Informacja z otwarcia ofert "Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla kuchni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie"

Czytaj więcej...

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla kuchni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dotyczy: „Realizacji talonów wydawanych dla osób i rodzin korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie”

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Sukcesywną dostawę artykułów spożywczych dla kuchni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie".

Czytaj więcej...