PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM PODROGRAM 2017

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie sierpień 2017 – czerwiec 2018, a jej celami szczegółowymi są:
a) organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z orga-nizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,
b) racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
c) przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,
d) prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej po-trzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

Czytaj więcej...

Informacja

001 06112017 125649

Wyjazd edukacyjno – integracyjny do „Kolorowego Rancza” w Łabuniach Reforma oraz do Zamojskiej Manufaktury Słodyczy „Tęcza”

1 mW dniu 25.10.2017r. odbył się wyjazd edukacyjno – integracyjny do „Kolorowego Rancza” w Łabuniach Reforma oraz do Zamojskiej Manufaktury Słodyczy „Tęcza”.
Uczestnicy wyjazdu wzięli aktywny udział w zajęciach zorganizowanych przez pracowników gospodarstwa poprzez karmienie i pielęgnację zwierząt, dowiedzieli się również jak ukisić kapustę. Zajęciom edukacyjnym na przemian towarzyszyły wesołe gry i zabawy integracyjne oraz konkursy.
Po bardzo mile spędzonym czasie w „Kolorowym Ranczo” udaliśmy się na posiłek do Mc’Donalds, uczestnicy z apetytem zjedli zestaw obiadowy oraz przepyszne lody.

Czytaj więcej...

Informacja

Żywność wydawana jest w poniedziałki i środy w godzinach 800 - 1200

Jednocześnie dziękujemy za pomoc przy rozładunku pracownikom firmy Kartonex oraz uczestnikom Centrum Integracji Społecznej

 DSCN8454

OSTATNIE DNI NA ZŁOŻENIE WNIOSKU NA ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE „500+”

1 października 2017 r. ruszył nowy okres świadczeniowy w programie „Rodzina 500 plus". Przyjmowanie wniosków o 500+ zaczęło się już dwa miesiące temu. Cały czas można dołączyć do programu, ale na wypłatę świadczenia z wyrównaniem od października mogą liczyć tylko te rodziny, które złożą wniosek o wsparcie najpóźniej do końca października. Prawo do świadczenia wychowawczego z rządowego programu „Rodzina 500 plus" jest ustalane na dany okres świadczeniowy. Obecny trwa od 1 października i potrwa do 30 września 2018 roku.

Złożenie wniosku jeszcze w październiku spowoduje, że ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i jego wypłata za październik, listopad i grudzień nastąpi nie później niż do 31 grudnia.
Wnioski przyjmowane są w MOPS Krasnystaw, ul. Piłsudskiego 9 (wejście od ulicy) w godzinach pracy Ośrodka, od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30-15.30.

Ogłoszenie

001

Warsztaty w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Krasnymstawie

2Dnia 18 października 2017 r. w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Krasnymstawie w ramach projektu „Wehikuł czasu” Caritas Archidiecezji Lubelskiej odbyły się warsztaty oraz indywidualne konsultacje dietetyczne zorganizowane dla seniorów – uczestników DDPS.
Na zajęciach seniorzy poznali zasady zdrowego odżywiania zgodnie z nowoczesną dietetyką, dowiedzieli się jaka jest zależność między stylem życia, a zapadaniem na choroby cywilizacyjne, jakie produkty spożywcze przy pewnych schorzeniach wyeliminować z codziennego menu, a jakie włączyć do jadłospisu.

Czytaj więcej...

"III Dzień Pieczonego Ziemniaka" w Świetlicy Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży w Krasnymstawie

2 mDnia 6 października 2017 roku odbyły się obchody III Dnia Pieczonego Ziemniaka. Miała ono na celu zintegrowanie dzieci oraz rodziców poprzez aktywną współpracę, a także wzmacnianie więzi emocjonalnej pomiędzy wychowankami, rodzicami, zintegrowanie dzieci, dorosłych poprzez aktywną zabawę, rozwijanie postaw koleżeńskich i współpracy pomiędzy dziećmi, poszerzenie wiedzy ucznia na temat ziemniaków wykazanie się pomysłowością oraz twórczym działaniem.

Czytaj więcej...

"Dzień Chłopaka" w Świetlicy Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży w Krasnymstawie

1W naszej Świetlicy 29 września obchodziliśmy Dzień Chłopaka. Z tej okazji dziewczynki przygotowały poczęstunek w postaci tortu oraz dyplomy dla SUPER chłopaków. Wszyscy byli mile zaskoczeni i podekscytowani niespodzianką.
Celem zajęć było przede wszystkim wytworzenie ciepłej atmosfery,
kultury i obycia w różnych sytuacjach, a także tworzenie więzi emocjonalnych.
Wobec tego przybliżmy sobie historię tego święta. Dzień Chłopca powstał przez analogie do Dnia Kobiet. Jak podaje wikipedia - po raz pierwszy był obchodzony w 1999 roku w Trinidadzie i Tobago.

Czytaj więcej...

Informacja

001

Informacja

20171017115320 00001 m