Komunikat 500+

Informacja dot. przyjmowania wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres świadczeniowy 2017/2018.

Przypominamy, że pierwszy okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego kończy się dnia 30 września 2017r.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres przyjmowane są od dnia 1 sierpnia 2017r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.

W przypadku złożenia wniosku w okresie od dnia 1 września 2017r. do dnia 31 października 2017r. ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada 2017r.

Informujemy, że w przypadku ustalania prawa do świadczenia na nowy okres świadczeniowy 2017/2018 brane będą pod uwagę dochody za 2016r. z uwzględnieniem zmian spowodowanych utratą i uzyskaniem dochodu.

Wyjazd integracyjny do Zakopanego

20170526 mW dniach 23-24.05.2017r zorganizowana została przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie wycieczka do Zakopanego dla uczestniczek grupy wsparcia wraz z dziećmi dla osób dotkniętych problemem przemocy domowej „ Razem Łatwiej ''. Celem wycieczki było oderwanie się od problemów życia codziennego oraz poznanie dorobku historyczno- kulturowego Zakopanego i okolic.
Pierwszego dnia udałyśmy się do miejscowości Sromowce Wyżne skąd rozpoczął się spływ Dunajcem do Szczawnicy, podczas spływu uczestniczki podziwiały malownicze Pieniny.

Czytaj więcej...

Dzień Matki uczestniczek grupy wsparcia „Twarzą do życia”

20170525W dniu 25.05.2017 roku odbyło się spotkanie integracyjne z okazji „Dnia Matki” uczestniczek grupy wsparcia „Twarzą do życia”. Uczestniczki grupy spotkały się w pizzerii „Tęcza” przy smakowitej pizzie oraz ciastku zafundowanym przez 2 majowe solenizantki. Spotkanie upłynęło w miłej, przyjaznej atmosferze i przy wspomnieniach świąt organizowanych matkom przez ich dzieci.

„ Dzień Matki ” ma na celu okazanie matkom szacunku, miłości, podziękowania za trud włożony w wychowanie swoich dzieci.

Chór „Jesienne Promyki” na Międzynarodowym Festiwalu Ukraińskiej Piosenki w Kowlu

12 mW dniu 5 maja 2017r. 17 osobowy Chór „Jesienne Promyki” działający w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Krasnymstawie uczestniczył na zaproszenie Uniwersytetu III Wieku w Kowlu w Międzynarodowym Festiwalu Ukraińskiej Piosenki – Ukraina – Polska – Białoruś.
Wyjazd został zorganizowany w ramach nawiązanej współpracy pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krasnymstawie, a Ukraińskim Wykonawczym Komitetem Kowelu Miejskiej Rady Terytorialnej Centrum Socjalnej Obsługi. Festiwal miał na celu upowszechnienie kultur oraz wspieranie działań twórczych seniorów trzech narodów.

Czytaj więcej...

"Święta Majowe- Święta Państwowe" na Świetlicy Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży w Krasnymstawie

1 mMaj jest miesiącem szczególnie ważnym w historii Polski. W pierwszych trzech dniach maja obchodzone są w Polsce trzy ważne święta:
1 Maj Międzynarodowe Święto Pracy,
2 Maj Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Święto to czci polskie barwy narodowe,
3 Maj, upamiętniające przyjęcie niezwykle istotnego dokumentu, jakim była Konstytucja.
To właśnie z tymi ważnymi datami w historii Polski zapoznaliśmy wychowanków naszej Świetlicy. Wychowankowie poznali barwy narodowe oraz ich symbolikę, wykonali flagi państwowe, godło państwowe oraz nauczyli się słów Hymnu państwowego, a także przygotowali gazetkę na temat majowych świąt.

Czytaj więcej...

Wyjazd na Międzynarodowy Festiwal Ukraińskiej Piosenki do Kowla

     W dniu 5 maja 2017r. Chór „Jesienne Promyki” działający w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Krasnymstawie wyjeżdża na Międzynarodowy Festiwal Ukraińskiej Piosenki do Kowla, w ramach nawiązanej współpracy pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krasnymstawie a Ukraińskim Wykonawczym Komitetem Kowelu Miejskiej Rady Terytorialnej Centrum Socjalnej Obsługi.
Chór „Jesienne Promyki” zaprezentuje dwa utwory:
1. „ Zaszłam na zabawę” w języku polskim
2. „Czerwona ruta” w języku ukraińskim
Życzymy Powodzenia i dobrej zabawy!

Warsztaty Artystyczne "Tradycje i zwyczaje Świąt Wielkanocnych" organizowanych dla wychowanków i ich rodzin na Świetlicy Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży w Krasnymstawie

2 mWielkanoc jest najstarszym świętem chrześcijańskim, a nawiązuje ono do cudu zmartwychwstania, który nastąpił nocą. Idea zmartwychwstania i życia wiecznego to stały motyw występujący w wierzeniach wszystkich kultur, niezależnie od epoki i miejsca na Ziemi. Święta Wielkanocne przejmując tak wiele z dawnych wierzeń i zwyczajów nie bez podstaw nazywane są świętami wiosennymi. Zmieniło się jednak ich znaczenie. Wiosenne święta od zawsze kojarzyły się z nowym życiem i przesiąknięte kultem płodności w obrządkach zawierały jego elementy. Wyrażały radość życia doczesnego, jego żywiołowość i biologiczny wymiar.

Czytaj więcej...

Występ Piotra Jaworskiego na Świetlicy Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży w Krasnymstawie

3 mNa początku miesiąca kwietnia mieliśmy zaszczyt gościć na Świetlicy Pana Piotra Jaworskiego – Krasnostawianina, który swoją przygodę ze sceną rozpoczynał biorąc udział w akademiach oraz uroczystościach szkolnych oraz kościelnych.
Jest muzykiem samoukiem - gra na gitarze oraz keyboardzie. Jednak jego głównym atutem jest śpiew. Z powodzeniem naśladuje on takich wokalistów jak Elvis Presley jak i Freddie Mercury. Aktywnie uczestniczy w imprezach organizowanych przez miasto Krasnystaw. Wystąpił m.in. podczas „Tradycyjnej Majówki z Karpiem", „Koncertu Mikołajkowego”, Finału WOŚP oraz koncertach: „Raj dodatkowy” i „Być kobietą”.

Czytaj więcej...

„Mój pomysł - mój biznes - mój sukces”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Krasnystaw PLUS"
zaprasza do udziału w projekcie
„Mój pomysł - mój biznes - mój sukces”

Osoby fizyczne w wieku 30 lat i więcej z terenu województwa lubelskiego, pozostające bez pracy (w tym zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne), zamierzające rozpocząd prowadzenie działalności gospodarczej, w tym:
- osoby w wieku powyżej 50 roku życia,
- kobiety,
- osoby z niepełnosprawnościami,
- osoby długotrwale bezrobotne,
- osoby o niskich kwalifikacjach
- osoby odchodzące z rolnictwa należące do jednej z powyższych grup.

Więcej informacji.

Spotkanie integracyjne z okazji Świąt Wielkanocnych uczestniczek grupy wsparcia "Razem łatwiej".

119 kwietnia 2017 roku odbyło się spotkanie integracyjne z okazji Świąt Wielkanocnych uczestniczek grupy wsparcia "Razem łatwiej".
W spotkaniu uczestniczył Pan Mariusz Antoniak Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie, Pani Agnieszka Bukowska Prezes Krasnostawskiego Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Psychicznego i Pomocy Społecznej oraz pracownicy socjalni Pani Jadwiga Krzyżanowska, Pani Agnieszka Piłat i Pani Anna Pudło.

Celem spotkania była integracja społeczna uczestniczek oraz kultywowanie tradycji i obyczajów.
Uczestniczki na spotkanie przyszły z dziećmi, wszyscy poczęstowani zostali potrawami wielkanocnymi i ciastem, które przygotowały uczestniczki grupy . W czasie spotkania rozmawiały na temat tradycji związanych ze świętami wielkanocnymi.

Spotkanie przebiegało w miłej i przyjaznej atmosferze.

Święta Wielkanocne

odyb3fep„Niech radość Wielkanocnego poranka
będzie naszym udziałem, niech
opromieni życie każdego z nas
nadzieją, ufnością i pokojem”

papież Franciszek

Święta Wielkanocne niech staną się
źródłem wzajemnej życzliwości, a
zmartwychwstały Chrystus napełni nas
pokojem i pozwoli z nadzieją patrzeć
w przyszłość.

Życzą

Dyrektor i pracownicy
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Krasnymstawie