRZEBUJACYCH WSPARCIA

Informujemy, iż w dniu 04.08.2017r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie podpisał umowę z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie na realizację projektu „Aktywność popłaca”. Projekt realizowany będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działania 11.1 Aktywne włączenie. Projekt jest współfinansowany ze środków UE - Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.

Realizację projektu rozpoczynamy 1 listopada 2017r.

Głównym celem projektu jest wzrost integracji społecznej oraz poprawa dostępu do rynku pracy 80 klientów MOPS w Krasnymstawie wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez realizację kompleksowych programów aktywizacji i integracji społecznej oraz zawodowej od listopada 2017 do września 2020 roku.

Wdrożone zostaną trzy narzędzia wsparcia:
1. Program Aktywizacja i Integracja
2. Program Aktywności Lokalnej
3. Indywidualne programy zatrudnienia CIS

Całkowita wartość projektu – 1 440 285,80 zł.; kwota dofinansowania 1 224 242,93 zł.

Wyjazd integracyjny do Krakowa dla uczestniczek grupy wsparcia „Krok w przód”

2 mW dniach 12-13 września 2017r. odbył się wyjazd integracyjny dla uczestniczek grupy wsparcia „Krok w przód”.
Pierwszego dnia zwiedziliśmy Wzgórze Wawelskie, gdzie zapoznaliśmy się z tradycjami i bogactwem naszego dziedzictwa narodowego.
Podczas spaceru po Reprezentacyjnych Komnatach Królewskich Zamku dowiedzieliśmy się jak wyglądało życie na dworze królewskim oraz obejrzeliśmy bezcenne zabytki naszej kultury. Naszą uwagę w szczególności przykuły przepiękne, misternie wykonane arrasy królewskie oraz obrazy najwybitniejszych europejskich artystów ówczesnych czasów.

Czytaj więcej...

WAKACJE 2017 w Świetlicy Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży w Krasnymstawie

34 mOkres wakacji to najwspalniajszy czas na przywrócenie kondycji psychicznej, fizycznej oraz równowagi umysłowej dziecka po wyczerpującej rocznej pracy w szkole. Wyjazdy, podróże regenerują system nerwowy, przeciwdziałają zmęczeniu psychicznemu, wzbogacają wiedzę o otaczającym świecie poprzez poznawanie nowych miejsc, zwiedzanie obiektów architektury, muzeów, wystaw artystycznych, krajobrazów. Zaszczepiają w dziecku chęć poznawania świata, którą będzie mógł zrealizować sam w przyszłości, będąc dorosłym człowiekiem. Dziecko ma okazję zobaczyć jak żyją i mieszkają inni ludzie.

Czytaj więcej...

Wyjazd do Białowieży Grupy wsparcia "Twarzą do życia"

5 mW dniach 24-25 sierpnia 2017r. odbył się wyjazd integracyjny Grupy wsparcia "Twarzą do życia".
Pierwszy dzień spędziliśmy w Siemianówce w „Bobrowej Zagrodzie”, gdzie aktywnie zapoznaliśmy się z tradycjami i zwyczajami zajęć w gospodarstwie rolnym. Uczestniczyliśmy w wypieku chleba metodami tradycyjnymi "Od ziarenka do bochenka",tj. sianie zboża, koszenie kosą, młócenie tradycyjnym cepem, przesiewanie wymłóconego zboża i mielenie, wyrobienie chleba i upieczenie go w piecu chlebowym.

Czytaj więcej...

„XVI Biesiada Integracyjna” „Bal u Kapitana”

IMG 1249 mW dniu 23 sierpnia 2017r. w ogrodach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie odbyła się XVI Biesiada Integracyjna zorganizowana przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Krasnymstawie. Głównym celem imprezy była integracja oraz promowanie pozytywnego wizerunku seniorów i osób niepełnosprawnych z terenu miasta i powiatu krasnostawskiego oraz mieszkańców zaprzyjaźnionych domów pomocy społecznej, a także podopiecznych ośrodków wsparcia. W spotkaniu uczestniczyło 215 osób.

Czytaj więcej...

Spotkanie informacyjne

Plakat5.09.2017

Ministerstwo odpowiada na pytania o "Rodzina 500+"

Czy świadczenie może zostać odebrane przez komornika, jak obliczyć dochód rodziny, czy "Rodzina 500+" przysługuje samotnie wychowującym dziecko rodzicom - Ministerstwo odpowiada na najczęstsze pytania o program "Rodzina 500+"

Czytaj więcej...

500 plus dla samotnych rodziców

Od 1 sierpnia 2017 r. przyjmowane są wnioski o wsparcie z rządowego programu „Rodzina 500 plus" na nowy okres świadczeniowy. Główne zasady przyznawania świadczeń pozostają bez zmian. Nadal jest to nieopodatkowane świadczenie w wysokości 500 zł, wypłacane do 18. roku życia dziecka, z kryterium dochodowym (800 lub 1200 zł netto na osobę w rodzinie, w której jest wychowywane dziecko niepełnosprawne) obowiązującym jedynie na pierwsze dziecko. Wprowadzone zmiany, dotyczące likwidacji nielicznych, aczkolwiek niepożądanych zjawisk. Jednym z nich było deklarowanie niezgodnie ze stanem faktycznym samotnego wychowywania dziecka.

Czytaj więcej...

Jak złożyć wniosek na świadczenia rodzinne drogą elektroniczną?

empatiaPoniżej za Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej publikujemy instrukcję składania wniosku o świadczenia dla rodzin przez portal Emp@tia.

Od 1 sierpnia 2017 r. można składać wnioski o świadczenie wychowawcze „Rodzina 500+", a także o świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy.
Jak przypomina resort rodziny, wniosek można złożyć osobiście w gminie albo przez internet przy użyciu: kanału bankowości elektronicznej, portalu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych PUE ZUS, profilu zaufanego na portalu Obywatel.gov.pl albo portalu Emp@tia.

Przez Emp@tię można złożyć wniosek nie tylko o świadczenie wychowawcze, ale także o wszystkie rodzaje świadczeń rodzinnych oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy.

Czytaj więcej...