"Bezpieczni w służbie i w pracy"

Dnia 20 lutego 2018 roku w Sali Konferencyjnej Krasnostawskiego Domu Kultury odbyło się szkolenie dotyczące zasad samoobrony i bezpieczeństwa w miejscu pracy. Organizatorem spotkania był Areszt Śledczy w Krasnymstawie. Wydarzenie zorganizowano w oparciu o ogólnopolską kampanię społeczną Służby Więziennej pn.: „Bezpieczni w Służbie i w pracy”. Celem niniejszej działalności jest ukazanie różnych metod i technik radzenia sobie z agresją werbalną i niewerbalną awanturniczych petentów, a także uzyskanie wiadomości o tym, jak bezpiecznie zorganizować miejsce pracy oraz jakie prawa przysługują funkcjonariuszom publicznym.

Więcej na stronie Urzędu Miasta Krasnystaw

Zabawa karnawałowa w Dziennym Domu Pomocy Społecznej

zabawaW dniu 6 lutego 2018r. w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Krasnymstawie odbyła się zabawa karnawałowa. Słowa powitania do uczestników spotkania wygłosił Pan Mariusz Antoniak – Dyrektor MOPS Krasnystaw.
Karnawał to okres zabaw i spotkań towarzyskich, uczestnicy DDPS z niecierpliwością czekali na ten dzień. Celem spotkania oprócz kultywowania tradycji ludowych była również integracja środowiska seniorów. W wesołej atmosferze na tanecznym parkiecie bawiło się 65 osób. Zabawa karnawałowa dla seniorów z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością, przybywa uczestników, a tym samym radości.

Czytaj więcej...

Zaproszenie

20180212153659 00001

Akcja „Szafa Przyjaciela”

1

 

POTRZEBUJESZ?
WEŹ SOBIE UBRANIE.
CHCESZ POMÓC?
ZOSTAW COŚ W SZAFIE.

 

W nawiązaniu do ogólnopolskiej akcji „Wymiana Ciepła” Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie informuje, że w budynku Ośrodka na pierwszym piętrze w pokoju nr 118 znajduje się „Szafa Przyjaciela”.
W „Szafie Przyjaciela” można znaleźć: odzież zimową i letnią ( męską, damską i dziecięcą), obuwie, zabawki, pościel, ręczniki, koce itp.
Wymienione rzeczy są zgromadzone dzięki uprzejmości i dobremu sercu mieszkańców Krasnegostawu. Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy.
„Szafa Przyjaciela” czynna jest w dni robocze od 7,30 do 15,30, klucz do drzwi znajduje się u pracownika socjalnego w pokoju 110.
Jednocześnie informujemy, że na terenie Miasta Krasnystaw znajduje się drugi punkt „Szafa Przyjaciela” w Centrum Charytatywnym Caritas w Krasnymstawie przy ulicy Szkolnej 9.
Zachęcamy osoby potrzebujące do korzystania z naszych zasobów.

APEL DO MIESZKAŃCÓW KRASNEGOSTAWU

Z uwagi na okres zimowy prosimy o zwrócenie uwagi na osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, a szczególnie osoby bezdomne, samotne, w podeszłym wieku, niepełnosprawne.

Informacje dotyczące osób wymagających wsparcia należy zgłaszać do:
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
ul. Piłsudskiego 9
tel. 82 576-23-24, 82 576-22-81

lub:
Straży Miejskiej w Krasnymstawie – Plac 3 Maja 29 tel. 82 576-21-57 lub 604804755,
Komendy Powiatowej Policji – ul. Okrzei 11, Tel. 82 575-62-10 lub telefon alarmowy 997.

Przypominamy o działającym w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim całodobowego bezpłatnego numeru 987, pod którym, szczególnie w okresie zimowym, można zgłaszać informacje o zagrożeniu życia i zdrowia mieszkańców woj. Lubelskiego, jak również uzyskać adresy placówek udzielających pomocy osobom bezdomnym.

Czytaj więcej...

Dzień Babci i Dziadka w DDPS

4 mW dniu 26 stycznia 2018r. seniorzy -uczestnicy Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Krasnymstawie korzystając z zaproszenia Przedszkola Nr 1 w Krasnymstawie (Grupa Żabki), byli na spotkaniu z okazji Dnia Babci i Dziadka. Seniorzy zostali zaproszeni do wysłuchania i obejrzenia programu artystycznego przygotowanego specjalnie na tę okazję. Dzieci z przejęciem recytowały wiersze i śpiewały piosenki, a seniorzy ze wzruszeniem odbierali czułe słowa kierowane pod ich adresem. Seniorzy nagrodzili występy dzieci gromkimi brawami i słodyczami. Na zakończenie dzieci każdej babci i dziadkowi wręczyły samodzielnie wykonane laurki.

Czytaj więcej...

Oferta wypoczynku zimowego w Krasnymstawie

Już w poniedziałek 29 stycznia 2018 r. na terenie województwa lubelskiego rozpoczną się długo oczekiwane ferie. Przerwa w nauce potrwa do 11 lutego. Dzieci mieszkające na terenie Miasta Krasnystaw mogą wziąć udział w bezpłatnych zajęciach zorganizowanych m.in. w Krasnostawskim Domu Kultury, Miejskiej Bibliotece Publicznej oraz Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Krasnymstawie. Wszystkich rodziców serdecznie zachęcamy do zapisania podopiecznych na wybraną formę zimowego wypoczynku. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje na temat przygotowanych propozycji.

Czytaj więcej ...

„Polityka społeczna wobec osób starszych 2030. Bezpieczeństwo. Uczestnictwo. Solidarność” – prezentacja założeń

Premier Mateusz Morawiecki i minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska zaprezentowali założenia dokumentu „Polityka społeczna wobec osób starszych 2030. Bezpieczeństwo. Uczestnictwo. Solidarność”.

- Trzeba zmienić postrzeganie starości i stosunek do osób starszych; żeby te osoby nie czuły się wykluczone; żeby przywrócić należny szacunek osobom starszym, tak jak to kiedyś w Polsce bywało, a niestety dzisiaj najlepiej jest być młodym, pięknym i do tego jeszcze bogatym, a wszystko, co potem - rodzi określone problemy – powiedziała minister Elżbieta Rafalska.

Czytaj więcej ...

Spotkanie Noworoczne w Dziennym Domu Pomocy Społecznej

4 mW dniu 11 stycznia 2018r. w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Krasnymstawie odbyło się Spotkanie Noworoczne, zorganizowane dla uczestników i pracowników DDPS.
Na spotkaniu byli obecni : Pani Hanna Mazurkiewicz – Burmistrz Krasnegostawu, Pan Mariusz Antoniak – Dyrektor MOPS, Pani Bożena Pleszczyńska – Głowna księgowa MOPS, Pani Burmistrz powitała wszystkich zebranych składając serdeczne życzenia noworoczne podziękowała wszystkim za współpracę w ubiegłym roku. Uczestnicy lampką soku wznieśli toast za pomyślność w 2018 roku.

Czytaj więcej...

Występ wychowanków Świetlicy Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży w Krasnymstawie w 26 Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy

1 mDnia 14 stycznia 2018 roku nasi wychowankowie Świetlicy wsparli występem tanecznym już 26 akcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Był to ich już drugi tak poważny występ na scenie Krasnostawskiego Domu Kultury w Krasnymstawie, to był bardzo udany i cieszył się dużym aplauzem publiczności.
Podziękowania dla Pani Izabeli Ćwir za choreografię i przygotowanie wychowanków Świetlicy do występu tanecznego.

Czytaj więcej...

Wyższe świadczenia pielęgnacyjne

W 2018 r., w związku ze wzrostem wysokości minimalnego wynagrodzenia, zwiększeniu ulegnie wysokość świadczenia pielęgnacyjnego. W 2018 r. osoby opiekujące się niepełnosprawnymi dziećmi mogą liczyć na 1477,00 zł miesięcznie.
Podstawa: Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie kwoty świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2018 (M.P. z 2017 r. poz.1014)

Obwieszczenie.pdf

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dostawy "Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla kuchni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie"

Czytaj więcej ...

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dostawy "Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla kuchni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie" - Zadanie nr 8

Czytaj więcej ...

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty "Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla kuchni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie"

Czytaj więcej...