DZIEŃ PRAW RODZINY

Uchwałą z dnia 21 października 2016 roku Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej ustanowił DZIEŃ PRAW RODZINY obchodzony 22 października każdego roku.

Narodowy Komitet Obchodów Dnia Praw Rodziny wystosował apel do władz państwowych, w tym rządowych i samorządowych na poziomie gminy, powiatu i województwa, a także do wszystkich instytucji i osób zajmujących się problematyką rodziny oraz do wszystkich osób dobrej woli o propagowanie i promocję praw rodziny we wspólnotach lokalnych i regionalnych.

Tworzenie i respektowanie praw należnych rodzinie, likwidowanie zagrożeń oraz wspieranie pozytywnych zjawisk winno być przedmiotem naszej troski oraz wspierania rodziny w szerokim tego słowa znaczeniu.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z Kartą Praw Rodziny, wydaną w ramach obchodów Dnia Praw Rodziny pod patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Karta znajduje się na stronie internetowej akcji pod adresem:

www.prawarodziny.pl/o-nas

Ogłoszenie

Informujemy, że żywność wydawana jest w poniedziałki i środy w godzinach 800-1200

DSCN8453

Informacja

caritasMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie w ramach współpracy z Caritas Archidiecezji Lubelskiej – Centrum Charytatywnym w Krasnymstawie otrzymał 40 paczek żywnościowych, które trafią do potrzebujących wsparcia seniorów- osób starszych i samotnych - podopiecznych tutejszego Ośrodka.
W/w paczki zawierają długoterminowe produkty żywnościowe tj.: mąka, kasza, cukier, ryż, makaron, konserwy mięsne, rybne, herbata, olej, zebrane podczas akcji „ Kromka chleba dla sąsiada”

cal

Informacja

cgndlobnmekaioah

Spotkanie z okazji święta pieczonego ziemniaka w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Krasnymstawie

1 mW dniu 26 września 2017r. w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Krasnymstawie odbyło się spotkanie z okazji święta pieczonego ziemniaka, zorganizowane dla uczestników DDPS. Impreza miała na celu integrację społeczności seniorów i kultywowanie tradycji.
Na spotkaniu byli obecni: Mariusz Antoniak - Dyrektor MOPS Krasnystaw oraz Bożena Pleszczyńska – Główna Księgowa MOPS.

Czytaj więcej...

Spotkanie integracyjne z okazji Święta Pieczonego Ziemniaka uczestniczek grupy wsparcia „ Twarzą do życia”

3W dniu 28.09.2017 roku odbyło się spotkanie integracyjne z okazji Święta Pieczonego Ziemniaka uczestniczek grupy wsparcia „ Twarzą do życia”. Główną atrakcją spotkania była przepyszna zapiekanka ziemniaczana tradycyjnie przygotowywana na tę okazję.
Spotkanie upłynęło w miłej i przyjaznej atmosferze przy wspólnym omawianiu potraw jakie można przygotować z ziemniaków.

 

Święta Pieczonego Ziemniaka dla uczestników grupy wsparcia „Krok w przód”

2 m W dniu 29.09.2017r. odbyło się spotkanie integracyjne z okazji Święta Pieczonego Ziemniaka dla uczestników grupy wsparcia „Krok w przód”.
Członkowie grupy wsparcia spotkali się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krasnymstawie a następnie udali się do STOŁÓWKI W ŚWIERKACH gdzie wraz z opiekunami grupy pracownikami socjalnymi Panią Agnieszką Kowalczyk i Panią Anitą Chmiel integrowali się spożywając zapiekankę ziemniaczaną.
W trakcie spotkania uczestniczki grupy wsparcia rozmawiały o potrawach jakie można przygotować z okazji Święta Pieczonego Ziemniaka i wymieniali się własnymi doświadczeniami kulinarnymi.

Czytaj więcej...

Rusza Podprogram 2017 w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Rusza Podprogram 2017 w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. W tej edycji paczka jest większa, w jej skład będą wchodzić artykuły warzywne, owocowe, skrobiowe, mięsne oraz cukier i olej
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa służy wsparciu osób i rodzin, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Polega na udostępnianiu pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków. Na realizację Programu w latach 2014 – 2020 zaplanowano środki finansowe w wysokości prawie 2,5 miliarda złotych,
w większości ze środków unijnych.

Czytaj więcej...

Bieg Caritas

biegcaritasDyrektor Caritas Archidiecezji Lubelskiej

ks. Wiesław Kosicki

ma zaszczyt zaprosić

na III Bieg Caritas w Krasnymstawie,

 

który odbędzie się 24 września 2017r.

Start godz. 15.00 w Centrum Charytatywnym Caritas ul. Szkolna 9.

Będziemy zaszczyceni obecnością!

Czytaj więcej...

 

Informacja

MIASTO KRASNYSTAW POZYSKAŁO ŚRODKI
NA AKTYWIZACJĘ SPOŁECZNĄ I ZAWODOWĄ
OSÓB POTRZEBUJACYCH WSPARCIA

Informujemy, iż w dniu 04.08.2017r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie podpisał umowę z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie na realizację projektu „Aktywność popłaca”. Projekt realizowany będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działania 11.1 Aktywne włączenie. Projekt jest współfinansowany ze środków UE - Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.

Realizację projektu rozpoczynamy 1 listopada 2017r.

Głównym celem projektu jest wzrost integracji społecznej oraz poprawa dostępu do rynku pracy 80 klientów MOPS w Krasnymstawie wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez realizację kompleksowych programów aktywizacji i integracji społecznej oraz zawodowej od listopada 2017 do września 2020 roku.

Wdrożone zostaną trzy narzędzia wsparcia:
1. Program Aktywizacja i Integracja
2. Program Aktywności Lokalnej
3. Indywidualne programy zatrudnienia CIS

Całkowita wartość projektu – 1 440 285,80 zł.; kwota dofinansowania 1 224 242,93 zł.